In vizor

LOT de profesori universitari ai UTCN, în vizorul Departamentului AntiFraudă

Zece cadre didactice de la facultățile din cadrul Universității Tehnice Cluj sunt bănuite de săvârșirea infracțiunii de deturnare de fonduri publice și de raportări mincinoase în cadrul unui proiect POSDRU.

Cei de la Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară(GRAUR) au depus o sesizare la Departamentul pentru Lupta AntiFraudă(DLAF), în care explicau cum s-au decontat bani europeni prin formulare invalide unde se specificau lucrări efectuate/publicate sau acțiuni întreprinse de profesorii clujeni pentru care ar fi meritat sumele trecute în proiectul POSDRU.

I-au luat pe sărite…

Cei de la GRAUR au cerut Universității Tehnice Cluj să le pună la dispoziție întreaga informație oficială completă, care presupune numele persoanei care a făcut declarația și informațiile bibliografice complete ale articolelor declarate ca fiind realizate în condițiile subvenției asigurate. Astfel, în sesizarea transmisă DLAF, aceștia au menționat că profesorii: Miclea Liviu Cristian, Dârdârlat Vasile Teodor, Nedevschi Sergiu, Găvrea Ioan, Ivan Dumitru Mircea, Pustan Marius Sorin, Brad Stelian și Miheșan  Vasile nu au oferit în raportul lor individual nici o informație relevantă care să permită identificarea articolelor pe care aceștia susțin că le-ar fi publicat.

Tot aici era încadrat și fostul prefect al județului,Gheorghe Vușcan. Cei de la GRAUR susțin că acesta a vorbit despre publicarea unui articol, dar activitatea prestată este ”taxă de publicare carte de specialitate”, pe care o realizează în perioada de o zi: 18 aprilie 2015 și o încadrează la competențe transversale/ generale, specifice postului.

În contradicție cu cei de la GRAUR care prezintă exact fișa completată în numele lui Vușcan, cel din urmă se apără susținând că nu a primit bani pentru cărțile pe care le-a scris și ca nu îi aparține semnătura pe fișa respectivă.

Mai mult, în cazul profesorului Miclea Liviu-Cristian, totodată DECANUL  de la Facultatea de Automatică și Calculatoare – UTCN, în formularul respectiv apare trecut, în luna februarie, ”Publicarea de articole științifice”. O astfel de formulare este destul de vagă. Dat fiind faptul că atunci când vorbim de o lucrare publicată de un cadru universitar și nu numai,  în descrierea acesteia, pe copertă se menționează autorul, titlul, editura și proiectul (dacă este cazul) în baza căruia a fost realizată.

Cine, ce, unde, când?

Sesizarea ajunsă pe masa celor de la DLAF conținea pașii urmați de cei de la GRAUR pentru a verifica dacă cele susținute de profesori sunt conforme cu realitatea.

„Ca efect al acelei solicitări(n.red făcută de GRAUR către UTCN prin care au primit fișele individuale ale cadrelor didactice), am primit un pachet de „Rapoarte individuale de dezvoltare profesională” ca singurele documente pe baza cărora atât UTCN, cât și directorul proiectului ar fi realizat decontarea sumelor cu caracter de ”subvenție”.

În afară de faptul că din această informație nu se poate reconstitui relația dintre persoană-lucrarea elaborată și obiectivele proiectului prin identitatea entității finanțatoare, am mai găsit o serie de informații care depășesc orice limită a unui comportament responsabil față de resursele financiare publice. Aceste mențiuni le-am inclus alături de numele persoanelor cuprinse în sondaj” au explicat cei de la GRAUR.

Aceștia susțin că în perioada anului 2015, profesorilor universitari li s-au virat sume modice în conturi fără ca ei să știe pentru ce erau aceste ”beneficii”, iar ulterior li s-au dat să completeze formulare de ”decont” prin lucrări ce în realitate nu aveau legătură cu demersul POSDRU-lui respectiv.

UTCN vorbește despre ce-i convine

Contactați pentru a vorbi despre sesizarea făcută de GRAUR la Departamentul pentru Lupta Antifraudă, biroul de presă al UT Cluj-Napoca a ocolit întrebarea răspunzând în scris cu detalii strict despre proiectul respectiv. În concret aceștia motivează că nu sunt singurii care au avut cadre universitare ce au beneficiat de sumele respective.

„Beneficiarul proiectului POSDRU/174/1.3/S/149155 – ”Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, a fost Ministerul Educației Naționale și în cadrul acestui proiect, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca s-a constituit ca grup țintă alături de alte 48 de universități  de stat precum și instituții de învățământ preuniversitar din România, neavând calitatea de partener.
Implementarea proiectului s-a făcut cu respectarea Ordinului nr.4871/5,11,2014 al Ministerului Educației Naționale”  explică cei de la UTCN.

DLAF apelează la Guvern

După sesizarea celor de la Graur, Departamentul pentru Lupta AntiFraudă a făcut câteva evaluări ajungând la concluzia că infracțiunile respective sunt de competența spre soluționare a Direcției Generale Programe Publice și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

De ce? Pentru că aceștia au în ”îndeplinirea atribuțiilor de Autoritate de management pentru POSDRU” competența specială de a verifica cele sesizate de Grupul pentru Reforma Alternativă Universitară. De acest demers s-a ocupat Lucian Lică- directorul de la Managementul Informaților din cadrul DLAF.

În cele ce urmează, dacă departamentul respectiv din Ministerul Dezvoltării Regionale constată suspiciuni de deturnare de fonduri, DLAF va acționa în cauză. 

–––––––––––––––

Profesorul Pustan Marius Sorin ne-a contactat pentru a declara ca nu se simte vinovat de cele enunțate în sesizarea celor de la GRAUR. În opinia acestuia, s-au alocat niște sume de bani, un fel de ajutor pentru profesorii universitari care lucrau la diferite materiale didactice. Acesta sustine ca nu a semnat nici un document pentru acest proiect POSDRU înainte să îi fie virati banii și că tocmai de aceea nu s-a simțit obligat să menționeze în activitățile pe care le-a enunțat pe fișa de ”decont” că au fost realizate cu ajutorul proiectului POSDRU. De asemenea a prezentat o corespondență între el-UTCN-GUVERN pri ncare se atestă că fișa completată de el este conformă cu realitatea. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *