Justitie

Procesul constructorului care a surpat strada Victor Papilian fuge din instanțele clujene

Curtea de Apel Cluj a decis să mute procesul dintre Pop Mircea Horea și MHP CONSULTING SOLUTIONS SRL, pe de o parte, și UAT MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA și REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA, pe de altă parte, la curtea de Apel Alba Iulia.

  • ”Dispune scoaterea dosarului de pe rol. Transmite dosarul Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică din data de 30 martie 2023.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Anterior, Pop și firma MHP Consulting au mai făcut cereri de strămutare a dosarului, dar instanța nu le-a aprobat. Însă, acum, a avut mai mult noroc.

În septembrie 2021, Judecătoria Cluj Napoca a dispus printr-o hotărâre că dezvoltatorul imobiliar va trebui să rezolve în regie proprie alunecările de teren de pe strada Victor Papilian. Dacă hotărârea instanței nu va fi respectată, Primăria Cluj-Napoca va putea să intervină pentru a lua măsurile necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului, urmând. ulterior, să dea în judecată dezvoltatorul pentru a-l pune la plata lucrărilor.

„Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanţii M. Cluj Napoca, şi P.M. Cluj Napoca, în contradictoriu cu pârâţii Pop Mircea Horea şi MHP C.S. SRL, Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul reclamanţilor formulată de intervenienţii K.A.şi K.B.I. Obligă pârâţii, în solidar, la executarea în regim de urgenţă a lucrărilor necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021, iar în situaţia în care aceştia nu execută lucrările de consolidare, autorizează reclamanţii să efectueze, în regim de urgenţă, lucrările necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021. Executorie. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act de faptul că intervenienţii accesorii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel la Tribunalul Cluj în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj Napoca”, a arată în hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca.

 

Sursa: Gazeta de Cluj