Justitie

Vicențiu Știr, "bişniţarul" din DEJ ajuns secretar de stat la Afaceri, a pus la cale un faliment ”inteligent” pentru datorii de 7 milioane de lei

Știr Vicențiu Dorin Gavril este afaceristul de la Dej care s-a promovat din cale afară și a intrat în ALDE pentru a încerca să devină primarul Dejului. A pierdut cursa electorală din 2016, dar a fost recompensat pentru ”contribuțiile” politice cu două posturi de secretar de stat: odată la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social și ulterior la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (sic!). Acesta este portofoliul politic al dejeanului care a obținut contracte dincolo de granițele țării. Culmea, anul acesta, proaspăt întors de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Știr a făcut câteva mișcări pentru a se descotorosi de vechea lui firmă pe care a înregistrat datorii de peste 7 milioane de lei.

Într-un mod ciudat, Știr a convins pe cineva să îi ia firma din portofoliu (cu tot cu datorii și indici financiari negativi) și să o mute în Oradea, departe de ochii lumii, pentru a o băga în faliment.

  • În octombrie 2007, Dorin Gavril Vicențiu Știr înființează firma VICENTIU SERV – S.R.L.
  • VICENTIU SERV – S.R.L. are ca obiect de activitate următoarele: Activități de testări si analize tehnice. Aceasta clasa include: testări ale compoziției și purității mineralelor etc.; activități de testare în domeniul igienei alimentelor, inclusiv testarea si controlul veterinar în legătura cu producția de alimente; testarea caracteristicilor fizice si ale performantei materialelor, cum ar fi rezistenta, tenacitatea, durabilitatea, radioactivitatea etc.; testarea performantelor mașinilor complete: motoare, automobile, echipament electronic etc.; testări periodice ale autovehiculelor, etc.;
  • Firma înregistrează apogeul financiar în 2015, înainte cu un an de campania electorală a lui Știr pentru Primăria Dej: 7 225 928 LEI (CIFRĂ DE AFACERI), 382 851 LEI (PROFIT) și 34 de ANGAJAȚI ;
  • În 2016, datoriile de peste ani se adună și activitatea de pe Vicentiu Serv S.R.L scade. Tot în acest an, afaceristul din Dej își face planul de rezervă și înființează alte două firme: VICENTIU SERV DEJ S.R.L.(19 ianuarie 2016 – cu același domeniu de activitate) și VICENTIU SERV LOGISTIC S.R.L.(19 ianuarie 2016);
  • Ambele firme încep să preia activitatea de pe VICENTIU SERV, pe care o lasă să cumuleze datorii;

Oradea este soluția falimentului!

La începutul acestuia an, în Vicentiu Serv se stabiliește prin ședință majorarea capitalului pentru ca în firmă să intre BALAZS FERENCZ, un  bărbat din Dej (decizie luată în martie 2019). Tot atunci se retrage din firmă administratoarea Știr Flavia-Aurora .

La scurt timp după intrarea în firmă a lui Balazs Ferencz, Vicențiu Știr se retrage, cesionează părțile sociale deținute lui Balazs Ferencz și mută SEDIUL firmei la ORADEA. Asta în ideea în care și Balazs și Știr au buletine de DEJ (decizie luată în aprilie 2019):

„Subsemnatul STIR GHEORGHE cesionez integral cele 100.020 parti sociale a 10 lei, în valoare de 1.000.200 lei, in favoarea asociatului BALAZS FERENCZ. Pentru părțile sociale cedate am fost despăgubit la valoarea nominală astfel încât nu am niciun fel de pretenții față de societate și cesionar.
Noul asociat unic declară că a luat cunoștință de situația financiară a societății și de clauzele actului constitutiv al societății, la care adera eu următoarele modificări: asociați, beneficii și pierderi, modificarea sediului, adoptare act constitutiv actualizat și reformulat.
Urmare celor de mai sus, contractul de societate se anuleaza, iar statutul societatii comporta urmatoarele modificari si completari:
Art. din statut referitor la asociatii societatii va avea urmatorul continut:
Asociatul unic al societatii este: BALAZS FERENCZ, cetatean roman, nascut in mun. Dej, jud. Cluj, la data de 02.05.1988, [***domiciliu***] identitate seria ** nr. *****, eliberata de SPCLEP Dej la data de 16.05.2012, [***CNP***] Art. din statut referitor la capitalul social, la partile sociale si participarea la beneficii si pierderi, va avea urmatorul continut: Capitalul social subscris si varsat de catre asociatul unic BALAZS FERENCZ este de 1.001.200 lei, si este divizat in 100.120 parti sociale a 10 lei fiecare parte”. Beneficiile si eventualele pierderi apartin in intregime asociatului unic.
Art. din actul constitutiv referitor la sediul societatii va avea urmatorul continut: Sediul societatii este in Romania, mun. Oradea, strada Rimanoczy Kalman nr. 32, ap. 1, judetul Bihor.

Premeditarea falimentului pus la cale de fostul secretar de stat se poate observa din data de pe ședința prin care iese din firmă și data în care s-a înregistrat cererea de insolvență.

În 11 aprilie 2019 se decide cesionarea părților sociale către Balazs Ferencz și mutarea sediului în Oradea, cu toate că pe 8 aprilie 2019 Tribunalul Bihor deja înregistra cererea de intrare în insolvență.

Cu toate că la vremea în care s-a înregistrat cererea de intrare în faliment Vicentiu Stir SRL nu avea sediul în Oradea (nici fostul şi nici actualul proprietar al firmei), Tribunalul Bihor admite solicitarea și dispun întocmirii tabelului de creanțe:

„Admite cererea formulată de debitorul VICENŢIU SERV S.R.L. În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului VICENŢIU SERV S.R.L. Ia act de intenţia debitoarei de reorganizare pe baza unui plan de reorganizare . În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Prompt Insolv I.P.U.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens . În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 24 mai 2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 13 iunie 2019. Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 5 iulie 2019. ”, se arată în soluția pe scurt, dată de Tribunalul Bihor. 

Rămân câteva întrebări pe care acest dosar de insolvență le va clarifica: 

  • Cine este acest Balazs Ferencz care ar fi plătit un milion de lei pentru a lua firma de la fostul secretar de stat și pentru a răspunde pentru datorii de peste șapte milioane de lei!? 
  • De ce s-a mutat firma la Oradea, dacă este clar că a fost preluată tot de către o persoană din Dej? 
  • Cine își va lua țeapă la masa credală

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *