Politica

DE PRIN AMENDAMENTE SCOASE: Universitățile de stat vor putea face afaceri cu banii pe care-i primesc de la buget

Instituțiile de învățământ superior de stat vor putea folosi banii pe care îi primesc de la buget pentru finanțarea societăților comerciale pe care le pot înființa și chiar prelua, potrivit proiectului de lege a învățământului superior, așa cum a fost el adoptat de Camera Deputaților și trimis spre a fi dezbătut, rapid, în Senat. Această situație este posibilă prin amendamente introduse în Comisia de învățământ din Cameră, după cum au semnalat parlamentarul Ștefan Pălărie și publicația Jurnalul.ro, care a scris, duminică, despre această situație.

  • Un amendament adoptat în Comisia pentru Învățământ de la Camera Deputaților, strecurat în Legea Învățământului Superior, transformă sumele virate universităților de stat de la bugetul public în venituri proprii, care pot fi utilizate pentru finanțarea unor companii private la care respectivele instituții de învățământ superior de stat au calitatea de acționar sau asociat.
  • Proiectul de lege este inițiat de Guvernul României, iar amendamentul în discuție a fost introdus chiar de Comisia pentru Învățământ. Legea a trecut în această formă, la finalul săptămânii trecute, de votul Camerei Deputaților și a fost înaintată Senatului, care este for decizional. Juriștii arată că, prin această reglementare, se încalcă principiul constituțional al separației proprietății publice de proprietatea privată, dar și prevederile legale privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice.
  • Comisia pentru Învățământ de la Camera Deputaților a transmis Plenului, pe data de 9 mai 2023, raportul de admitere, cu mai multe amendamente, referitor la proiectul de lege a învățământului superior, proiect inițiat de Guvernul Ciucă, prin Ministerul Educației, condus de Ligia Deca.

Art. 147 al proiectului de lege, așa cum a fost adoptat de Cameră, prevede, asemenea actualei legi a Educației (Art. 222 (6), că:

  • “(7) Toate resursele de finanțare ale instituțiilor de învățământ superior de stat se constituie ca venituri proprii”.

Însă, la Art. 15 al proiectului de lege se prevede, la alin (1), că universitățile pot “înființa sau prelua” diverse entități, inclusiv societăți comerciale.

“Art. 15 (1): Instituțiile de învățământ superior pot înființa sau prelua după caz, singure sau prin asociere, societăți comerciale, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, consorții pentru învățământ dual, spitale universitare, farmacii universitare, unități medicale ambulatorii, inclusiv stomatologice, și cabinete de specialitate, inclusiv stomatologice, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze sau să fie preluate este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de învățământ și cercetare.

  • În versiunea adoptată de guvern, acest alineat prevedea că universitățile pot să înființeze societăți comerciale, un amendament adoptat prevăzând și posibilitatea “preluării” unor astfel de societăți. Explicația modificării: “Limitarea universităților în a se dezvolta nu este utilă. S-a dovedit faptul că, în 10 ani de la adoptarea Legii 1/2011 universitățile nu au abuzat de acest drept. Deci este nefiresc să se limiteze suplimentar acest drept al universităților”.
  • Formarea acestor entități, inclusiv societăți comerciale, este condiționată, în termeni generali, de “contribuția la creșterea performanțelor instituției” și de lipsa unei influențe negative asupra activităților de învățământ și cercetare.

Cu ce resurse pot fi înființate aceste societăți comerciale? Potrivit unui alt amendament, inclusiv cu veniturile proprii ale universităților, venituri care, după cum arată art. 147, sunt toate resursele de finanțare ale universităților (inclusiv finanțarea primită de la stat). Iar capitalul noilor societăți comerciale devine capital privat, după cum specifică proiectul de lege:

Art. 15 (6) La constituirea societăților comerciale, a fundațiilor sau a asociațiilor, instituția de învățământ superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, venituri proprii, brevete de invenție și alte drepturi de proprietate intelectuală. Instituția de învățământ superior poate acorda prin contract dreptul de administrare și folosință asupra bunurilor societăților comerciale sau asociațiilor, în care are calitatea de asociat sau acționar, ori fundațiilor, în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosință și de administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al instituției de învățământ superior la capitalul social al unei societăți comerciale, fundații sau asociații. Capitalul social constituit este capital privat, iar instituția de învățământ superior de stat exercită calitatea de acționar sau asociat, după caz, în nume propriu.

Legea actuală prevede posibilitatea ca universitățile să înființeze societăți comerciale (art. 129 (1)), însă nu menționează posibilitatea de a folosi veniturilor proprii în acest scop, conform alin (3) al aceluiași articol, alineat preluat copy-paste, inițial, la Art. 15 (6) în versiunea adoptată de guvern, înaintea modificărilor introduse de Cameră.

Ștefan Pălărie: Amendamentul “transformă toate universitățile de stat din România în mașini de făcut bani”

Modificarea acestui articol al proiectului de lege este atribuită, în raportul Comisiei de învățământ din cameră, însăși Comisiei, nu vreunui parlamentar sau grup parlamentar. Pe de altă parte, senatorul USR Ștefan Pălărie scrie, într-un mesaj publicat pe Facebook, că nu este un amendament al comisiei, ci unul “al PSD la care USR a votat împotrivă”.

Același parlamentar acuză că acest amendament “transformă toate universitățile de stat din România în mașini de făcut bani și eliberat diplome pe modelul Universității Spiru Haret care s-a prăbușit într-un scandal monstru național. Mai precis, amendamentul permite tuturor universităților să cumpere firme, să deschidă altele noi, să dispună inclusiv de veniturile din finanțarea de la stat. Delapidare și devalizarea universitară.”