Din oras

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca închide căminele

Conducerea UTCN a luat măsuri de prevenție în această perioadă care vizează și cazarea în căminele studențești. Astfel, studenților li se recomandă să părăsească până azi la ora 22:00 camerele de cămin. 

Având în vedere:

1. măsurile adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus), în şedinţele din 09.03.2020- 14.03.2020;

2. adresele Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală Învăţământ Universitar;

3. Decretul semnat de către Președintele României, privind instituirea Stării de urgență pe teritoriul României, Consiliul de Administraţie, consultat prin vot electronic în data de 17.03.2020, HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă următoarele acţiuni și măsuri suplimentare de prevenţie şi monitorizare a răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunităţii de studenți români a UTCN:

a) căminele UTCN din campusurile din Cluj-Napoca și CUNBM se vor închide – începând cu ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 – pe toată durata de valabilitate a Stării de urgență decretată la nivel national;

b) studenții cazați în căminele UTCN în acest moment vor lua toate măsurile pentru a părăsi căminul până la data și ora indicate

c) studenții UTCN cărora le este absolut imposibilă relocarea până la ora 22:00 a zilei de miercuri, 18 martie 2020 și/sau solicită rămânerea în căminele UTCN în ciuda pericolului suplimentar la care se expun, vor redacta, semna și transmite pe adresa e-mail: registratura@staff.utcluj.ro – doar în nume personal și doar de pe adresa personală de e-mail ce a fost indicată de către student la secretariatul facultății și/sau în Contractul de închiriere semnat la cazarea în cămin – o Cerere/Declarație pe proprie răspundere.

d) nerespectarea tuturor măsurilor cuprinse în HCA nr. 20/11 martie 2020 şi a măsurilor enunțate mai sus cu privire la limitarea riscurilor legate de pandemia de coronavirus (COVID-19) va fi examinată – în regim de urgență – de către Biroul Consiliul de Administrație al UTCN, putându-se aplica atât măsura excluderii definitive din căminele UTCN, cât și cea a exmatriculării.

Art. 2 Direcţia Generală Administrativă asigură implementarea şi respectarea instrucţiunilor din toate hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, din Decretul privind instituirea Stării de urgență pe teritoriul României şi din toate celelalte instrucţiuni ale autorităţilor Statului în legătură cu pandemia de coronavirus (COVID-19).

Art. 3 Conducerea universităţii, a fiecărei facultăţi şi a structurilor administrative, precum şi angajaţii şi studenţii UTCN vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *