In vizor

SIMULARE PENTRU SIMULANŢI: La Evaluărea Națională, peste 40% dintre elevi au luat note sub 5. 25% nu şi-au „trecut” examenul de limbă maternă

Peste 40% dintre elevii clasei a VIII-a care au susținut simularea examenului de Evaluare Națională 2023 au luat note sub 5 la Matematică, iar aproape 25% au luat note sub 5 la Limba română.

  • 75,3% dintre elevii care au participat la simularea Evaluării naţionale au luat note mai mari sau egale cu cinci la Limba şi literatura română şi 59,2% la Matematică, informează Ministerul Educaţiei.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, miercuri a avut loc comunicarea rezultatelor obţinute de elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale (an şcolar 2022 – 2023).

Datele centralizate de Ministerul Educaţiei pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene relevă următoarea situaţie (procent de introducere a notelor în aplicaţie – 99,9%): la Limba şi literatura română au luat note mai mari sau egale cu 5 – 75,3% faţă de 70,53% în 2022.

Distribuţia notelor pe tranşe (exprimată în procente) este următoarea:

1- 4,99 – 24,7%;
5 – 5,99 – 14%;
6 – 6,99 – 15,2%;
7 – 7,99 – 17,2%;
8 – 8,99 – 17,3%;
9 – 9,99 – 11,4%.

La această probă un număr de 251 de elevi (0,2%) au obţinut nota 10.

La matematică note mai mari sau egale cu 5 au luat 59,2% faţă de 60,58% în 2022.

Distribuţia notelor pe tranşe (exprimată în procente) este următoarea:

1 – 4,99 – 40,8%;
5 – 5,99 – 18,5%;
6 – 6,99 – 13,8%;
7 – 7,99 – 10,4%;
8 – 8,99 – 9,2%;
9 – 9,99 – 6,5%.

Un număr de 1.385 de elevi (0,8%) au obţinut nota 10.

Limba şi literatura maternă – note mai mari sau egale cu 5 au fost obţinute de 81,7% dintre cei prezenţi faţă de 82,45% în 2022.

Distribuţia notelor pe tranşe (exprimată în procente) este următoarea:

1 – 4.99 – 18,3%;
5 – 5,99 – 12,7%;
6 – 6,99 – 18%;
7 – 7,99 – 20,9%;
8 – 8,99 – 20,6%;
9 – 9,99 – 9,3%.

Un număr de 17 elevi (0,2%) au obţinut nota 10 la această probă.

„Notele obţinute nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog. De asemenea, în mod obligatoriu, aceste rezultate vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare”, afirmă Ministerul Educaţiei.

Totodată, reprezentanţii Ministerului Educaţiei reamintesc că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimnaziale/liceale.