In vizor

Rectorul UMF Cluj-Napoca și conducerea Spitalului de Copii explică motivele și consecințele tragerii pe linie moartă a conf. dr. Alexandru Cristea

Ziar de Cluj a fost sesizat de mai mulți părinți ai micilor pacienți ai conf. dr. Alexandru Cristea, medic primar Neurologie pediatrică și medic specialist Neuropsihiatrie infantilă în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca. Părinții erau îngrijorați de o posibilă demitere a medicului din cadrul spitalului (norma fiindu-i deja înjumătățită), caz în care s-ar vedea în imposibilitatea de a mai beneficia de serviciile medicale ale doctorului de care aparținătorii sunt foarte mulțumiți.

Problema sesizată era însă mult mai complexă. Prin tragerea pe linie moartă a conferențiarului Alexandru Cristea, sursele Ziar de Cluj ne-au informat că, cursul pe care acesta îl ținea la UMF a rămas fără un cadru didactic cu drept de predare și medicii rezidenți au rămas în aer, la fel ca programul de rezidențiat de Neurologie Pediatrică, ce practic la Cluj nu mai există. Conducerea UMF a negat însă această situație.

Citiți mai multe detalii aici: Tragerea pe linie moartă a conf. dr. Alexandru Cristea îi revoltă pe părinți și desființează rezidențiatul de neurologie pediatrică de la Cluj. UMF neagă această situație

Ziar de Cluj a transmis în scris, pe cale oficială, toate informațiile prezentate în articolul de mai sus, conducerii UMF Cluj și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, solicitându-le un punct de vedere directorilor acestor instituții, decanului Facultății de Medicină, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, respectiv managerului Spitalului de Copii, dr. Aldea Cornel. I-am întrebat pe conducătorii acestor instituții ce soluții au pentru rezolvarea problemelor pacienților rămași fără medic, pe de o parte, și a viitorilor medici rămași fără un cadru didactic cu drept de predare și fără un coordonator de stagiu de rezidențiat, pe de altă parte.

Decanul Facultății de Medicină, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, contactată și telefonic de Ziar de Cluj, a declarat, în 9 ianuarie:

„Avem cadre didactice cu drept de predare, deci nici vorbă de așa ceva! Este rezolvată și problema rezidențiatului, Ministerul a rezolvat foarte favorabil. Ministerul a rezolvat problema înainte de sărbători și nu i-a trimis la București pe rezidenți, își pot desfășura în continuare pregătirea. Dar, o să vă dau un comunicat oficial cu un răspuns mai clar.”

Prof. Dr. Anca Buzoianu, decanul Facultății de Medicină, a revenit în cursul aceleiași zile și cu un răspuns scris:

„Am citit cele trimise de Dvs. Va rog sa va adresați pentru punct de vedere celor responsabili cu aspectele menționate, respectiv rectorului și prorectorului responsabil cu rezidenții. Aceștia sunt cei mai in măsura sa va dea răspunsurile dorite. Din punctul de vedere al decanului Facultății de Medicina pot sa va spun ca avem titulari de curs la disciplina Neurologie și neurologie pediatrică, cadre didactice cu doctorat, conform Legii educației naționale. Titularii de curs sunt profesori universitari de neurologie, iar orele de curs de neurologie pediatrică, incluse in cursul de neurologie, sunt ținute de cadre didactice cu experiența și cu titlul de doctor in medicina, așa încât aspectele de calitate și legalitate sunt respectate in totalitate.”

Anca Buzoianu a fost decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF Cluj din 2008 până în prezent. În 28 noiembrie 2019, Anca Buzoianu a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca pentru mandatul 2020-2024, așa că Ziar de Cluj aștepta un răspuns din partea rectorului UMF, care, gândindu-ne logic, ar fi tot doamna Anca Buzoianu.

Citiți și: Decanul Anca Buzoianu, confruntată cu problema rezidențiatului de neurologie pediatrică, ne pasează la rectorul Anca Buzoianu. Documentele contrazic decanul. Așteptăm răspunsul rectorului UMF

Se pare însă că la UMF Cluj nu s-a produs încă predarea de mandat de la vechiul rector, Prof. Dr. Alexandru Irimie, la noul rector ales, prof. dr. Anca Buzoianu. Vă redăm mai jos răspunsul primit din partea rectorului UMF, Prof. Dr. Alexandru Irimie:

„Cu referire la adresa dumneavoastră cu nr. 891/10.01.2020, întemeiată pe prevederile Legii nr. 544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care solicitați punctul de vedere al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca cu referire la situația concretă a d-lui conf. dr. Cristea Alexandru, precizăm următoarele:

– Domnul Cristea Alexandru a fost angajatul Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca și a ocupat funcția didactică de conferențiar universitar la disciplina Neurologie Pediatrică din cadrul Facultății de Medicină. Domnul conferențiar și-a desfășurat activitatea în cadrul universității din data de 01.04.1992 până la data de 30.09.2019, iar cu data de 01.10.2019 a încetat contractul individual de muncă al susnumitului, în baza deciziei nr. 920/27.09.2019, conform art. 55 litera b din Codul Muncii.

– În cuprinsul art. 289, (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale se prevede expres faptul că (1) personalul didactic si de cercetare se pensionează la împlinirea varstei de 65 de ani, astfel că erau îndeplinite condițiile legale de pensionare în cazul domniei sale încă de la data de 1.07.2019, însă, în conformitate cu art. 32, (2) din Carta universității – Titlul Principiile Cartei i s-a prelungit contractul individual de muncă până la finalizarea anului universitar 2018 – 2019.

– În conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, la solicitarea expresă a d-lui conferențiar dr. Cristea Alexandru și a împlinirii vîrstei legale de pensionare (65 ani) s-a acordat de către universitatea noastră, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 106/04.03.2019, aviz favorabil de trecere în rețeaua sanitară. Menționăm faptul că universitatea nu este responsabilă asupra chestiunilor privind întregirea normei acestuia.

– Dl. conf. dr. a transmis conducerii universității mai multe solicitări de prelungire a contractului individual de muncă fundamentate pe prevederile art. 56, (4) din Legea nr. 93/2019 de modificare a Codului Muncii (Legea nr. 53/2003, actualizată) însă nu s-au aprobat respectivele cereri datorită prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, lege specială care, conform principiului “specialia generalibus derogant” se aplică cu prioritate față de legea generală. Ca urmare a neaplicării art. 56 (4) din Legea nr. 93/2019, s-a întocmit Decizia nr. 920/27.09.2019 de încetare a contractului invidual de muncă.

– Decizia nr. 920/27.09.2019 a fost emisă în baza prevederilor art. 289, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, în care se precizează expres faptul că „personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani” chiar dacă în data de 6 mai 2019 s-a modificat Codul Muncii (Legea nr. 53/2003, actualizată) prin Legea nr. 93/2019 cu referire la completarea art. 56 cu punctul (4) având următorul conținut:

(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.

– De asemenea, s-a considerat că în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 56, alin. (4) din Codul Muncii, actualizat, categoriei de personal didactic din care facea parte reclamantul – conferențiar universitar, se aplică principiul juridic „Specialia generalibus derogant” care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă interpretare la orice caz concret. Mai mult decât atât, conform acestui principiu, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o normă specială, deci norma specială se aplică prioritar față de norma generală, chiar și atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.

– Menționăm faptul că Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca are în derulare patru litigii cu dl. conf. dr. Cristea Alexandru, două dintre acestea fiind soluționate favorabil de către instanțele de fond, însă fiind supuse căilor de atac conform prevederilor legale.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a respectat prevederile legale. Prin conducerea acesteia, universitatea îi este profund recunoscătoare dl. conf. dr. Cristea Alexandru pentru activitatea depusă, în calitate de cadru didactic, și pentru aportul pe care l-a adus în calitate de titular de curs și coordonator al pregătirii practice a rezidenților în specialitatea de Neurologie pediatrică. Aspectele de recunoaștere incontestabilă a calităților profesionale de cadru didactic nu pot, însă, să primeze asupra prevederilor legale aplicabile într-un stat de drept.”

Și conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca a răspuns astăzi solicitării Ziar de Cluj.

Vă redăm mai jos răspunsul semnat de managerul acestui spital, dr. Cornel Aldea, și de către directorul medical, dr. Lucia Burac:

„În urma solicitării dumneavoastră de a primi punctul de vedere al Conducerii Spitalului de Urgență Copii Cluj-Napoca, referitor la situația d-lui conf. dr. Cristea Alexandru, de la Clinica de Neurologie Pediatrică, vă comunicăm următoarele:

Conform adresei UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca nr. 33982/10 oct. 2019, contractul individual de muncă al d-lui conf. dr. Cristea Alexandru a încetat cu data de 1.10.2019.

Conform art. 185, pct. 7 din Legea 95/2006: „În secțiile universitare clinice, laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)”.

Ca atare, actualmente, dosarul d-lui doctor nu îndeplinește condițiile pentru a fi acceptat pentru concursul de șef de secție.

Încadrarea d-lui doctor s-a făcut legal, păstrându-se jumătatea de normă (3,5 ore/zi) disponibilă la nivelul secției, în acel moment.

Copiii internați în secție, în îngrijirea d-lui doctor, beneficiază de asistență medicală 24/24 ore și 7/7 zile, ca toți ceilalți pacienți, acordată de către cadrele medicale cu specialitate neurologie pediatrică din secție. Nu există nici un fel de pericol pentru pacienții care se adresează secției de Neurologie pediatrică, întrucât aceștia pot fi văzuți de oricare dintre medicii acestei secții.”

Ziar de Cluj a prezentat punctele de vedere ale părinților, informațiile primite pe surse care susțin cauza conf.dr. Alexandru Cristea, precum și precizările juridice și opiniile reprezentanților UMF Cluj-Napoca și ale conducerii Spitalului de Copii. Concluziile, în acest caz complicat, le revin cititorilor noștri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *