Politica

Pentru a se grăbi investițiile în infrastructură, Legea achizițiilor publice a fost modificată

Guvernul a aprobat modificarea Legii achizițiilor publice, ca să reducă birocrația, să grăbească licitațiile și investițiile, mai ales în infrastructură.

„Până acum 80% din timpul alocat unui proiect era consumat de birocrație, iar dacă reziliai un contract era nevoie de aproximativ 2 ani pentru a relua proiectul”, a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor după ședința de Guvern, când a anunțat adoptarea ordonanței de urgență respective.

Ministrul Transporturilor spune că se elimină blocarea contractelor în faza de implementare din cauza creșterii prețurilor. Se introduce obligația ajustării prețurilor pentru contractele cu o durată mai mare de 6 luni în funcție de evoluția prețurilor în piață în baza unei formule bine determinate. Astfel s-ar evita contestațiile nejustificare. „Autoritatea va reține în mod obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd aceste contestații”, a explicat Sorin Grindeanu.

Sancționarea întârzierii lucrărilor

Au fost luate și măsuri faza de implementare a proiectelor, care includ și sancțiuni pentru companiile care întârzie lucrările.

„Eliminăm șantajul anumitor companii care după semnarea contractelor nu se mobilizează și nu respectă termenele contractuale, prin acest lucru întârzierile pe termen lung și indisciplina în faza de execuție și anume prin emiterea unor certificate intermediare, un fel de certificat de bună purtare, privind stadiul de execuție a fiecărui proiect din 3 în 3 luni”, spune Sorin Grindeanu.

Dacă lucrurile nu avansează, „constructorii vor fi notificați doar de 3 ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedura de licitație fără publicare. Antreprenorul notificat negativ nu va mai putea cîștiga licitații dacă participă în perioada în care are deja în derulare un contract pe care întârzie”, potrivit oficialului citat. Mai mult, „beneficiarii contractelor vor putea să plătească prin aceste modificări în mod direct subcontractorii și furnizorii și tot ceea ce înseamnă prestatorii, fiind declarați de la bun început în caietul de sarcini și având drept urmare un contract”.

Eliminarea notificărilor inutile

„Eliminăm o mare parte din acele notificări depune chiar de la începutul contractelor. Introducem o ordine de începere separată pentru faza de proiectare și pentru faza de execuție. Antreprenorul nu va mai putea pretinde cheltuieli suplimentare pe motiv că și-a mobilizat în mod inutil resursele”, a explicat ministrul.

„Prin modificările pe care le-am făcut, eliminăm mare parte din timpii pierduți provocați de birocrația excesivă în domeniul exproprierii terenurilor deținute de autoritățile publice locale.

Terenurile din proprietatea publică a statului și în administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului odată cu hotărârea guvernului prin care este declanșată procedura de expropriere.

Se constituie un drept de administrare temporară în favoarea beneficiarului pentru realizarea lucrărilor pe terenurile aflate în albia minoră fără a mai fi necesară încheierea altor formalități, cum a fost până acum”, a spus el.

Ministerul Transporturilor va aproba reglementările tehnice

„Se instituie drept competență exclusivă a Ministerului Transporturilor aprobarea reglementărilor tehnice specifice privind construcțiile inginerești pentru infrastructura de transport de interes național. Se instituie un termen de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism. Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată. Ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor din document, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări.

Documentația depusă se consideră conformă și completă, dacă autoritățile nu emit în termenele amintite avizele, autorizațiile. care sunt obligate să emită autorizațiile în termen de 5 zile. Se va considera că documentele respective au fost emise tacit, dacă nici acest termen nu este respectat.