Din oras

POZIȚIA lui Sile Pușcaș vizavi de chestiunea străzii Oțetului

Scris de 3,119

Acest text reprezintă poziția omului de afaceri și nu este un advertorial. 

Sătmăreanul Vasile Pușcaș a întocmit un comunicat de presă prin care susține că demontează afirmațiile mincinoase ”sau în necunoșință de cauză” ale edilului Emil Boc. 

„Având în vedere declarațiile din ultima perioadă a Primarului municipiului Cluj-Napoca referitoare la proiectul Moților- str. Uzinei Electrice și în scopul unei informări corecte a opiniei publice, societatea Florisal SA vă transmite prezentul comunicat referitor la demersurile întreprinse în justiție de către noi, date și informații reale cu privire la situația juridică a terenului ce în prezent este proprietate publică – strada Oțetului.

In anul 2007, a fost aprobat prin HCL 458/17.07.2007 PUZ Moților – str. Uzinei Electrice. Din anul 2007 și până în prezent (14 ani) autoritățile publice nu au realizat faptic nimic din cele prevăzute în PUZ ca rețea stradală, cu excepția preluării forțate a 2633 mp din proprietatea societății Florisal, amenajați ca stradă (strada Oțetului) de către societatea Florisal pe costurile sale.

Declarațiile din presă ale Primarului Cluj-Napoca, prin care se susține în mod nereal că demersurile noastre în instanță blochează realizarea proiectului din anul 2007, dezinformează opinia publică. Toate demersurile în justiție intreprinse de societatea Florisal SA vizează strict despăgubirile pentru proprietatea „confiscată“ prin practicile nelegale ale municipalității și nu poate, în niciun caz, să blocheze dezvoltarea rețelei stradale din zona Moților-Uzinei Electrice.

Ne întrebăm dacă este vorba de o incapacitatea administrativă de a realiza proiectul de interes public care se dorește a fi ascunsă și pusă pe seama altor persoane, (persoane care însă nu au nici o vina) sau dacă pur și simplu aceste declarații sunt date în necunoștință de cauză de către edilul orașului. Oare dorința de denigrare a făcut ca Primarul să nu considere necesar să se informeze corect înainte de a da declarații sau în mod deliberat se aruncă în presă informații nereale? Oricare dintre aceste variante este tristă, nu are nimic în comun cu democrația. Speram si credem totuși că aceste declarații ale Primarului nu sunt decât expresia unei lipse de informare, adică făcute fără intenția directă de a denigra prin dezinformare. In acest din urmă caz îi va prinde bine și dânsului următoarea informare ce este complet documentată:

Terenul pe care s-a realizat proiectul Platinia din Calea Mănăștur a aparținut societății Ursus Breweries SA care în anul 2013 a inițiat demersurile pentru aprobarea unui PUZ asupra terenului deținut în proprietate (o suprafață de 18.978 mp.)

Anterior acestui PUZ terenul mai sus amintit se regăsea în UTR = A.3.a conform HCL 458/17.07.2007 având indicatori urbanistici POT max 60% și CUT max 3,6.

Autoritatea publică locală, a apreciat ca oportun din punct de vedere urbanistic dezvoltarea zonei prin modificarea încadrării funcționale în UTR = CA1***, cu indicatori urbanistici obligatorii POT max = 60% și CUT max = 3 (în acest sens s-a emis avizul de oportunitate 239398/533/26.07.2013).

Societatea Florisal SA a cumpărat suprafața de 12.794 mp. în anul 2014, această suprafață fiind anterior dezmembrată din cei 18.978 mp. aflați în proprietatea URSUS Breweries SA.

Florisal SA a dobândit terenul prin cumpărare, din bani proprii, municipalitatea nefacilitând cu nimic această dobândire (nu vorbim de concesiuni-cadou). Municipalitatea nu a favorizat cu nimic realizarea acestui proiect, nu a acordat condiții de construire mai favorabile, iar succesul proiectului nu s-a făcut „pe spatele cetățenilor” ci este un succes antreprenorial integral privat.

 

Prin HCL 482/2014 și apoi prin HCL 244/09.07.2015, municipalitatea, prin practici nelegale și care nu au nimic în comun cu respectarea dreptului de proprietate, a realizat spolierea societății Florisal SA. Florisal SA a căzut pradă practicilor ce s-au generalizat la nivelul municipiului Cluj-Napoca, practici prin care se percep biruri investitorilor sub denumirea de “donații”, biruri care condiționează exercitarea dreptului de proprietate și de a construi.

Art. 1 a HCL 244/09.07.2015 prevede:

„Se modifică art. 1 alin. 4 din HCL 482/2014 după cum urmează:

În etapa I, în vederea eliberării Autorizației de construire pentru investiția propusă, va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului străzii nou propuse de 14,0 m,

Recepția investiției de bază este condiționată de recepționarea drumului reglementat prin prezentul PUZ, executat la nivel de strat de uzură și cu toate elementele definitorii ale unui drum (iluminat public, evacuare ape meteorice, plantații), precum și cu rețelele tehnico edilitare aferente, realizate conform prevederilor legale și a normativelor tehnice în vigoare, în baza Autorizației de construire. De asemenea, pentru recepția investiției de bază, va fi încheiat, în formă autentică, contractul de donație a terenului cu suprafața de drum și drumul executat, iar amplasamentul va fi predat către municipiul Cluj Napoca, prin procesul verbal de predare primire, prin grija Direcției Patrimoniului municipiului și evidența proprietății”.

Aceste prevederi încalcă flagrant prevederile art. 44 Constituția României, art.1 din Primul Protocol Adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și art. 555 Cod civil.

Stabilirea printr-un act administrativ a unei condiții pentru exercitarea dreptului de proprietate privată, condiție constând în donarea unei părți a proprietății, este nelegală, fiind o formă de violență ce înfrânge garanția proprietății prevăzută de Constituția României și care lipsește de valabilitate chiar titlul prin care se dobândește proprietatea publică.

 

In contextul celor de mai sus, societatea Florisal SA nu au făcut altceva decât să exercite dreptul legal de a se adresa justiției, pentru a-și proteja dreptul de proprietate. Aceste demersuri sunt pe deplin justificate si normale într-o societate democratică în care dreptul de proprietate particulară este recunoscut și respectat.

Apreciem că nu există absolut niciun temei pentru care proprietatea particulară să nu fie protejată, ca o persoană să fie silită să renunțe la proprietatea sa, „donând-o” forțat municipiului. Relevant este ca o proprietate, fie ea și un drum, poate deveni proprietate publică numai cu justă și prealabilă despăgubire sau în baza intenției libere a proprietarului de a o transmite în proprietate publică. Practicile prin care autoritățile condiționează eliberarea autorizației de construire (care este un drept legal) de cedarea gratuită a unei părți din proprietățile investitorilor și numai, nu are nimic în comun cu respectarea dreptului de proprietate și drepturile constituționale.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, care prin declarațiile sale cu privire la acest subiect, lasă să se înțeleagă că în opinia sa, municipiul și municipalitatea este îndreptățită să se îmbogățească prin violență (fie ea și economică) și să condiționeze îndeplinirea atribuțiilor de anumite donații este profund nelegală, nejustificată și în disprețul valorilor europene, ridicând semne de întrebare cu privire la progresele societății noastre în respectarea drepturilor individuale. Astfel de practici ne aruncă înapoi, într-un trecut din care societatea noastră s-a zbătut să iasă, făcând pentru aceasta importante sacrificii. De-a lungul evoluției societății, drepturile individuale, inclusiv cel de proprietate, au fost cu greu câștigate, cu sacrificii, iar practica inițiată de Primarul municipiului Cluj-Napoca ar trebui să alarmeze întreaga comunitate și nu doar pe cei ce sunt victimele acestor practici. Are valoare pentru Primarul Municipiului Cluj-Napoca dreptul de proprietate în general sau doar proprietatea unora? Este o astfel de practică o pată pe obrazul municipiului Cluj-Napoca? Poate fi acesta privit ca un oraș de 5 stele atunci când aici autoritatea publică consideră dreptul de proprietate un moft, atunci când investitorii sunt siliți să plătească un bir în natură ?

Negăm autorității locale dreptul de a percepe biruri. Taxele locale sunt strict reglementate de lege, iar obligarea la a dona, ca și condiție pentru realizarea unui proiect, nu are fundament legal și reprezintă un bir incompatibil cu justa așezare a sarcinilor fiscale prevăzută de Constituția României.

 

Societatea Florisal SA a considerat și consideră municipiul Cluj-Napoca ca fiind un oraș de referință a României cu aspirații de a deveni un oraș cu adevărat semnificativ pe plan european. Tocmai datorită respectului nostru pentru oraș, pentru locuitorii săi, și a încrederii în forțele sale de a se autopropulsa și a se menține în orașele de elită, am ales să realizăm importante investiții în Cluj-Napoca. Aceste investiții au generat bani intrați în economia municipiului, au generat locuri de muncă și generează importante taxe plătite la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Din păcate se pare că o parte a autorităților locale consideră că se justifică biruri locale, frumos denumite donații, ca o condiție pusă investițiilor care contribuie la dezvoltarea orașului, se pare că astfel este înțeles interesul public. Interesul public însă se identifică cu interesul comunității și în egală măsură cu respectul datorat cetățenilor, persoanelor și proprietății acestora.

E simplu să clamezi interesul public atunci când calci în picioare proprietatea altuia și să pretinzi ca ceea ce cade în sarcina autorităților, să fie făcut de către persoanele particulare și pe costul lor.

Demersurile în justiție intreprinse de Florisal SA nu pot în niciun caz, chiar dacă procesele ar fi câștigate de către noi, nici să afecteze prevederile urbanistice ale PUZ Moților – str. Uzinei Electrice (HCL 458/17.07.2007) și nici să reîntoarcă în patrimoniul nostru strada Oțetului care în prezent a devenit proprietate publică (amenajată pe costul nostru și trecută forțat și gratuit în domeniul public)

Pentru a se putea verifica afirmațiile noastre și a demasca demagogia, arătăm că prin cererea ce face obiectul dosarului 1610/117/2020, aflat în prezent pe rolul Tribunalului Sălaj ca urmare a strămutării sale, Florisal SA a solicitat instanței anularea contractului de donație și obligarea municipiului la restituirea prestațiilor prin echivalent bănesc, respectiv obligarea pârâtului la plata valorii de piață a imobilului la a cărui proprietate am fost forțati să renunțam.

Conex acestui demers, am mai invocat o excepție de nelegalitate și am formulat o acțiune în contencios administrativ prin care am contestat doar legalitatea acelor prevederi din hotărârile de consiliu local care nu reprezintă altceva decât mecanismul de spoliere. Astfel prin acțiunea ce face obiectul dosarului 733/100/2021 Tribunalul Maramureș, am solicitat anularea doar în parte, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca 482/22.12.2014 și ale prevederilor Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca 244/09.07.2015, respectiv acele prevederi care condiționau dreptul nostru la recepționarea investiției Platinia de plata birului, respectiv de „donarea”, străzii Oțetului către Municipiul Cluj, fără nicio plată pentru executarea drumului și nici pentru teren.

Ca atare litigiile pot avea ca efect doar plata ulterioară a despăgubirilor la care eram îndreptățiți, dar în niciun caz nu pot readuce strada Oțetului în patrimoniul privat și nici nu pot amâna sau stânjeni într-un fel proiectele de dezvoltare a căilor de circulație din Cluj-Napoca.

Până în prezent, strada Oțetului există doar datorită lucrărilor executate de particulari pe costul lor și nu este meritul autorităților publice, acestea având doar „meritul” că au instituit un nou bir local.

În concluzie, stimate Domnule Primar, arata foarte urat, neprofesional si nesănătos pentru societate și oraș când un Primar (mediu politic) caută cu orice preț un război cu investitorii (mediu economic). Asumați-vă doar meritele personale și nu aruncați eșecurile pe umerii altora, păstrați-vă imaginația pentru discursul politic, iar cetățenilor orașului oferiți-le informații reale și corecte, nu incitați la ură socială, ci ocupați-vă real de oraș, lăsați exproprierile fără justă și prealabilă despăgubire pentru țările care din păcate nu cunosc statul de drept. În teorie municipiul Cluj-Napoca stă bine, are planuri, masterplanuri, centuri metropolitane, metrouri și e un oraș de cinci stele. Poate ar fi bine să păstrăm și contactul cu realitatea!”ULTIMA ORĂ

 • Acum 4 hours General
  Copilă de 15 ani din Florești, căutată de familie. Dacă aveți informații sunați la 112
 • Acum 7 hours Din oras
  FIRMA CARE AMENAJEAZĂ MALURILE SOMEȘULUI a izbutit o nouă poluare cu ulei a apei în Cluj-Napoca. ABAST tace chitic, ei au problemele lor: cu numiri politice, cu sechestrări de persoane, cu mușamalizări de poluare voluntară…
 • Acum 7 hours Politica
  Marcel Ciolacu denunţă specula băieţilor deştepţi din energie: “România și-a vândut toată producția de energie pe 2022 (…) S-a dat la 200 -300 de lei!”
 • Acum 7 hours Politica
  Marcel Ciolacu anunță remanierea miniștrilor: “Se va face! Voi avea o discuție cu premierul”. Ciolacu nu a negat că vizați ar fi miniștrii Virgil Popescu sau Vasile Dîncu
 • Acum 8 hours Sanatate
  Sunt cu peste 5.000 de cazuri de COVID-19 mai multe decât în ziua anterioară. Clujul e în top
 • Acum 8 hours Politica
  Vasile Dîncu, despre posibila sa remaniere: “Fals!”
 • Acum 9 hours In vizor
  LĂCOMIA BĂNCILOR CRITICATĂ DUR de către Mugur Isărescu: “Au sărit calul și au dus ROBOR-ul peste dobânda-cheie. Au suprareacționat”
 • Acum 10 hours Editorial
  Alianța Vestului n-a fost altceva decât un mare fâs electoral cu ZERO realizări. Dar foame bolnăvicioasă de imagine a lui Emil Boc ne-a costat 165.000 EUR/an? Ne-a costat
 • Acum 10 hours General
  FURĂ ŞI FUGI: 27.000 de lei, în 25 de minute, atât a crezut că face un tânăr care a dat o spargere în Cluj. Visul s-a terminat cu cătuşe
 • Acum 11 hours General
  Peste 90% dintre clujeni s-au recenzat. Să vedem cu câţi poliţişti locali rămâne Emil Boc, să le dea SPOR DE OSÂNZĂ
 • Acum 13 hours Eveniment
  Un camion a luat foc în Dumbrava, pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60
 • Acum 14 hours In vizor
  De ce îndeamnă Rafila ”pe toată lumea” să își ridice pastilele de iod de la farmacie. Că a dat o ”comandă” de 30 de milioane de euro la Antibiotice Iași și nu are cum să o distribuie populației
 • Acum 14 hours In vizor
  O asociere dintre STRABAG SRL, desemnată drept ”firmă penală” în mass media română și veșnic abonată la banii statului și GEIGER TRANSILVANIA SRL, firma de casă a fostului primar Iohannis, a primit contractul de peste 420 milioane de lei pentru 15 km. de autostradă între Cheţani şi Câmpia Turzii
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE