In vizor

Sindicaliștii din Educație au reușit să obțină de la Guvern majorarea salariilor pentru militari, polițiști și angajații din sănătate: ”Implică un impact bugetar nesemnificativ”. Dacă rezistă, poate le măresc guvernanții și lor salariile

Confruntat cu perspectiva unor greve generale în lanț în rândul bugetarilor, Guvernul va oferi nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă pentru toți angajații din sistemul sanitar, precum și pentru cei din zona de apărare, ordine publică și securitate națională, conform unui proiect de OUG pus în dezbatere publică, miercuri, de Ministerul Muncii.

Textul prevede că prin derogare de la legea salarizării, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022 în cazul următoarelor categorii bugetare:

1. Sănătate și asistență socială

Statisticienii medicali, registratorii medicali, infirmierele, brancardierii, băieșii, nămolarii, spălătoresele, îngrijitoarele sunt singurele categorii de angajați din domeniul sanitar care nu au atins nivelul maxim de salarizare din grilă.

OUG pregătită de Guvern propune majorarea salariilor de bază ale celor enumerați anterior astfel încât să atingă nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă, la fel ca restul personalului care este salarizat pe această anexă (medici, asistenți medicali, alt personal de specialitate cu studii superioare, etc).

Măsură este luată pentru a evita o grevă generală în sistemul sanitar.

2. Apărare, ordine publică și securitate națională

Nivelul salariului de funcție/soldei de funcție pentru polițiști și militari va fi majorat până la concurența nivelului prevăzut de lege pentru anul 2022.

Guvernul susține că este nevoie ca funcțiile din instituțiile de forță să fie mai atractive financiar pentru a diminua posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate.

Aceste majorări ar vaea un impact bugetar nesemnificativ

Executivul afirmă în expunerea de motive că acordarea nivelului salariilor de bază pentru personalul încadrat pe funcțiile prevăzute în Anexa nr.II și Anexa nr.VI din legea salarizări  la nivelul valorii nominale prevăzute în legea-cadru, ”implică un impact bugetar nesemnificativ care nu va dezechilibra țintele fiscal-bugetare pentru anul 2023”, ci va constitui „un prim pas și o punte în sprijinul aplicării noii legislații care va reglementa salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

OUG pus în dezbatere:

ARTICOL UNIC – La articolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (14 ) se introduc două noi alineate, alin. (15) și (16), cu următorul cuprins:

„(15) Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr.II la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.

(16) Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu începând cu luna iunie 2023, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022.”