Din oras

Rezultatele finale la Definitivat: județul Cluj a ocupat locul întâi pe țară

Județul Cluj s-a clasat pe primul loc în țară la rata de promovare a examenului de definitivat, după publicarea rezultatelor finale. 87,46% dintre candidați au reușit să promoveze cu medii între 8,00 și 10,00. Promovabilitate de peste 80% au mai avut doar județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți. În București, 76,5% din profesorii care au dat examenul de definitivat au reușit să îl treacă.

În urma rezultatelor finale, media pe țară a fost de 72,45%. Astfel, din totalul de 6.037 de candidați, 4.374 au trecut examenul și vor putea să predea la clasă începând din toamnă.

În județul Cluj, la examenul național de definitivare în învățământ au participat un număr de 311 candidați. Din aceștia, 8 s-au retras, 7 au fost absenți și unul a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. 272 de dascăli au trecut cu brio examenul, iar din aceștia, 7 au obținut 10 curat.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind și obiectivul principal al examenului național de definitivare în învățământ. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și intră pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

La fel ca în anii anteriori, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (83 de candidați), învățământ primar în limba română (62 de candidați), educație fizică și sport (34 de candidați).

Înainte de contestații, rata de promovabilitate a examenului național de definitivare în învățământ a fost de 85,42%, în Cluj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *