Analiza

Inițiativele legislative ale parlamentarilor clujeni: Cristian Bordei, senator USR PLUS, și-a respectat parțial promisiunile electorale

Potrivit Constituției României, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.

Fiindcă Parlamentul este organul unic legislativ al țării, principala preocupare a parlamentarilor ar trebui să fie inițiativele legislative.

Ziar de Cluj vă prezintă care sunt propunerile legislative la care au participat, în calitate de inițiatori sau de coinițiatori,  parlamentarii clujeni, după o jumătate de an de mandat.

Astăzi analizăm ce a promis și ce a făcut senatorul USR PLUS Cristian Bordei.

Pe pagina cluj.usrplus.ro, Cristian Bordei, în calitate de candidat pentru Senatul României, enunța, înainte de alegeri, prioritățile sale în Parlamentul României:

„- 300 parlamentari

– Tăierea pensiilor speciale și interzicerea cumulului de pensii de stat; eliminarea inechităților din sistemul de pensii

– Simplificarea si clarificarea legislativă

– Refacerea legislației necesare luptei anti-corupție și stopării furtului din bugetul public

– Completarea legislației necesare luptei pentru protejarea mediului, a pădurilor și a biodiversității

– Descentralizarea financiară și administrativă; reorganizarea administrativ-teritorială

– Reformarea statului și optimizarea cheltuielilor sale; eliminarea agențiilor și entităților inutile și redundante și oricăror alte surse de risipă a banului public

– Digitalizarea integrală, unitară și coerentă a administrației publice și crearea identității digitale.

– Uniformizarea și transparentizarea practicilor ANAF și a celorlalte organisme de control ale statului; schimbarea filosofiei lor de acțiune de la căutarea nodului în papură și vânarea greșelilor la îndrumarea contribuabilului și facilitarea conformării sale voluntare

– Modernizarea sistemului de educație și adaptarea lui la nevoile generațiilor digitale și la actualul context al de-monopolizării informației; Platforma națională de e-learning

– Strategie națională pentru tranziția la economia verde

– Grup inter-instituțional pentru abordarea proactivă a oportunităților relocalizarii industriilor strategice

– Strategie inovativă de dezvoltare a IMMurilor printr-o rețea de parcuri industriale specializate pe domenii de mare potențial

– Creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene prin simplificarea legislației și procedurilor aferente și eficientizarea activității unităților de management

– Deblocarea exploatării zăcămintelor de gaz din Marea Neagră; relansarea programelor de modernizare a infrastructurii de gaz și energie electrică

– Relansarea în forță a programelor de construcție a infrastructurii rutiere și feroviare

– Sistem de atragere și recrutare activă de talente și specialiști pe domeniile deficitare, din țări terțe.”

După ce a fost votat, senatorul USR PLUS Cristian Bordei a avut (în calitate de coinițiator, împreună cu alți parlamentari) 27 de inițiative legislative.

Sunt acestea fidele priorităților declarate electoratului, înainte de alegeri?

Vi le enunțăm:

„Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Propunere legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă și a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Propunere legislativă privind protecția arborilor remarcabili

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (L267/2021)

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (L266/2021)

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative

Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist

Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare

Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor”

Așadar, să sintetizăm:

Candidatul Cristian Bordei a promis că prioritățile sale în Parlamentul României, dacă va fi ales senator, vor viza: reducerea numărului de parlamentari, eliminarea inechităților din sistemul de pensii, legislația anti-corupție, legislația pentru protecția mediului, descentralizarea financiar-administrativă, reorganizarea administrativ-teritorială, reformarea statului și reducerea cheltuielilor bugetare, digitalizarea administrației, reformarea ANAF, modernizarea educației, economia verde, dezvoltarea IMM-urilor, creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene, modernizarea infrastructurii de gaz și energie electrică, construcția infrastructurii rutiere și feroviare, atragerea de specialiști din alte țări.

După ce a fost ales, senatorul USR PLUS s-a implicat în inițiative legislative care au vizat: Codul Muncii, Codul Penal, Codul Fiscal, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Codul administrativ, organizarea și funcționarea ANRE, reforma sănătății, protecția arborilor remarcabili, transparența decizională în administrația publică, introducerea sistemelor moderne de plată, Legea Educației Naționale, producerea energiei din surse regenerabile, Statutul deputaților și al senatorilor.

Pe lângă inițiativele de mai sus, fidele priorităților enunțate preelectoral, senatorul Bordei a mai avut și alte „priorități” postelectorale, respectiv propunerile legislative privind: desființarea Academiei Oamenilor de Știință, utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație, alocația de stat pentru copil, recunoașterea meritelor militarilor participanți în teatre de operațiuni, abrogarea legii pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, desființarea Institutului Revoluției Române, modificarea legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *