Din oras

Primăria Boc se mai asociază o dată: Acord Gilău-Florești-Apahida privind studiile de fezabilitate pentru amenajarea coridorului velo-pietonal de-a lungul Someșului

După asocieri succesive pentru metrou și tren metropolitan la nivel de hârtie, Primăria Cluj-Napoca intenționează să preia controlul și în privința amenajării așa-numitului coridor de mobilitate urbană durabilă velo-pietonal de-a lungul râului Someș.

Acordul face obiectul unui proiect de hotărâre prin intermediul căruia vor fi aprobate studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal, documentația tehnică pentru autorizația de construire, precum și toate studiile conexe aferente investiției necesare pentru „Amenajarea coridorului de mobilitate urbană durabilă (pietonal și velo) de-a lungul râului Someș”.

Potrivit documentației supusă votului consilierilor locali, primarul Emil Boc va fi mandatat să semneze „în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca” încă un acord de asociere cu comunele-dormitor Florești-Gilău-Apahida.

Parteneriatul urmează să fie încheiat „având în vedere traseul Someșului și luând în considerare necesitatea implicării unităților administrativ-teritoriale din zona metropolitană Cluj”, pentru realizarea studiilor și documentației necesare desfășurării acestui proiect.

Așa-numitul acord va rămâne valabil din data semnării și până la îndeplinirea obligațiilor prevăzute.

Prin intermediul acestui parteneriat, comunele-parte vor fi obligate să „acorde spirjinul necesar” îndeplinirii responsabilităților asumate, dar și să suporte cheltuielile legate de exproprieri pentru lucrările de utilitate publică aferente tronsoanelor situate pe raza fiecărei comune, să asigure finanțare de la bugetul local sau din alte surse pentru cheltuielile privind elaborarea etapei de hârtie pentru amenajarea coridorului Someș.

Municipiul Cluj-Napoca se obligă să deruleze achizițiile pentru studiile de fezabilitate și studiile tehnice necesare, „atât în nume propriu, cât și în numele și pe seama celorlalte părți semnatare”, să acorde sprijinul necesar și să semneze contractele de achiziție publică, să recepționeze documentațiile tehnice și să suporte cheltuielile legate de exproprieri, dar și să asigure finanțare din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca sau din alte surse pentru etapa de hârtie a proiectului de amenajare velo-pietonală a coridorului Someș.

Primăria Cluj-Napoca a mai încheiat de-a lungul timpului asocieri similare cu comunele-dormitor ale Clujului pentru realizarea documentațiilor necesare pentru proiectul metroului și a trenului metropolitan, obiective proiectate în viitor.

CITEȘTE ȘI: Clujul se asociază cu Floreștiul și preia controlul asupra achizițiilor publice necesare pentru Metrou+Tren metropolitan

În decembrie 2018, Consiliul Local Cluj-Napoca aproba asocierea municipiului cu şapte comune limitrofe, în vederea realizării studiilor necesare introducerii unui tren metropolitan care să fie implementat cu fonduri europene şi care să asigure transportul între aceste localităţi.

Au trecut deja mai bine de 3 ani de la acel moment, însă trenul metropolitan reprezintă în continuare un proiect de viitor.