Din oras

O firmă din Gherla care construia în 2010 blocuri între case se ia acum la trântă cu Boc și îi cere să schimbe Planul Urbanistic General să mai poată ridica niște blocuri

Firma Robacon Impex SRL din Gherla, care în 2010 ridica blocuri într-o zonă preponderent cu case, în Zorilor, solicită acum schimbarea Planului Urbanistic General pentru un teren tot în Zorilor, al cărui PUZ a fost aprobat în 2004. Firma reclamă faptul că din 2004 până în 2014 s-a schimbat încadrarea terenului dintr-o zonă urbanizată în una agricolă. Din acest motiv se află în imposibilitatea să mai construiască ceva pe suprafața respectivă.

Robacon Impex SRL a formulat o plângere prealabilă prin care solicită modificarea Planului Urbanistic General.

„Imobilul înscris în CF nr. 121332 este situat pe strada Miko Imre, într-o zonă reglementată prin PUZ aprobat în anul 2004. Chiar dacă prin HCL nr. 437/2004 nu a fost stabilită o perioadă de valabilitate a documentației, aceasta a expirat la 18 luni de la data aprobării documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, se arată în plângerea prealabilă.

În document sunt aduse câteva argumente care, potrivit reprezentanților firmei, ar susține erorile pe care le-a făcut administrația publică locală în modificarea încadrării terenului.

“Subcrisa petentă deținem calitatea de proprietari ai unei parcele de teren, în suprafață de 709 mp, imobil ce se află situat în Cluj-Napoca, zona Calea Turzii – str. Miko Imre. Terenul proprietatea noastră a făcut parte din suprafața de teren reglementată prin PUZ Matrix aprobat prin HCL 437/2004. Subscrisa, am conceput în cursul anului 2008, un proiect imobiliar, reprezentat de realizarea unui imobil cu funcțiuni mixte, sens în care am inițiat și primit aprobarea pe o documentație de urbanism PUD aprobată prin HCL 18/2008. Este de menționat faptul că prin HCL nr. 437/2004, PUZ-ul aferent proprietății noastre a fost aprobat, fără a se limita în timp, durata sa de valabilitate.

Ulterior aprobării documentațiilor de urbanism mai sus amintite, pe întreaga zonă reglementată de PUZ s-a început punerea sa în aplicare, respectiv s-au realizat aproape toate lucrările de urbanizare și sistematizare și construire imobile, ce au constat în următoarele: dezmembrarea suprafețelor de teren, în parcele, conform prevederilor PUZ; realizarea realizărilor de utilități, respectiv rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială, rețea electrică, rețea de gaz; realizarea de lucrări de sistematizare a terenului aferent PUZ, lucrări ce au constat în realizarea străzilor de acces în incinta zonei reglementate etc; realizarea cvasi-integrală a construcțiilor colective prevăzute în documentația PUZ, construcții pentru care s-a respectat amplasamentul prevăzut în această documentație”, scrie în plângerea prealabilă.

Prin noul PUG, aprobat în 2014, s-a schimbat regimul urbanistic al imobilului proprietatea firmei Robacon Impex, acesta fiind inclus într-o zonă care se caracterizează ca fiind o zonă de terenuri agricole sau libere situate în intravilan, ce are un caracter propus de zona cu funcțiune rezidențială, pentru care se impune în mod obligatoriu o procedură de urbanizare prin PUZ.

Reprezentanții firmei consideră că includerea terenului într-o altă zonă constituie o evidentă eroare, o încălcare a dreptului la proprietate și are la bază o analiză greșită a situației zonei în care se află parcela lor.

„În cazul proprietății noastre se poate lesne observa faptul că elaboratorul PUG nu a studiat sau analizat situația reală a imobilului nostru, în condițiile în care ne-a inclus în categoria terenurilor agricole sau neurbanizate, în condițiile în care întreaga zonă este urbanizată/construită. În mod evident zona în care se află terenul nostru nu a putut involua din punct de vedere urbanistic în sensul că în perioada 2004 – 2014 pe suprafața ei s-a permis edificarea de construcții colective, iar din anul 2015 zona a devenit una neurbanizată, agricolă, liberă de construcții, ipoteză ce este evident una absurdă”, se mai arată în plângerea prealabilă.

Documentul va fi discutat în ședința de Consiliu Local de astăzi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *