Din oras

NUMAI ŞASE-S NOROCOASE: Aproape trei milioane de lei pentru „cotizații și contribuții” pentru șase entități care activează ca ONG – uri

Consilierii județeni au aprobat, în ultima ședință, alocarea de la bugetul Consiliului Județean a sumei de 2.741.760 de lei, reprezentând „cotizații și contribuții” pentru șase entități care activează ca ONG – uri. Jumătate din suma totală alocată de CJ Cluj o va primi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV). 

Ce spune referatul de aprobare al CJ Cluj:

„Se nominalizează din bugetul local al Judeţului Cluj pe anul 2023, capitolul <Alte servicii publice generale>, sume reprezentând cotizații și contribuții următoarelor entități:

  1. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (reprezintă contribuția județului Cluj pentru finanțarea obiectivelor politicilor regionale) – 1.370.880 de lei;
  2. Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa (Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 250/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului modificat al „Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa”) – 250.000 de lei;
  3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 254/2008 privind aprobarea participării județului Cluj, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a actului constitutiv, a statutului asociației și a cotizației anuale) – 50.000 de lei;
  4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj (Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 48/2009 privind aprobarea participării județului Cluj la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj”) – 700.000 de lei;
  5. Asociația „Produs de Cluj” (Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 306/2010 privind asocierea Județului Cluj cu S.C. Centrul AgroTransilvania Cluj S.A.  si Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Cluj pentru înființarea Asociației „PRODUS DE CLUJ” – 800.000 de lei;
  6. Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania – Filiala Cluj (Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 71/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea susținerii activității Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania-Filiala Cluj) – 50.000 de lei.

Consiliul Județean Cluj a motivat alocarea acestor sume astfel:

„Prin alocarea sumelor se asigură condiții optime pentru desfășurarea în bune condiții a activității asociațiilor, finanțarea obiectivelor politicilor regionale, în concordanță cu atribuțiile consiliului județean”, se arată în referatul deliberativului județean.

 

Sursa: media9.ro