In vizor

Mai mulți bani pentru instituțiile din subordinea Consiliului Județean Cluj, după rectificarea bugetară

Instituțiile și entitățile aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, de la spitale și unități sanitare la direcțiile de drumuri ori alte instituții de cultură, urmează să beneficieze de o suplimentare de fonduri în urma rectificării bugetare analizate de consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare de joi și a solicitărilor prealabile efectuate în acest sens. 

Județului Cluj i-a fost repartizată suma de 3.409.000 lei pentru refacere drumuri județene, decolmatări și refacere poduri și podețe, afectate de calamitățile naturale, prin alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în urma adoptării Hotărârii de Guvern nr.554/2020.

În aceste condiții, cu suma de 3.409 mii lei va fi suplimentat Bugetul Local al Județului Cluj, atât la partea de venituri – Subvenții primite din Fondul de intervenție – cât și la partea de cheltuieli, Cap -Transporturi. 

Cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Județului Cluj i-au fost repartizate următoarele sume:

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, în sumă de 3.632.000 lei.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în sumă de 4.467.000 lei.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în suma de 22.961 mii lei.

Ce suplimentări de fonduri primesc unitățile sanitare?

În urma rectificării bugetare, proiect supus dezbaterii în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Cluj, mai multe unități sanitare vor primi o suplimentare de fonduri, după cum urmează:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca – a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 1.323.000 lei, alocare de la Ministerul Sănătății prin OMS nr.1194/2020. Consiliul Județean propune aprobarea suplimentării bugetului cu suma solicitată. 

Pentru proiectul „Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID-19” a fost solicitată suplimentarea fondurilor cu suma de de 12.285.000 lei, alocare pe care CJ Cluj o apreciază la categoria „cheltuieli eligibile 100%”, context în care propune aporbarea sumei solicitate. 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca a solicitat alocarea sumei de 2018.000 lei, pentru achiziția unui analizor pentru testare Covid care este absolut necesar în perioada epidemiei Covid-19. Astfel, Consiliul Județean propune aprobarea suplimentării din subvenții a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase cu suma de 2018 mii lei.

Ce alte instituții vor beneficia de fonduri în plus?

O serie de alte instituții și entități, de asemenea, au solicitat o alocare suplimentară de fonduri, fie pentru reparații, fie pentru montarea de camera video ori alte cheltuieli. 

Muzeul de Artă Cluj-Napoca – a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 1.500 mii lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fațade Palatul Banffy – Muzeul de Artă Cluj”.

Din păcate, pentru instituțiile de cultură, membrii Consiliului Județean Cluj apreciază că alocarea solicitată este exagerată, motiv pentru care aprobă doar o parte din această sumă și anume suplimentarea bugetului pentru Muzeul de Artă Cluj-Napoca, din subvenții, cu suma de 500 mii lei, din cei 1.500.000 solicitați.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 18.000 lei pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video”. Astfel, CJ Cluj propune suplimentarea bugetului pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj din subvenții cu suma solicitată, de 18 mii lei.

Și Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, solicită mai mulți bani, argumentând necesitatea suplimentării „Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din Județul Cluj”. În acest context, Consiliul Județean propune suplimentarea bugetului pe anul 2020 cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul “Transporturi” – CJC- D.A.D.P.P.

Și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită fonduri suplimentare, argumentând prin necesitatea achiziționării unui autoturism cu valoare estimată de 90 mii lei.

În aceste condiții, Consiliul Județean propune redistribuirea sumei de 40 mii lei din alocațiile de la bugetul local al Județului Cluj de la ”Bunuri și servicii” la ”Active nefinanciare” și utilizarea sumei de 50 mii lei alocată initial la Titlul 71 ”Active nefinanciare, pentru achiziționarea autoturismului. 

Prin H.G. nr. 329/2020 s-a aprobat suplimentarea bugetului local al Județului Cluj cu suma de 558 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă. 

Având în vedere solicitările primite din partea unităților administrativ-teritoriale precum și din partea  furnizorilor privați de servicii sociale, CJ Cluj propune redistribuirea sumei de 80 mii lei de la ”Asistență socială”, ”Alte  Transferuri”  la ”Transferuri între unități ale administrației publice”.

.Alți bani pentru parcuri, viitoare centre medicale și alte obiective

Pentru revitalizarea zonei Parcului Etnografic „Romulus Vuia” Cluj-Napoca – Pădurea Hoia – CJ Cluj propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, la capitolul “Cultură, recreere și religie”;

Pentru Spitalul Pediatric Monobloc, Centrul de Transplant, sediul Consiliului Județean Cluj 1.425 mii lei, la capitolul  “Servicii și dezvoltare publică”;

Pentru Park and Ride – 3.000 mii lei.

Pentru Parcul Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces – 3.000 mii lei. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, Consiliul Județean consideră că este necesară rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2020 cu suma de 8.099 mii lei.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *