In vizor

Nereguli GRAVE la Sala Polivalentă: s-au făcut deplasări nejustificate în străinătate, plăți nelegale pentru concediul directorului plus cheltuieli care nu au legătură cu activitatea firmei  

Raportul Curții de Conturi arată că, în anul 2020, la Sala Polivalentă SA (aflată în subordinea Primăriei Cluj-Napoca) au fost înregistrate abateri financiar-contabile în valoare de 220.000 lei. Acțiunea de control a avut loc în perioada 2 noiembrie – 15 decembrie 2021. Printre abaterile și neregulile descoperite se află deplasări nejustificate în străinătate și cheltuieli care nu au nici o legătură cu obiectul de activitate al societății.

Vă reamintim că, în 2021, în preajma sărbătorilor de Paști, Ionuț Rusu, directorul Sălii Polivalente a cumpărat haine de firmă din banii societății. Aceste nereguli vor apărea în raportul Curții de Conturi de anul viitor.

Printre neregulile și abaterile descoperite de specialiștii Curții de Conturi pentru anul 2020 se află:

56.000 lei:

  • au fost efectuate deplasări în țară și străinătate, în lipsa unor documente justificative, care să justifice efectuarea acestora;
  • au fost efectuate cheltuieli cu deplasările în străinătate, fără respectarea principiilor de economicitate, eficacitate și eficiență în administrarea patrimoniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și în utilizarea fondurilor publice;
  • inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost efectuată cu respectarea întocmai a prevederilor legale, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual nu au fost corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului;
  • nu s-a constituit, reținut și înregistrat în evidența contabilă, garanția în numerar pentru persoanele care gestionează mijloace materiale și bănești.

16.000 lei:

  • au fost efectuate plăți nelegale pentru cheltuieli de personal, urmare calculării eronate a indemnizației de concediu a directorului general/șef de departament tehnic la încetarea mandatului /raportului de muncă al acestuia.

20.000 lei:

  • entitatea controlată a efectuat cheltuieli și plăți în sumă, în lipsa unor documente, care să justifice legătura cu obiectul de activitate al societății.

Printre măsurile dispuse de Curtea de Conturi se află:

  • stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plățile efectuate pentru deplasările în țară și străinătate, în lipsa documentelor justificative și va lua măsuri pentru recuperarea acestuia;
  • efectuarea cheltuielilor cu deplasările în străinătate, cu respectarea principiilor de economicitate, eficacitate și eficiență în utilizarea fondurilor publice.