Eveniment

MEDITAŢII CU CASĂ DE MARCAT ŞI PIOS. ANAF a ratat ceva: băbuţele cu leuştean care vând la colţul străzii

Cadrele didactice care dau meditații elevilor vor trebui să se înregistreze la Registrul Comerțului și să elibereze bon fiscal, potrivit ghidului făcut public de ANAF. Dacă nu vor plăti taxe pe sumele obținute din meditații, profesorii vor fi acuzați de evaziune fiscală. Un lucru bun. Dar de ce trebuie să aibă casă de marcat şi PIOS ca orice precupeţ la piaţă? Chiar nu existau alte mijloace de evidenţiere a câştigurilor, sau e o invitaţie la a „uita” din când în câd de casa de marcat? Oricum, este interesantă viziunea de „tarabă” a ANAF în legătură cu actul meditării…

 • Profesorii care dau meditații trebuie să aibă casă de marcat sau POS și să plătească taxe. Altfel pot fi acuzați de evaziune.
 • Conform legii, profesorii care dau meditații nu au obligația de a avea casă de marcat în condițiile în care încasează banii aferenți exclusiv prin transfer bancar.

Ghidul publicat de către ANAF se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual.

Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente.

 • Atenție: TOȚI PROFESORII care dau meditații sunt obligați să se înregistreze oficial și să plătească taxele altfel vor suporta rigorile legii și vor fi acuzați de evaziune fiscală.

Profesorii și orice alte persoane fizice care oferă meditații private trebuie să aibă înregistrată o formă de organizare.

 • Ei își pot înregistra o firmă sau un PFA (persoană fizică autorizată), ceea ce necesită o singură declarație anuală de transmis la ANAF.
 • Pentru înființarea unui PFA, profesorii trebuie să apeleze la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și să solicite autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de OUG nr. 44/2008.
 • Este nevoie de documente precum diplome care atestă pregătirea profesională, cartea de identitate, actul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional (contract de comodat, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere) și cererea de înregistrare.
 • Cu toate aceste documente merg la ONRC. Codul CAEN care trebuie ales este 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.”.
 • Ulterior înregistrării în Registrul Comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).
 • Ca PFA, vor putea putea încasa cash (cu obligația deținerii casei de marcat), folosind plata cu cardul (dar cu obligația deținerii unui POS) sau prin transfer bancar.
 • Toate veniturile trebuie înregistrate în contabilitate și declarate la ANAF prin declarația unică.
 • În funcție de sistemul de impozitare (real sau normă de venit) vor plăti impozitul pe venit de 10% și doar în cazul depășirii plafonului anual de 36.000 de lei vor achita și CAS și CASS.
 • În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit dar în anul 2023 va înregistra un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul va avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.
 • Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu: O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cuprins între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.

 • Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2023, salariul minim brut este de 3.000 lei iar baza minimă anuală de calcul este 36.000 lei).
 • Contribuția de asigurării sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul, astfel: 36.000 lei x 25% = 9.000 lei (CAS)
 • Persoana fizică respectivă datorează, pe lângă contribuția de asigurări sociale, și impozit pe venit în cuantum de 10% din venitul net anual, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate întrucât venitul net anual este cuprins între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.
 • Modalitatea de stabilire a impozitului pe venit, respectiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate este prezentată la punctele 2.2., 2.3. și 3.2. din Ghid (vezi documentul de mai sus).
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Şi-a mai făcut statul rost de o sursă de venit. Sperăm să o cheltuiască pentru lucruri concrete, nu să o azvârle pe pensii nesimţite şi alte stipendii de partid.

Câți bani trebuie să plătească profesorii care dau meditații

Interesant este că ANAF pregătea de ceva vreme terenul. Inițial a fost derulat un proiect pilot la nivelul județului Prahova, pentru stimularea conformării voluntare a persoanelor fizice care obțin venituri supuse impozitării, inclusiv din meditații. Cum rezultatele au fost peste așteptări, instituția a decis să dezvolte totul la scară largă.

Concret, profesorii vor fi nevoiți să dea statului cotă parte din meditațiile pe care le oferă. Astfel, dacă veniturile pe care le înregistrează pe parcursul unui an de zile depășesc 12 salarii minime brute, atunci sunt obligați să plătească nu doar cei 10% impozit, ci și contribuții sociale. Vorbim despre 25%, bani care vor merge la sistemul de pensii și alți 10% pentru sănătate.

Mai mult decât atât, ANAF-ul își rezervă dreptul de a verifica situația fiscală a profesorilor. Ceea ce înseamnă că la un eventual control, inspectorii ANAF pot decide să oprească impozitele aferente, dar vor percepe și dobânzi și penalități acolo unde se descoperă ilegalități.

Întreaga verificare a profesorului care oferă meditații constă practic într-o comparație între veniturile declarate de acesta și situația fiscală personală. Veniturile constatate în plus de organele fiscale și pentru care profesorul nu va putea să aducă justificări vor fi impozitate.

Cadrele didactice s-au arătat nemulțumite de întreaga situație și s-au întrebat dacă nu cumva ANAF trebuie să se concentreze pe adevăraţii evazionişti fiscali şi nu pe cei ale căror salarii nici măcar nu cresc conform legii.

Anecdotic este faptul că mai mulți profesori l-au acuzat în mod direct pe președintele Klaus Iohannis. Oamenii din învățământ spun că își vor lua case de marcat când va prezenta și șeful statului o situație a încasărilor din meditațiile pe care le-a dat pe când făcea parte din breasla lor.