In vizor

Mitropolitul Andrei Andreicuţ, în Pastorala de Paşte: Pacea vine de la Hristos Dumnezeu

Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Andrei Andreicuţ, arată, în Pastorala sa de Paşti, că pacea vine de la Hristos Dumnezeu şi că Mântuitorul a oferit pacea ucenicilor săi.

„Pacea vine de la Hristos Dumnezeu. (…) Iubiţi credincioşi, în ziua învierii Sale din morţi, seara, Domnul Iisus Hristos S-a arătat ucenicilor Săi. Ne spune Sfântul Ioan că, ‘fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii, şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!’ (Ioan 20, 19). Marele dar al păcii, Mântuitorul l-a oferit Ucenicilor Săi. Ce poate fi mai preţios ca darul păcii şi armoniei care se revarsă din sânul Sfintei Treimi? Proorocii Vechiului Testament, care-L aşteptau pe Mântuitorul, Îl numeau ‘Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie’ (Isaia 9, 5), iar în împărăţia pe care El va întemeia-o ‘lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte; juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor vor sălăşlui la un loc, iar leul ca şi boul va mânca paie. Pruncul de ţâţă se va juca lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui otrăvitor copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna’. (Isaia 11, 6-8). Se înţelege că toate aceste metafore se referă la pacea absolută ce va domni între oameni în împărăţia Domnului Hristos”, se arată în Pastorala mitropolitului Andrei Andreicuţ.

De asemenea, acesta menţionează că „Domnul Hristos este Domnul păcii” şi că „El întemeiază împărăţia păcii veşnice şi universale”.

„El aduce ‘pacea între noi şi Dumnezeu, pacea sufletului pătruns de lumina harului, pacea dintre oameni care sunt fraţi întreolaltă, pacea între popoare, care fac parte din marea familie umană, pacea întregii făpturi, pacea cosmică’. Pacea aceasta e un dar de la Dumnezeu, însă pentru a se menţine, ea pretinde angajarea tuturor oamenilor, şi în special a creştinilor. Ea cere conlucrarea cu Hristos, Domnul păcii. Fiecare creştin trebuie să fie un luptător pentru pace, aşa cum îi recomandă Sfântul Pavel lui Timotei: ‘urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea, cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată’ (II Timotei 2, 22). În spiritul învăţăturii lui Hristos creştinii doresc pacea, caută pacea, păşesc pe drumul păcii şi luptă pentru pace în comuniune cu toţi oamenii din lume care doresc pacea. Biserica, şi-n primele veacuri creştine, când erau mari frământări, a propovăduit pacea şi înţelegerea între creştini şi între toţi oamenii din lume”, mai arată mitropolitul Andrei Andreicuţ.

Potrivit acestuia, ca să evităm războiul, trebuie eliminate cauzele care duc la acesta: nedreptatea, asuprirea, exploatarea, desconsiderarea drepturilor omului şi alţi factori care cultivă conflictele.

„Sfântul Pavel, pe bună dreptate, ne îndeamnă: ‘Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul’ (Evrei 12, 14). Iar Sfânta Liturghie o începem cu invocările: ‘Cu pace, Domnului să ne rugăm Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre Pentru pacea a toată lumea…’. La sfârşitul ei zicem: ‘Cu pace să ieşim’. E minunat condacul Slujbei Învierii, care şi el aminteşte de pacea adusă de Hristos: ‘Deşi Te-ai pogorât în mormânt, Cel ce eşti fără de moarte, dar puterile iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! Şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuţi ridicare’. Suntem convinşi că Domnul Hristos ne cheamă să fim ‘făcători de pace’, să ne rugăm pentru pace, să fim cu atitudinea noastră pacifistă contaminanţi şi pentru alţii. Sunt conştient că aceste cuvinte ajung la dumneavoastră, cei ce sunteţi credincioşi şi căutaţi biserica, dar cine ştie dacă nu vor ajunge şi în alte medii şi la cei ce pot opri războaiele?’, menţionează, în Pastorala sa de Paşti, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.