Din oras

Nicolae și Daniela Petri, proprietarii DIFERIT, firmă apropiată Primăriei, trec de la modernizarea străzilor la construcția de blocuri

Proprietarii Diferit sunt pregătiți să ridice un nou bloc pe strada George Coșbuc din proximitatea Parcului Mare, o zonă recent modernizată. 

Urbaniștii din Primăria Cluj-Napoca urmează să analizeze oportunitatea realizării unui nou imobil cu caracter mixt, într-o zonă situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice, pe strada George Coșbuc din imediata vecinătate a Parcului „Simion Bărnuțiu”, unde beneficiarii Petri Nicolae și Daniela solicită, prin intermediul unui memoriu justificativ, edificarea unui bloc cu 3 etaje. 

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil mixt, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, branșament fibră optică, organizare de șantier. 

Beneficiar: 
Petri Nicolae, Petri Daniela Denisa

Amplasament: 
Str. George Coșbuc, nr. 5.

Proiectant general:
s.c. FRAGMENTUM s.r.l., proiectant de specialitate: Arh. Sorin Scripcariu.

Folosința actuală a terenului este cea de curți, construcții. Construcțiile existente se află într‐o stare avansată de degradare și se propun spre demolare.

Terenul aferent investiției se află în intravilanul municipiului Cluj‐Napoca, pe strada George Coșbuc, nr. 5, în zona centrală a localității. Terenul este inclus în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, fiind situat într‐o zonă cu funcţiuni mixte dezvoltată iniţial ca locuire de tip urban de standard ridicat.

Terenul studiat se află în proprietatea beneficiarilor investiției, Petri Nicolae și Petri Daniela Denisa.

Nicolae Petri și Daniela Petri sunt proprietarii Diferit srl, firmă apropiată administrației locale clujene și care a derulat de-a lungul anilor contracte pentru modernizarea podului Traian, a podului Porțelanului – blocat de un boț de sare, modernizarea Pieței Lucian Blaga ori modernizarea Bulevardului 21 Decembrie 1989. 

CITEȘTE ȘI: Încă o felie din banii clujenilor pentru firma Diferit, deținută de un fost inginer RADP: modernizarea Pieței Lucian Blaga. 4,3 milioane euro este valoarea proiectului

Fost inginer în cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public, din subordinea Consiliului Județean Cluj, Nicolae Petri a știut să se apropie de șefii fostului PDL, care se află de ani buni la conducerea municipiului Cluj-Napoca. 

Diferit srl – a fost înființată în 2001, cu sediul în Cluj-Napoca, fiind administrate de Vădean Grigore, asociați Petri Nicolae (75%) și Petri Nicolae Denisa (25%) și înregistra anul trecut un număr de 234 de angajați. 

Obiectul de activitate al firmei vizează lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

În 2020, firma Diferit înregistra un profit net de 104 951 euro la o cifră de afaceri de 25 900 323 euro. 

Beneficiarul dorește demolarea clădirilor existente și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă: locuințe și servicii / spațiu comercial la parter, având regim de înălțime 2S+P+2E+M(R).

Nivelurile subterane vor adăposti un parcaj subteran cu 49 de locuri spre str.G.Coșbuc și spații tehnice spre curte. Parterul va avea pe zona dinspre str. G.Coșbuc un spațiu comercial, care beneficiază de intrare separată de pe stradă, având cota pardoselii la nivelul trotuarului. Restul parterului și etajele vor adăposti apartamente de una, două sau trei camere, având deschideri spre logii sau terase înierbate.

Regimul de înălțime propus: 2S + P + 2 + M(R).
Suprafața terenului: 1990 mp

Potrivit proiectantului, clădirea proiectată își propune să se înscrie sub aspectul volumetriei și a modului de ocupare a terenului în specificul zonei.

Accesul auto și pietonal pe amplasamentul studiat se face de pe latura estică, din strada George Coșbuc. Strada George Coșbuc este o stradă recent modernizată, cu sens dublu de circulație.

Fluxul auto care va rezulta în urma construcției propuse nu va periclita circulația auto din zonă, apreciază proiectanții în memorial depus. 

Locurile de parcare necesare se vor asigura pe proprietate, în parcarea subterană propusă. Accesul auto pe parcelă are lățimea de 5,5m, permițând accesul simultan din ambele sensuri. În interiorul parcelei se propune o zonă de așteptare a autoturismelor pentru folosirea rampei de acces în parcarea subterană, care are un singur flux semaforizat cu lățime utilă de 3,5m, cu ușă garaj. Se vor prevedea borduri teșite în dreptul acceselor carosabile și acceselor pietonale în imobil. La ieșirile carosabile de pe proprietate se vor amplasa indicatoare rutiere „STOP”.

Total locuri de parcare propuse: 49 locuri (în garaj subteran).

Total locuri de parcare pentru biciclete propuse: 34 locuri (în garaj subteran) ‐ 1 loc / 1 ap.

Suprafața spațiului verde pe sol natural va fi de 672 mp, ceea ce reprezintă 30% din suprafața terenului în înțeles urbanistic.

Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta:

Clădirile se găsesc în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, dar nu sunt incluse în lista monumentelor istorice, potrivit proiectului supus aprobării urbaniștilor din Primăria Cluj-Napoca. 

Asigurarea utilităților:
 
Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua publică existentă în zonă. 
Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua publică existentă în zonă. Apele uzate menajere și apele pluviale vor fi evacuate către rețeaua de canalizare a municipiului. Agentul termic pentru încălzire și prepararea apei calde menajere se asigură prin centrală termică proprie.

* Potrivit noilor reglementări din strategia de termoficare a municipiului Cluj-Napoca, aflată în consultare publică, blocurile cu peste 6 apartamente vor fi în mod obligatoriu racordate la sistemul de termoficare public/centrală bloc, context în care centralele individuale (de apartament) vor fi interzise. 

Potrivit datelor cuprinse în memoriul justificativ, investiția valorifică optim terenul, păstrând în același timp relații bune cu vecinătățile; contribuie la coerența zonei și la conturarea caracterului definit prin P.U.G. de zonă mixtă prin înlocuirea locuințelor individuale având regim mic de înălțime existente cu un imobil care îmbină funcțiunea de locuire colectivă cu cea de servicii/spațiu comercial la parter; contribuie la dezvoltarea zonei și va aduce un aport la creșterea dotărilor prin funcțiunea de servicii / spațiu comercial pe care o propune la parter cu acces din str. George Coșbuc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *