Rautacisme

Tovarășul Cuibus-Valentin Claudiu, 16 ani membru de frunte în organele UTC, 25 în organele PSD, corespunde pentru a intra în lupta socialistă contra chiaburului liberal Emil Boc

Cuibus-Valentin Claudiu, candidatul PSD la Primăria Cluj-Napoca, are un trecut socialist exemplar, potrivit căruia putem considera, fără doar și poate, că tovarășul corespunde!

Tovarășul „Cuibus Valentin Claudiu a urmat cursurile școlii generale nr. 14 din municipiul Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în anul 1970. În același an a fost primit în randurile membrilor Uniunii Tineretului Comunist.

Timp de 5 ani urmează cursurile Liceului Industrial „George Barițiu” Cluj-Napoca pe care le absolvă în anul 1975 cu media 9.00.

Timp de 4 ani a îndeplinit funcția de membru al Comitetului UTC pe liceu și secretar al Biroului UTC pe clasă.

După absolvirea liceului în anul 1975 a fost admis la Facultatea de Tehnologie Chimică. În perioada 1975-1976 și-a satisfăcut stagiul militar la UM Pompieri Salonta, județul Bihor, fiind trecut în rezervă cu gradul de sublocotenent. În timpul satisfacerii stagiului militar a îndeplinit funcția de secretar adjunct cu probleme organizatorice al Comitetului UTC pe unitate.

În timpul facultății, timp de doi ani a îndeplinit funcția de vicepreședinte al Consiliului ASC pe facultate. În anul 1979 a fost primit în rândurile membrilor de partid.

În anul 1980, după absolvirea cu media 9.68 a facultății a fost repartizat ca profesor de chimie la Liceul „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde își desfășoară activitatea până în octombrie 1984. În anul 1981 este ales secretar al biroului Organizației UTC „cadre didactice” din cadrul Liceului „George Coșbuc”, funcție pe care o deține până în anul 1984. În anul 1984 a fost promovat în aparatul Comitetului județean Cluj al UTC și ales în Comitetul și Biroul Comitetului județean, în funcția de secretar, președinte al Consiliului județean al elevilor, funcție pe care o îndeplinește și în prezent.

În perioada ianuarie-martie 1987 a urmat cursul de 3 luni UTC în cadrul Școlii centrale de pregătire a cadrelor UTC București, pe care le-a absolvit cu media 9.87.

În întreaga activitate desfășurată a dovedit o bună pregătire politică și de specialitate, preocupări deosebite în munca cu tineretul. Ca diriginte – instructor UTC a îndrumat cu competență organizația UTC obținând rezultate bune la nivelul școlii. Ca activist al Comitetului județean UTC s-a dovedit bun organizator, dovedint tact și experiență în munca cu elevii inițiind acțiuni eficiente cu organizațiile UTC din școli.

Este o fire sociabilă, fiind receptiv la problemele colegilor de muncă și a tinerilor din organizații, sprijinindu-i în soluționarea acestora.

În familie și societate are o comportare demnă.

Sectorul Cadre al Comitetului județean Cluj al UTC consideră că tovarășul Cuibus Valentin Claudiu corespunde.” (Dosar de cadre – Cuibus Valentin Claudiu; Arhivele Naționale, Fond C.C. al U.T.C. – Secţia Cadre, Dosar C/701).

Tovarășul Valentin Cuibus „corespundea”, potrivit descrierii de mai sus, la data de 30 mai 1989, după ce îndeplinise funcții de răspundere în organele UTC timp de 16 ani.

„Promovat în aparatul Comitetului județean UTC, pe funcția de secretar la secția școli în 1984, tovarășul Cuibus Valentin Claudiu a intrat încă de la început în problemele de coordonare a activității secției, dovedind interes și pricepere pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru, a hotărârilor de partid și de stat, a instrucțiunilor CC al UTC, precum și a hotărârilor proprii Comitetului Județean UTC”, se precizează într-o „apreciere” din dosarul de cadre al tovarășului Cuibus.

După Revoluție, tovarășul Valentin Cuibus și-a continuat activitatea politică și profesională pe aceeași linie socialistă, dovedind interes și pricepere în conducerea, timp de aproape un deceniu, a Inspectoratului Județean Cluj, a Palatului Copiilor (Pionierilor), îndeplinind funcții de răspundere în organele PSD.

În 2020, conform declarației sale de interese, tovarășul Valentin Cuibus îndeplinea funcția de membru în Consiliul Național PSD, președinte al Departamentului județean de învățământ, cultură și culte al PSD Cluj.

Tovarășul Valentin Cuibus îndeplinește în prezent funcția de consilier județean din partea PSD și este membru în Comisia de educație din cadrul C.J. După ce a fost schimbat în primăvară de la șefia ISJ, tovarășul Cuibus a revenit la conducerea Palatului Copiilor (Pionierilor), unde își îndeplinește atribuțiile cu abnegație și dăruire.

Sectorul Cadre al Comitetului județean Cluj al PSD a considerat că tovarășul Cuibus Valentin Claudiu, membru PSD de 25 de ani, șef timp de opt ani al Inspectoratului Școlar Județean și „etern” director al Palatului Copiilor, corespunde pentru a fi trimis de către Partid în lupta socialistă contra chiaburului liberal Emil Boc (care și el ”corespunde” din partea UASCR, pardon, PDL al PNL Cluj), pentru „câștigarea” funcției de primar al municipiului Cluj-Napoca. Și luptă, luptă și dă-i, și dă-i și luptă…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *