Din oras

O familie din Feleacu construiește un ansamblu turistic pe strada Făget

Pe strada Făget la nr. 33B va fi construit un ansamblu de unități de cazare turistică și funcțiuni conexe. Deocamdată se află în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal pentru acest proiect. Tot în zona Făget, anul trecut a demarat proiectul de construire a unui hotel pe locul fostului camping Făget. Hotelul este ridicat de familia Ciurtin.

Familia Elena și Vasile Bojan din Făget sunt beneficiarii ansamblului turistic de pe strada Făget pentru care se solicit aprobarea Planului Urbanistic Zonal. Tema de proiectare propune elaborarea PUZ pentru construire facilități dedicate agrementului public. Caracterul funcțional propus respectă prevederile PUG cu privire la utilizările admise.

Acum, terenul pe care se dorește realizarea ansamblului turistic are destinație agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului.

Conceptul urbanistic propune realizarea unui ansamblu de unitați de cazare turistice și funcțiuni conexe:

Agrement pentru pentru public:

  • alimentaţie publică;
  • cazare turistică (pensiuni, vile turistice, camping);
  • picnic;
  • sport în aer liber;
  • echitaţie;
  • amenajări pentru activităţi în aer liber – terenuri de sport, platforme cu destinaţii diverse (spectacole, picnic, grătare, etc), alei, parcaje;
  • edicule, ca parte a amenajărilor pentru susţinerea activităţilor în aer liber.

Amplasamentul studiat se situează în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona sudică a orașului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice și este accesibil din partea de nord-vest de pe str. Făgetului.

În aceeași zonă, se află în derulare încă un ansamblu turistic. Conform unei hotărâri de Consiliu Local din 2018, vechiul camping Făget se transformă într-un complex turistic și de agrement. Centrul are suprafața de peste 33.000 de mp, zonă VIP, piscină, centru SPA și de cazare, terenuri de tenis, terasă, sală de evenimente și chiar și o capelă pentru ceremonii.

Investitorul este fondatorul Albalact, Raul Ciurtin, prin dezvoltatorul Crisrock, care a cumpărat Campingul Făget de la Unita Turism Holding.