Politica

Circul Judetean Cluj

Au dat jos un vicepresedinte, dar n-au fost in stare sa puna altul in loc. S-au certat si jignit, in sala s-a…