PubliNews

GOTO Parking a transmis CJ Cluj o nouă adresă prin care justifică necesitatea majorării tarifelor de parcare la Aeroport

Scris de 496

Solicitarea majorării tarifelor de parcare la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, făcută de compania GOTO Parking, a fost amânată de Consiliul Județean. În acest sens, compania a depus la CJ o nouă adresă, prin care arată de ce se justifică majorarea prețurilor.

Propunerea de actualizare a tarifelor este necesară, arată cei de la GOTO Parking, având în vedere evoluția indicatorilor economici din ultimele 18 luni. Este vorba de creșterea inflației/ prețurilor de consum, energiei, gazului, combustibililor, materialelor de construcții, salariilor minim și mediu brut pe economie și previziunile economice pentru anul 2022.

Drept urmare, alinierea tarifelor la realitățile economice actuale apare ca un demers firesc, spun administratorii parcării.

Documentul depus la registratura CJ Cluj

Subscrisa, GOTO Parking S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, strada Trifoiului, nr. 14, bloc C4, județul Cluj, având cod fiscal RO 27375053, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J12/4264/2020 și având punct de lucru în Cluj – Napoca, strada Traian Vuia nr. 149 – 151, Terminal Sosiri, județul Cluj, reprezentată de către Constantin Enache, în calitate de administrator (“GOTO Parking”)

Având în vedere :

 • discuțiile din cadrul ședinței din data de 27.04.2022 a Consiliului Județean Cluj privind pct. 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor de parcare actualizate, aplicate de GOTO PARKING SRL în temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010;
 • faptul că subscrisa intenționează continuarea derulării Contractului de concesiune în cele mai bune condiții, precum și oferirea către pasagerii care tranzitează Aeroportul Cluj servicii la cele mai înalte standarde, sens în care a realizat investiții în spațiile de parcare și în continuare desfășoară un program de investiții;

Vă supunem atenției prezenta

COMPLETARE la adresa noastră nr. 25/18.03.2022, înregistrată la registratura generală a Consiliului Județean Cluj sub nr. 11104/21.03.2022 privind modalitatea de calcul a actualizării tarifelor de parcare din Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Cu titlu preliminar, amintim că tarifele parcării din cadrul Aeroportului pe care o administrăm, în calitate de concesionar, nu au mai fost actualizate din noiembrie 2020.

Propunerea noastră de actualizare a

tarifelor este necesară, având în vedere evoluția indicatorilor economici din ultimele 18 luni: creșterea inflației/ prețurilor de consum, energiei, gazului, combustibililor, materialelor de construcții, salariilor minim și mediu brut pe economie și previziunile economice pentru anul 2022. Drept urmare, alinierea tarifelor la realitățile economice actuale apare ca un demers firesc.

În cele ce urmează prezentăm pe scurt 4 aspecte relevante care justifică în mod obiectiv necesitatea actualizării tarifelor, pe care le-am avut în vedere:

a) Fundamentarea concretă a propunerii de actualizare a tarifelor – indicatorii de creștere a costurilor noastre operaționale.

În concret, în tabelul următor prezentăm sintetic creșterile noastre de costuri operaționale previzionate pe anul 2022 vs. 2021, care au fundamentat propunerea noastră de actualizare a tarifelor, procentul ponderat de creștere fiind de 26%:

parcare poza1Procentele din tabel au fost obținute prin compararea valorilor bugetate pentru anul 2022 și sumele efectiv realizate în anul 2021, cu mențiunea că s-au avut în vedere doar cheltuielile directe care țin strict de operarea directă a parcării, iar nu și cheltuielile indirecte (ex. juridic, comunicare) care înregistrează și ele creșteri semnificative, având în vedere litigiile cu Regia Autonomă Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Mai menționăm că aceste creșteri își fac efectele deja de luni bune, întrucât actele adiționale în care GOTO a luat act de creșteri generale de prețuri și le-a recunoscut partenerilor sunt în vigoare de la început de an și unele chiar din decembrie anul anterior.

Această parcare ponderată a costurilor cu 26% a fost transpusă și în actualizarea tarifelor în parcare. Menționăm că nu am modificat structura tarifelor, ci doar am procedat la o aliniere a acestora la creșterile generale din economia românească.
b) Creșterea indicatorilor economici care ne impactează direct activitatea de administrare și dezvoltare a parcării.

În tabelul de mai jos prezentăm succint creșterile generale ale indicatorilor economici pe principalele domenii care ne influențează și ne vor influența în viitor activitatea pentru investițiile pe care le vom efectua în parcarea Aeroportului, pe care o administrăm:

parcare poza2

Este important de luat în considerare faptul că creșterile menționate la punctul a) – pe costuri directe – sunt creșterile înregistrate istoric, adică ele funcționează pe ceea ce este înregistrat deja pe anul anterior și nu le-am aliniat anticipativ la creșterile preconizate pe anul în curs, care sunt mult mai mari.

Astfel, pentru anul 2022 BNR estimează că creșterile pe trimestre vor fi:

parcare poza3

Așadar, rata inflației va înregistra o creștere suplimentară de aprox 10% în anul 2022, iar pe viitor, în următoarele luni se estimează continuarea trendului de creștere în toate domeniile. Cu titlu de exemplu, precizăm piața materialelor de construstrucții, existând și discuții recente privind o potențială creștere a salariului minim cu încă cca. 10% în cursul anului 2022, neoficializată încă.

Prin urmare propunerea de actualizare a tarifelor a fost impusă nu doar de un indicator intern al GOTO – creșterea costurilor directe (care este indicatorul cel mai ușor de identificat), dar am avut în vedere și inflația și indicii de creștere din domeniile care ne impactează cu precădere activitatea de administrare a parcării, respectiv: salariul minim brut pe economie (pază, curățenie), energie (iluminat, stații de încărcare electrice), materiale de construcții (lucrări de întreținere, modernizare carosabil, asfaltare parcare), indici de creștere cu mult superiori nivelului de creștere al inflației.

c) Investiții pentru continuarea modernizării parcării

Anul acesta vom continua realizarea de investiții pentru a avea o parcare modernă, demnă de o Poartă de intrare în Transilvania și anume:

 • parcare integrată în lumea de business și comunitatea Clujului,
 • parcare care ia in considerare exigentele ESG – Environmental, Social & Governance,
 • parcare digitalizată.

Necesitatea actualizării tarifelor practicate în parcare are în vedere atât planul de investiții demarat pentru anul 2022, cât și pentru anii următori, investiții care au ca scop oferirea către pasagerii care tranzitează Aeroportul Cluj servicii la cele mai înalte standarde de calitate.

Toate aceste investiții destinate creșterii gradului de satisfacție al clienților au presupus și presupun în continuare costuri suplimentare.  Astfel, pentru a menționa doar câteva direcții:

 • de la începutul anului 2022 am demarat programul de reasfaltare a parcării, investiția făcută în luna martie reprezentând o primă etapă în programul de asfaltare gândit pentru anul acesta, respectiv reparare a carosabilului în parcare. Pentru investiția ce urmează a se realiza, oferta se ridică la cca. 130.000 euro fără TVA, la prețuri valabile în luna martie 2022, prețuri ce nu mai sunt valabile la această dată, care cu siguranță se vor majora în următoarele luni;
 • tot în luna martie am demarat programul de investiții destinate susținerii posesorilor de autoturisme electrice, investiția realizată constând în primele două stații de încărcare mașini electrice. Coroborat cu acest proiect suntem în curs de autorizare pentru amplasarea unui transformator electric de putere, echipament ce ne va asigura premisele necesare în vederea implementării tuturor proiectelor gândite pentru dezvoltarea, modernizarea și digitalizarea parcării. Investiția pentru acest echipament, la momentul demarării proiectului a fost estimată la cca 100.000 euro, dar între timp furnizorul echipamentului principal a majorat prețul de livrare;
 • avem în vedere și un program prin care vom oferi internet gratuit în incinta parcării pentru toți cei care tranzitează sau utilizează parcarea administrată de GOTO Parking;
 • facem demersuri pentru a personaliza utilizarea unor instrumente de plata (aplicație și plata cu telefonul) pentru a scurta timpul de ședere necesar așteptării la coada la ghișeu sau la aparatul de plată;
 • tot în anul 2022 vom investi în zone verzi în incinta parcării, zone verzi ce vor conduce la schimbarea semnificativă a imaginii parcării dintr-o parcare printre betoane într-o parcare cu multe insule de vegetație;
 • menționam că am demarat în cursul anului 2021 și vor continua și în 2022 diferite programe sociale și culturale menite a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri (parteneriate cu evenimente culturale, sărbatorirea Zilei Taximetristului, Ziua Copilului etc.)

d) În toată perioada pandemiei 2020-202, deși încasările au scăzut dramatic sub punctul de susținere a costurilor proprii, iar serviciile oferite în parcare s-au ridicat la standardele necesare respectării normelor de sănătate publică (dezinfectarea periodică a tuturor spațiilor, marcaje pentru respectarea distanțării sociale etc.), GOTO Parking SRL nu a cerut niciun fel de facilități la plata redevenței și și-a achitat obligațiile la parteneri cu respectarea tuturor condițiilor contractuale.

Mai mult decât atât, nu a întrerupt programul investițional asumat.

Pentru a acoperi deficitul de cash-flow acumulat în prima parte a anului 2020 și pentru acoperirea costurilor operaționale curente, subcrisa GOTO Parking SRL am apelat la creditare, respectiv în perioada iunie-august 2020 am contractat un împrumut din partea acționarului companiei în valoare de 675.000 lei.

Ulterior, în luna noiembrie 2020 am solicitat în plus și obținut un credit în valoare de 634.071 lei de la bancă, iar în toamna anului 2021 a fost deschisă și o linie de credit în cuantum de 500.000 lei, menită să asigure lichiditatea în lunile de iarnă cu activitatea scăzută.

Concluzionând, toate cele de mai sus, în conformitate cu tendințele economice de creștere din ultima perioadă, au fundamentat în mod obiectiv necesitatea propunerii noastre de indexare a tarifelor parcării, pentru care am solicitat avizul Consiliului Județean, conform prevederilor contractului de concesiune, având ca scop administrarea optimă și modernă a parcării.ULTIMA ORĂ

 • Acum 5 mins Rautacisme
  Lucrări publice cu viață scurtă, dar de cea mai bună calitate! Dalele noi, mândria Clujului, au crăpat și în jurul BT Arena
 • Acum 8 mins Din oras
  În weekendul ăsta, Festivalul Gastronomic Culinăria îți dă acces la grădina secretă a Restaurantului Da Pino unde vor cânta Grigore Leșe, Luiza Zan și trupa TRIGON
 • Acum 14 mins Din oras
  Lista problemelor descoperite de Primărie la proiectul de modernizare a Bulevardului 21 Decembrie 1989
 • Acum 42 mins De cartier
  Imagini nerecomandate minorilor – În parkingul Negoiu, din fundul Mănășturului, vandalii mânjesc pereții nestingheriți de Poliția Locală
 • Acum 2 hours De cartier
  SOPORUL viitorului, prins în «furcile administrative» din prezent: „După aprobarea PUZ-ului cheia va fi la investitori, la cei care dețin terenuri acolo”. Autoritățile nu pot avansa încă un termen final
 • Acum 2 hours Editorial
  Eşti hoţ, mincinos şi nu-ţi place munca? Te faci politician
 • Acum 3 hours Din oras
  Înc-o strategie: Autoritățile își propun să «planteze» zece mii de corpuri de iluminat public până în 2030. Valoarea investiției este estimată la aproape 7 milioane €
 • Acum 5 hours Din oras
  Nici n-a apucat bine managerul Spitalulului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj să refuze fonduri private nerambursabile, că “totul e perfect” şi aflăm că un părinte şi-a spălat copilul internat acolo cu furtunul
 • Acum 5 hours Rautacisme
  MI-S PENIBILII JUDEŢULUI: S-a inaugurat „ţava” de apă la Dej în prezenţa unui sobor de politicieni locali
 • Acum 18 hours Sanatate
  Sindicaliștii de pe ambulanțe nu-l vor pe Arafat să le fie ”ayatolah”. Ei cer ca Ministerul Sănătății să coordoneze activitatea, nu Ministerul de Interne
 • Acum 18 hours Politica
  RĂSGÂNDACUL DE POLITICHIE. Dacian Cioloș ar fi renunțat la demisia din USR
 • Acum 18 hours Vocea ta
  Răspunsul conducerii U Cluj la aberațiile lui Alin Tișe
 • Acum 19 hours PubliNews
  Grupul TeraPlast a primit acordul pentru un ajutor de stat la dezvoltarea unei noi fabrici de folii stretch
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE