Din oras

Amenajarea Canalului Morii și pietonalizarea străzilor adiacente: 1 MILION de lei pentru PUZ, studii de fezabilitate și proiecte tehnice

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru regenerarea culoarului Canalul Morii din zona Mărăști, precum și pietonalizarea/shared space unor străzi precum str. Paris – Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazar presupun costuri de 1 MILION de lei. Și în acest caz exproprierile sunt inevitabile. 

În schimbul acestor fonduri considerabile, administrația locală va obține o serie de documente, precum: 2 studii de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent proiectului și 2 proiecte pentru autorizația de construire (PAC), inclusiv proiect pentru realizarea execuției (POE) + 2 proiecte tehnice (PE), dar și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție. 

Autoritățile locale au lansat recent licitația pentru

Servicii de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, expertizei tehnice, studiilor specifice tipului de investiție, studiilor de fezabilitate si documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectelor tehnice, respectiv asigurarea asistenţei tehnice pe perioada de execuţie lucrarilor pentru obiectivul mixt de investiţii ”Amenajarea si regenerarea culoarului Canalului Morii in cartierul Marasti si crearea unui culoar de mobilitate sustenabila, prin amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor Paris- Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazar si alte strazi adiacente”

în valoare de 1.000.000 lei. 

„Strategia de dezvoltare urmăreşte ca municipiul Cluj-Napoca să devină unul dintre cele mai
primitoare oraşe din Estul Europei, unde atât locuitorii, cât şi turiştii să se simtă excelent”
, se arată în motivarea proiectului de licitație. 

Obiective propuse: 

Canalul Morii și zonele limitrofe acestuia pe tronsonul cuprins între strada Buftea și strada București – 

„Documentaţiile vor cuprinde investiții pentru amenajarea și revitalizarea cursului de apă și a zonelor verzi și pietonale limitrofe. Soluțiile propuse vor urmări să valorifice potențialul pe care prezența Canalului Morii prin: remodelarea conceptuală a Canalului Morii și a frontului la apă, evidențierea valorii peisajere și ecologice a canalului în paralel cu propunerea de noi mijloace de utilizare a apei și malurilor, întărirea relației dintre acest ax natural al orașului și spațiile urbane care le parcurge, dezvoltarea de funcțiuni specifice vecinătății cu apa, dar și cu țesuturile adiacente, identificarea unei estetici adecvate a amenajărilor diverselor tipologii ale malurilor”.

Strada Paris – tronsonul dintre b-dul 21 Decembrie 1989 și strada București – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, plantare arbori, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Strada Onisifor Ghibu – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, plantare arbori, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Strada Nicolae Cristea – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space,
infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de
iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor
publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Str. Gheorghe Lazăr – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea reţelei de iluminat public stradal, lucrări edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Pentru realizarea acestui proiect până în prezent administrația locală a reușit:

elaborarea notei conceptuale aferente proiectului/justificare necesitate și oportunitate; realizarea temei de proiectare și obținerea certificatului de urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal. 

În elaborarea acestui proiect vor fi consultați:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest/ UAT Municipiul Cluj-Napoca beneficiar-autorittate administrație publică/ Verificatorii atestaţi pe domenii, subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii/Cetățenii urbei. 

Contractarea serviciilor costă 1 milion de lei.

Exproprierile fac parte din proiect

Pentru componenta de exproprieri, Contractantul va realiza la faza studiului de fezabilitate, cel puțin:

Obţinerea de informaţii, date și planuri cadastrale. Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare, situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat). Identificarea utilităţilor publice situate in coridorul de expropriere. Imobilele expropriabile vor fi evaluate de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Serviciile solicitate la nivelul procedurii de achiziție sunt:

1. Elaborarea a două studii de fezabilitate, în condițiile de avizare stipulate prin certificatele de
urbanism care vor fi obţinute în acest scop. Un studiu de fezabilite va viza culoarul Canalului
Morii şi străzile Onisifor Ghibu şi Nicolae Cristea, iar celălalt studiu de fezabilitate va viza
străzile Paris şi Gh. Lazăr (pe tronsoanele indicate);

2. Elaborare Plan Urbanistic Zonal, în condițiile stipulate prin certificatul de urbanism, atașat
prezentului caiet de sarcini, elaborat în conformitate cu în baza Metodologiei de elaborare şi
conţinutului – cadru al Planului Urbanistic Zonal – Indicativ GM – 010 -2000, emisă de
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (fost M.L.P.A.T.).

3. Elaborarea a două Proiecte pentru autorizația de construire (PAC), inclusiv proiect pentru
organizarea execuţiei (POE) + elaborarea a două Proiecte tehnice (PT), detalii de execuție și
caiete de sarcini, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, cu modificările și
completările ulterioare, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și
în baza certificatelor de urbanism care vor fi solicitate de către contractant pentru emiterea
autorizației de construire;

4. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție si la elaborarea
Cărții tehnice a construcției, exclusiv pentru toate obiectele obiectivului mixt de investiţii.

Contractantul – în baza contractului de 1 milion de lei – va elabora minimum 2 scenarii sau opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. 

„Proiectantul se va deplasa la fața locului pentru verificarea situației existente în teren” – o precizare necesară și care face parte din detaliile înscrise în caietul de sarcini aferent proiectului. 

Iar Primăria își rezervă dreptul „de a recupera de la contractant orice prejudicii care
vor fi generate de întârzierile cauzate de erorile și lipsa de profesonalism în realizarea documentației tehnico-economice, precum și din nerespectarea obligațiilor precizate în prezentul caiet de sarcini sau stipulate în legislația în vigoare”
, se mai arată în documentația aferentă proiectului. 

Sursa de finanțare: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Respectiv POR 2021-2027 sau alte surse de finanțare nerambursabile, ulterior publicării şi aprobării documentului, respectiv a publicării ghidurilor de finanţare.

Riscuri:

Riscurile inerente proiectului „pe perioada derulării Contractului” sunt: 

întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către contractant

apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și
anume: contractant, autoritățile competente, Autoritate contractantă, alți contractanți ai Autorității
contractante

existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea
contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această
procedură etc.

Contractul are o valabilitate de 11 luni. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *