Jos palaria

RECOLTA NESIMȚIRII ȘI LIPSEI DE EDUCAȚIE: 50 de saci plini cu PET-uri. Valea Fizeșului a fost ”deblocată” de către angajații Apelor Române

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj au deblocat secțiunea de scurgere a Văii Fizeșului din comuna Fizeșu Gherlii.

  • ”50 de saci plini cu PET-uri, 4 metri cubi de material lemnos – o ”recoltă” care nu face cinste locuitorilor comunei. Din experieța anilor trecuți, zona reprezintă un punct critic și probabil deșeurile vor reapărea. Oricâte campanii de informare și oricâte acțiuni de igienizare am organiza, apele nu vor fi niciodată curate dacă oamenii continuă să arunce deșeuri pe maluri și în albie”, arată reprezentanții Apelor Române Someș – Tisa.

Aceștia au spus că instituția nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor, ci întreținerea albiilor cursurilor de apă și a malurilor acestora.

”Astfel, prin programul anual de gospodărire a apelor, angajații noștri trebuie să desfășoare lucrări de decolmatare, reprofilări de alibi și terasamente, să întreprindă acțiuni de cosire și de întreținere a axului cadastral etc.

Să arunci deșeurile la coș nu îți ia prea mult timp.

Un efort mic pentru tine, dar care ne oferă nouă, gospodarilor de ape, mai mult timp pentru activități specifice de întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor.
Pentru binele întregii comunități, dar și pentru a le lăsa timp gospodarilor de ape să se ocupe de activitățile ce privesc siguranța construcțiilor hidrotehnice, vă rugăm să păstrați apele curate!”, arată Apele Române.