In vizor

SĂ DĂM DIN GURĂ ŞI CU MARCEL BOLOŞ: „Vom da startul apelurilor pentru spitalele regionale din Cluj, Craiova și Iași”. Din 2007 se tot face apelul

Anul acesta, ca în fiecare an preelectoral, încep primele investiţii prin Programul Sănătate, astfel încât, până la finalul lui 2023 (din 2007, încoace, „finalul lui 2023” a fost 2008, 2012, 1016, 2020…), va putea fi accesat peste 90% din bugetul record de 5,9 miliarde de euro, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş. Deosebirea este că în alţi ani se puteau accesa banii din fondurile exerciţiilor financiare ale UE care nu erau „fonduri record”. Dar, dacă vă uitaţi de jur împrejur, în afară de politicieni, nu o să vedeţi nici un spital. În 30 de ani, aceşti neputincioşi şi mincinoşi, n-au ridicat cap-coadă decât un spital – şi acela nefuncţional. Şi dacă în 2023 sunte, abia în faza de apel, după 16 ani, încercaţi să vă întrebaţi dacă veţi supravieţui până în ziua în care se va intra cu prima cupă de excavator în brazdă.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis marţi seara, în 2023, prin Programul Sănătate, vor fi deschise 79 de apeluri în valoare totală de 5,45 miliarde de euro pentru investiţii în infrastructura de sănătate, servicii de screening, medicină de familie şi medicină şcolară, precum şi pentru digitalizarea sistemului public de sănătate şi soluţii de cercetare cu aplicabilitate în domeniul medical.

„Anul acesta încep primele investiţii în sistemul public de sănătate prin programul special dedicat acestui sector, astfel încât până la finalul lui 2023 va putea fi accesat peste 90% din bugetul record de 5,8 miliarde de euro. Deci în următoarele luni vom da oficial startul apelurilor pentru spitalele regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova, pentru cel puţin 7 spitale judeţene, cât şi pentru modernizarea şi dotarea spitalelor publice municipale şi orăşeneşti, investiţii în ambulatorii sau cabinete ale medicilor de familie sau medicină şcolară”, a mai scos o promisiune pe gură şi Marcel Boloş.

O mare parte a fondurilor disponibile prin Programul Sănătate va fi dirijată către prevenţie, primul apel pentru servicii de screening urmând a fi lansat în trimestrul 3 al acestui an, pentru ca numărul deceselor din boli tratabile să se micşoreze considerabil.

Programul Sănătate este un program multifond finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European, cu o alocare totală de 5,88 miliarde euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat şi bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naţionale de Sănătate 2022-2030 prin finanţarea de investiţii atât în asistenţa prespitalicească şi spitalicească, precum şi în rezilienţa sistemului de sănătate. În cadrul Programului Sănătate, vor mai fi deschise apeluri de proiecte în cursul anilor 2024, 2025 şi 2026.

Acesta va finanţa şapte priorităţi de investiţii: creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu şi îmbunătăţirea şi consolidarea serviciilor preventive; servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizare pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate; creşterea eficacităţii şi rezilienţei sistemului medical în domenii critice, de importanţă strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale şi asupra stării de sănătate; investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi; abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; digitalizarea sistemului medical; măsuri care susţin domeniile oncologie şi transplant.

Rezultatele așteptate (de-o să cădem pe spate):

 • trei spitale regionale de urgenţă construite şi dotate (Iaşi, Cluj, Craiova);
 • cel puţin şapte spitale (spitale judeţene, monospecialitate centre de transplant) nou construite şi dotate;
 • 20 spitale publice mici, municipale şi orăşeneşti construite/reabilitate şi dotate;
 • 300 cabinete medici de familie reabilitate şi dotate;
 • 105 cabinete de asistenţă medicală şcolară/sănătate orală reabilitate şi dotate şi 25 de unităţi mobile achiziţionate;
 • 41 de unităţi mobile achiziţionate pentru programul naţional de vaccinare;
 • 44 de ambulatorii în care se vor implementa programe de screening reabilitate şi dotate;
 • 45 de unităţi sanitare publice integrate spitalelor de pediatrie/spitale publice care au secţii de pediatrie reabilitate şi dotate, inclusiv prin investiţii în dotarea de cabinete de asistenţă medicală stomatologică care să furnizeze servicii de asistenţă medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale;
 • 24 de centre de sănătate mintală reabilitate şi dotate;
 • 33 de dispensare tuberculoză reabilitate şi dotate; 317 persoane care beneficiază de screening;
 • 12 unităţi sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare reabilitate şi dotate; 24 de unităţi sanitare care furnizează servicii de paliaţie construite/reabilitate şi dotate;
 • 12 unităţi sanitare care tratează pacienţi critici (ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, politraumă) extinse/ reabilitate şi dotate; zece unităţi sanitare publice care tratează pacienţi cardiaci critici – USTACC – extinse/reabilitate şi dotate;
 • două unităţi sanitare publice care tratează pacienţi critici – mari arşi – dotate;
 • 16 unităţi sanitare publice unde se realizează îngrijirea pacienţilor cu boli rare reabilitate şi dotate;
 • trei operaţiuni strategice de cercetare implementate în domeniile: vaccinuri, combaterea cancerului şi genomică;
 • dezvoltarea şi implementarea Observatorului Naţional pentru Date în Sănătate; dezvoltarea unor soluţii integrate de e-sănătate, un centru de excelenţă în protonoterapie construit şi dotat;
 • două institute oncologice/două unităţi sanitare publice de interes naţional care diagnostichează şi tratează cancer dotate;
 • patru unităţi sanitare publice de interes regional/ judeţean care diagnostichează şi tratează cancer dotate; Institutul de Oncologie Bucureşti – (construcţie şi dotare);
 • o unitate care coordonează activitatea de transplant (ANT) construită/reabilitată şi dotată;
 • două bănci de multiţesut construite/reabilitate şi dotate;
 • opt unităţi sanitare acreditate pentru prelevare organe dotate cu sisteme ECMO;
 • şase centre de transplant dotate cu laboratoare acreditate HLA (laborator de biologie moleculară pentru imunologia transplantului); Institutul Clinic Fundeni – clădire nouă (construcţie şi dotare).

Vor putea depune cereri de finanţare: Ministerul Sănătăţii şi alte autorităţi publice centrale, autorităţile publice locale, unităţile sanitare publice, cabinetele medicilor de familie, instituţiile de învăţământ publice, entităţile publice şi private pentru domeniul cercetării medicale şi alte entităţi publice.

De asemenea, pot fi finanţate proiecte în parteneriat între autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale şi unităţi sanitare; între entităţi publice şi private în domeniul cercetării medicale.

Aşteptăm cu interes promisiunile anului 2027!