In vizor

URBANISMUL DE CUMETRIE primește ajutor din partea senatorilor: Termen redus pentru atacarea autorizațiilor de construire și a documentațiilor de urbanism

Senatul a aprobat luni un proiect de lege prin care ONG-urile mai au doar o perioadă foarte scurtă de timp ca să atace în instanță autorizațiile de construire și documentațiile de urbanism suspecte că au fost emise ilegal. Și imobiliarii agreați de URBANISMUL DE CUMETRIE din ”funăria” Cluj-Napoca capătă un ajutor nesperat, dar cel mai probabil, îndelung premeditat. Mai ales că inițiativa aparține a 21 de parlamentari PNL și a fost dezbătută și aprobată în procedură de urgență, în doar două săptămâni. Proiectul merge la promulgare, Senatul fiind cameră decizională, scrie Hotnews.ro.

  • Președintele Klaus Iohannis poate retrimite legea în Parlament. dar putem susține un pariu că nu o va face.

Pentru autorizațiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, este de 60 de zile din momentul în care informațiile au fost publicate de primării, s-a pus panou de șantier și s-a publicat un anunț într-un ziar. Acum acest termen este de 6 luni/1 an. Prin urmare, dacă este bine mascată intenția, se va putea construi mult mai haotic ca până acum. Așa fain, ca la Cliuuuj, cu blocuri peste case, cu defrișarea parcurilor și pădurilor, funcție de cine ”trebuie servit”. Ori, la Cluj, unde este fain, mai ales pentru Urbanismul de Cumetrie sunt multe situații de cumetrii servite cu încălcarea legislației în vigoare.

La documentațiile de urbanism, noul termen propus este de 1 an, față de 5 ani în legislația actuală.

Termenul pentru atacarea autorizațiilor de construire în instanță se reduce

Dan Trifu, vicepreședintele Asociației Ecocivica, un ONG care a anulat autorizații de construire, spune că proiectul este nociv.

”ONG-urile sunt foarte puternic lovite de această lege, în sensul că atacarea autorizațiilor de construire în instanță se reduce de la 6 luni, 1 an, cât este în prezent, la 30 și 60 de zile. Actele urbanistice care până acum aveau perioadă de atacare de 5 ani, acum se reduce perioada la 1 singur an. De asemenea, cererile de intervenție accesorie, sau în interes propriu, nu mai pot fi depuse ca până acum, oricând pe parcursul judecății, ci în 30-60 de zile de la emiterea actului respectiv”, a declarat pentru sursa citată Dan Trifu.

”Scurtarea acestor termene este o problemă deoarece este foarte greu pentru un ONG militant să urmărească site-urile tuturor autorităților locale. Și este discriminatoriu, de ce doar organismele sociale trebuie să fie sancționate? Ce să facem, să angajăm om în fiecare oraș mare să urmărească site-urile instituțiilor să vedem ce probleme sunt cauzate prin actele urbanistice și autorizații. Această propunere este extrem de nocivă, și lovește chiar în interesele autorităților fiindcă în multe situații, de exemplu, Ecocivica, cam într-o treime din procese, intervine în interesul autorității. Ori când tu introduci asemenea lucru nu mai pot interveni în interesul tău, să-ți apăr drepturile. Este din start neconstituțional, este imposibil pentru un ONG să urmărească toate site-urile și publicațiile”, a mai spus Dan Trifu.

Ce modificări aduce proiectul de lege trimis la promulgare:

  • Informaţiile referitoare la principalele condiţii necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, extrase din conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei. O parte din aceste informații se publică și acum pe site-urile Primăriilor, respectiv adresa, beneficiarul, clădirea aprobată și funcțiunea, iar în plus doritorii pot consulta autorizațiile de construire.
  • Odată cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet şi/sau prin afişare la sediul autorităţii publice emitente, aceasta va consemna şi publica şi data finalizării operaţiunilor de publicitate a conţinutului autorizaţiei de construire.
  • După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, informaţiile precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare al investiţiei.
  • Conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate la data ultimei operaţiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operaţiunilor de publicitate de către autoritatea publică, la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informaţiilor menţionate într-un ziar de largă răspândire sau la data afişării panoului de identificare al investiţiei, indiferent care dintre aceste date survine ultima.
  • Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate, iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima.
  • Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate.
  • În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile prevederilor art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare şi dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluţionat, instanţa învestită cu cererea de suspendare va constata această împrejurare şi va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes. Dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept şi fără nicio formalitate.
  • Pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării. Acum termenul este de 5 ani de la data aprobării.