In vizor

Cu războiul la ușă, Primăria Cluj-Napoca intenționează să modernizeze și să extindă, în 60 de luni, sistemul de alarmare a populației

Cu războiul la ușă, Primăria Cluj-Napoca intenționează să modernizează și să extindă sistemul de alarmare a populației în 60 de luni. 5 ani durata de execuție a lucrărilor, plus hârțogăriile, etapele tehnico-birocratice premergătoare, plus întârzierile, s-ar putea face un deceniu! Nu e nicio grabă, la urma urmei, nu e nimic urgent! Rușii pot veni și pe silențios.

Politicienii, rupți de realitate

În cadrul ședinței Consiliului Local Cluj-Napoca din data de 7 martie se va vota un proiect cu conotații actuale, în contextul războiului din Ucraina (care implică potențiale riscuri majore și pentru securitatea țărilor vecine și nu numai): „actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă» aprobați prin Hotărârea nr. 67/2020. Proiect din inițiativa primarului.”

Noii indicatori tehnico-economici prevăd o valoare totală a investiției în cuantum de 39 729 377,67 lei, cu TVA. 8 027 758.67 de euro, la cursul valutar al BNR de astăzi.

Finanțarea va fi realizată din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite conform legii.

Investiția presupune amplasarea în municipiu a 84 de sirene electronice cu putere între 600 și 1200W, o sirenă mobilă, echipamente pentru două centre de comandă și pentru un punct de interconectare la sistemul național de înștiințare, avertizare și comandă, instalat la ISU Avram Iancu Cluj-Napoca.

Cum se explică durata de execuție de 60 de luni?

Potrivit referatului de aprobare, „se impune actualizarea Graficului de realizare al investiției, în sensul că de la 15 luni cât a fost prevăzută inițial perioada de implementare, se impune prelungirea acesteia la 60 de luni, respectiv 5 ani. Această modificare se impune având în vedere următoarele:

  • Instalarea elementelor sistemului (sirene, cabluri, antene de recepție, modemuri etc.) pe clădirile de la adresele identificate nu se poate executa decât în perioade cu regim pluviometric redus pentru a nu afecta confortul locatarilor prin provocarea infiltrațiilor apei;
  • La fel, există riscul ca prin executarea lucrărilor pe timp cu temperaturi scăzute va fi afectată anvelopa termică a construcțiilor, implicit confortul locatarilor;
  • Păstrarea Graficului de realizare al investiției pe 18 luni implică suprapunerea execuției lucrărilor pe perioada a trei anotimpuri cu regim pluviometric și diferențe de temperaturi impredictibile, fapt care va determina întârzieri ale lucrărilor, cu apariția problemelor inerente unor astfel de situații.”

Cu alte cuvinte, termenul de execuție a crescut de la 15 luni la 60 pentru ca, în urma lucrărilor, oamenilor care locuiesc la ultimul etaj al blocurilor vizate să nu le plouă în case.

În actualul context geopolitic însă, dacă tot se investesc 8 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea unui sistem de alarmare a populației în caz de urgență, nu ar strica ca durata de execuție a lucrărilor să fie urgentată, nu prelungită până după Noua Ordine Mondială postbelică. Este preferabil, la urma urmei, ca oamenilor să le plouă în case cu apă și nu cu rachete, pe neavertizatelea. Iar sirenele ar putea fi amplasate și pe stâlpi, dacă tot nu vor autoritățile să deranjeze locatarii blocurilor.

Mai ales că, potrivit referatului întocmit de RDD Security Solutions, „sistemul actual de alarmare este depășit moral și fizic. Mijloacele ce intră în componența acestuia au în proporție de 85% peste 40 de ani vechime în serviciu, necesită un volum mare de cheltuieli de întreținere și nu prezintă siguranță în funcționare.

Sirenele electrice existente nu mai prezintă siguranță în funcționare și în consecință nu se poate realiza cerința asigurării unei alarmări oportune, autentice și stabile în cazul unei situații de protecție civilă.”

Nu e nicio problemă însă și, mai ales, nicio grabă! Peste vreo 5-10 ani vom avea, pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, un nou sistem de alarmare care va asigura o alarmare sigură și stabilă. Până atunci, în caz de urgență, scapă cine poate!

Foto: libertatea.ro