Eveniment

Comisia de Etică a UBB: ”Suspiciunile de plagiat în cazul lui Lucian Bode se confirmă”. Lui ”dottore” Bode i se cere să își retragă cartea

Comisia de Etică a Universității ”Babeș-Bolyai” a anunțat miercuri, în urma unei noi analize a tezei de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea loc majoritate. Comisia a cerut ministrului să își retragă cartea publicată pe baza tezei de doctorat și să opereze corecturile necesare în lucrare.

”Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii”, anunță reprezentanții UBB.

”Datorită unor confuzii în spațiul public cu privire la cadrul legal în care se pot analiza lucrările științifice din punct de vedere al eticii cercetării și la bunele practici/standardele internaționale, Comisia reiterează cerințele legale și de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare științifică:

  • Conștientă de efortul continuu necesar pentru menținerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-și asuma cu bună credință analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării și corectarea acestora cu maximă probitate profesională.
  • Așa cum am detaliat deja în comunicatul UBB disponibil aici, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoțite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează și decide exclusiv în limitele sesizării.
  • Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări științifice care respectă prezumția de nevinovăție în cadrul unei proceduri sancționatoare.
  • Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunța doar prin respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare științifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, și ori de câte ori ele apar. Nicio analiză nu este definitivă și nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista și alte abateri de la etică în acea lucrare.
  • În prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat și a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esență, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii. În plus, pentru transparență, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susținute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.”
  • În urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și retragere a cărții, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.
  • În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal și obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor de drept și va continua să se pronunțe în aceeași manieră dacă există și alte sesizări.
  • Comisiile de etică se pronunță exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat și CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calității și contribuției originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întărește implicit, însă în mod substanțial, rolul și responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea și sancționarea fraudei academice.

La începutul acestui an, Lucian Bode, ministrului de Interne în Guvernul României, a dat în judecată Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai unde și-a susținut teza de doctorat.

La finalul lunii octombrie 2022, UBB a stabilit că doar 2,95% din lucrarea lui Lucian Bode este plagiată, dar a reluat analiza.

CITEȘTE ȘI: Plagiat, neplagiat, ”dottore” Bode rămâne cu doctoratul. Au avut grijă ceilalți ”dottore” din Șparlamentul României și Curtea Constituțională să nu pățească rușinea lui Victor Ponta