In vizor

ŢEAPA IMOBILIARĂ despre care Ziar de Cluj scria exclusivităţi, iar presa de chitanţier ne acuza de şantaj, afacerea imobiliară a Elenei Udrea, a intrat în insolvenţă

Tribunalul Ilfov a admis luni ca firma imobiliară prin care Elena Udrea şi compania ar fi vrut să construiască avioane imobiliare în Cluj Napoca să intre în insolvență. E, totuşi, bine, că i-a asfaltat Emil Boc strada sub pretextul unui cimitir care a stat închis doi ani după inaugurare.

”Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de debitor. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Se vor fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –26.05.2023; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 16.06.2023; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 12.07.2023; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 22.06.2023.

Desemnează administrator judiciar provizoriu DASCAL INSOVENCY SPRL, cu o remuneraţie provizorie de 6000 lei (plus TVA)/lună din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.

Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 califică cererile creditorilor SDC IMOBILIARE SRL, TRUCK SERVICE S.R.L., CESACO INVEST SRL, APOLLO JUNIOR SRL, CAB. AV. Sorin Boldi, PETROVAN GHEORGHE, PETROVAN Mariana Livia, Transilvania Smart SRL, Transilvania Smart CONSTRUCT SRL, TUDOR ADRIAN INVEST SRL, ROCREDIT SRL, ca fiind declaraţii de creanţă. Fixează termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la 08.09.2023 ora 11 cu citarea părţilor. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată azi, 10.04.2023 şi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.”, arată soluția pe scurt a instanței care poate fi accesată aici.

SC Realtopfarma, firma care este beneficiarul cartierului de locuințe Transilvania Smart City, are mai multe procese în care i se cere insolvența sau încuviințarea executării silite în baza mai multor titluri judecătorești. Chiar partenerul de afaceri din cadrul proiectului imobiliar, SDC Imobiliare, firma dezvoltatorului clujean Stefan Berciu, îi cere insolvența. Unul dintre procesele mai problematice al Realtopfarma este cu Banca Comercială Română. Zilele trecute, firma care este conectată la Elena Udrea care, din penitenciar, acuză că ”grupul de la Cluj” vrea să îi ia afacerea, a fost obligată să plătească BCR-ului aproape un milion de lei cu titlu de prejudiciu. În tandem cu BCR-ul, o altă societate de creditare din Baia Mare, în care își are băgate ”codițele” primarul Cătălin Cherecheș, are mai multe acțiuni judecătorești împotriva SC Realtopfarma.

Sursa: Gazeta de Cluj