PubliNews

Lansare procedură de achiziție de echipamente

S.C Zelda Projects SRL , în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activitatii la SC Zelda Projects SRL ”, cod SMIS 104510, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare nr.1064/07.02.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

SC ZELDA PROJECT SRL anunta lansarea procedurilor de achizitie de echipamente in data de 11.07.2018, conform Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Achizitia este impartita pe loturi, locul de livrare al echipamentelor este Bulevarul Muncii nr.8, Cluj Napoca, Judetul Cluj, tip contract: furnizare echipamente, durata contract: 12 luni.

Data limita de depunere a ofertelor este 23.07.2018, ora 15:00, adresa de depunere: Bulevarul Muncii nr.8, Cluj Napoca, Judetul Cluj.

Documentatia de atribuire, impreuna cu toate informatiile necesare, se poate descarca de pe pagina de internet: https://www.fonduri-ue.ro/, sectiunea beneficiari privati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Silaghi Dorin-Razvan, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal Tel. 0733.076.991, E-mail: razvan@zeldaprojects.ro  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *