Focus

Prejudiciu de peste 3 MILIOANE EURO la Primăria Florești: plăți nejustificate și cheltuieli ILEGALE

Activitatea Primăriei celei mai mari comune din țară a intrat în vizorul Curții de Conturi. Faptul că în Florești lipsesc o serie de facilități absolut necesare locuitorilor, precum drumurile asfaltate, un sistem de canalizare funcțional, salubrizare eficientă, dar și alte proiecte mai ample, precum grădinițele sau creșele, poate fi explicat prin faptul că doar în anul 2017, mașinațiile financiar-contabile au stors bugetul public al comunei de o sumă generoasă: peste 3 MILIOANE DE EURO. Cu o asemenea sumă, Centura de Sud a Floreștiului ar fi devenit deja realitate.

Auditul executat de Curtea de Conturi a României la cea mai mare comună din țară, relevă o situație alarmantă.

În anul 2017, bugetul public al comunei a fost prejudiciat cu 1.621.000 lei, iar abaterile financiar-contabile indică o valoare de 11.555.000 lei doar la activitatea proprie a Primăriei Florești. 

Suma totală a abaterilor financiare se ridică la 14.852.000 lei, adică peste 3 MILIOANE DE EURO. (3.110.000 euro).

click foto pentru imagine completă

Perioada în care a fost efectuat auditul cuprinde lunile septembrie-octombrie 2018, iar verificările au vizat conturile anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Florești pentru anul 2017.

Multiplele nereguli constatate la Primăria Florești se referă la absența documentelor justificative pentru operațiunile financiare efectuate; neînregistrarea sau înregistrarea eronată a diverselor operațiuni economice; nu au fost calculate, facturate și incasate veniturile cuvenite bugetului local; în schimb, au fost efectuate cheltuieli ce exced cadrul legal reglementat privind salarizarea din sectorul bugetar; plăți nejustificate din credite bugetare; au fost efectuate plăți mai mari decât sumele cuvenite și lista continuă.

Concret, suma de 11.188.000 lei reprezintă abaterile fianciar contabile care se referă la înregistrarea în contabilitate privind creanțele bugetare fără să existe la bază documente justificative pentru operațiunile efectuate, iar soldul conturilor de venituri din evidența contabilă nu sunt egale cu cele din evidența fiscală. Astfel, în anul 2017 nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat unele operațiuni economice, cu influențe asupra rezultatului patrimonial și a situațiilor financiare.

UATC Florești – activitate proprie – abateri financiar-contabile în valoare de 11.555.000 lei, adică peste 2.400.000 de euro.

Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești – abateri financiar-contabile în valoare de 68.000 lei.

Școala Gimnazială Luna de Sus – 3.229.000 lei.

Nu au fost înregistrate manuale școlare primite la Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești în anul 2017, în conturile corespunzătoare de materiale de natura obiectelor de inventar – 38.000 lei.

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Luna de Sus, în contul în afara bilanțului 8030 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință”, clădirile aparținând domeniului public al Comunei Florești deținute în administrare – 3.222.000 lei.

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege

Nu au fost calculate, facturate, actualizate și încasate veniturile cuvenite bugetului local, reprezentând chirie, în cuantumul legal, precum și majorările de întârziere aferente, de către crescătorii de animale care au închiriat terenurile din domeniul privat aflate în extravilanul comunei cu destinația de pășuni – 32.000 lei.

Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în totalitate la încasare în anul 2017, venituri nefiscale cuvenite bugetului local din efectuarea serviciului de salubritate pentru locuitorii din comuna Florești – 1.294.000 lei.

Nu au fost virate la bugetul local venituri din aplicarea prescripției extinctive, reprezentând garanții de participare la licitații și garanții spargeri drumuri, pentru care s-a prescris dreptul creditorilor la recuperare – 59.000 lei.

Calitatea gestiunii economico-financiare

Au fost efectuate cheltuieli de, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea din sectorul bugetar – 847.000 lei.

Au fost efectuate plăți nejustificate din credite bugetare, pentru asistență în monitorizarea procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, întocmirea documentelor aferente și întocmirea rapoartelor obligatorii privind implementarea sistemului – 10.000 lei.

Nu este constituită, la data efectuării misiunii de audit, garanția de bună execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și lucrări de construire școala P+2E, împrejmuire, branșamente utilități pe b-dul Cetatea Fetei, comuna Florești” – 367.000 lei.

Au fost efectuate plăți pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri comunale prin asfaltare și extindere rețea de canalizare pluvială și menajeră, Comuna Florești”, mai mari decât cele cuvenite, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local – 102.000 lei.

Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate cantități de lucrări neexecutate pentru obiectivul de investiții ”Trecerea rețelelor electrice din montaj aerian în montaj subteran, situate pe str. Avram Iancu (ADN1), ambele părți, comuna Florești, jud. Cluj”, fiind astfel cauzat un prejudiciu bugetului – 235.000 lei.

Au fost efectuate cheltuieli pentru amenajarea unui patinoar în comuna Florești, care a fost închiriat unei asociații culturale, care a încasat tarifele de acces pe patinoar și din exploatarea bunurilor adiacente, 10 căsuțe, patine etc., fără însă a vira vreo sumă către UATC Florești – 258.000 lei.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi:

Înregistrarea în contabilitate a creanțelor bugetului local conform prevederilor legale, pe baza documentelor justificative, și verificarea ca datele din evidența contabilă să corespundă cu datele din evidența pe plătitor.

Organizarea evidenței contabile analitice și fiscale a contribuabililor persoane fizice și juridice, conform dispozițiilor legale aplicabile.

Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale.

Intrarea în legalitate cu delegarea serviciului de salubrizare.

Fundamentarea taxei speciale de salubritate percepută pe persoană în funcție de costul serviciului de salubritate.

Stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă și încasarea veniturilor cuvenite bugetului local
din prestarea serviciilor de salubritate, inclusiv a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a taxei.

Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local al Comunei Florești privind amenajarea unui patinoar în comuna Florești și închirierea acestuia către fără a se încasa veniturile din chirii.

Recuperarea prejudiciului stabilit și a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării integrale, în condițiile legii.

Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local al Comunei Florești reprezentând servicii cazare necuvenite, pentru deplasările efectuate în anul 2017 și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării integrale, în condițiile legii.

Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local al Comunei Florești datorită necalculării și nereținerii din prețul contractului a penalităților datorate de executant pentru nerespectarea termenului de execuție a obiectivului ”Execuție gazon sintetic la baza sportivă”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *