Justitie

JUSTIȚIE CU ORDIN DE ZI PE UNITATE: Alina Bica și Dorin Cocoș scapă de judecată în dosarul ANRP după ce faptele s-au prescris. Se încheie procesul și pentru Crinuța Dumitrean, Sergiu Diacomatu și Gheorghe Stelian, cu condamnări grele în primă instanță

Avem o justiție tare ca fularul, care numai la ordin se prăvale peste cei care nu mai convin ”sistemului ticăloșit”. Toți borfașii politici au parte de procese lungi, foarte lungi, atât de lungi până când fapta se prescrie. Borfașii politici scapă și cu onoarea ”nereperată”, dar și cu banii furați la ei. Apoi își cer ei ”dreptatea” că au fost ”oprimați”. Și poate mai câștigă un ban de la români pe lângă ce au furat de la români. Bani pentru partid, bani pentru zile negre, nu mai contează. Contează ca în România să furi extrem demult și să furi la ordin. Apoi să nu te crezi mai inteligent decât cei care ți-au zis cum să furi, că ți se flutură sabia bleagă a Justiției române de-asupra capului.

  • Alina Bica și Dorin Cocoș scapă de judecată în dosarul ANRP după ce faptele s-au prescris, au decis luni judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.
  • În același timp se încheie procesul și pentru Crinuța Dumitrean, Sergiu Diacomatu și Gheorghe Stelian, care, în 2018, au primit condamnări grele în primă instanță. A fost bun Covidul pentru imunitatea lor în fața Justiției.

Astfel, completul de cinci judecători al Curții Supreme a fost nevoit să pună în aplicare controversata decizie a Curţii Constituţionale privind prescrierea faptelor.

Judecătorii au păstrat deciziile de achitare pentru fosta șefă DIICOT Alina Bica, Alin Cocoş, Cătălin Teodorescu, Remus Baciu, Emil Nuţiu (evaluator), Oana Vasilescu, Lăcrămioara Alexandru, Dragoş Bogdan şi Ionuţ Florentin Mihăilescu (fost consilier al şefei DIICOT).

Magistrații au menţinut dispoziţia de confiscare specială de la Dorin Cocoş a sumei de 10 milioane de euro, iar Emil Nuţiu trebuie să plătească despăgubiri civile, în solidar cu Crinuţa Dumitrean, Sergiu Diacomatu şi Gheorghe Stelian, de 218 milioane lei.

Decizia ÎCCJ este definitivă.

Minuta instanței

D.P.87/În unanimitate, Respinge, ca nefondată, cererea de repunere pe rol formulate de inculpa?ii Gheorghe Stelian ?i Diacomatu Sergiu Ionu?. I. Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice ?i inculpa?ii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Gheorghe Stelian ?i Cocoş Dorin împotriva sentinţei penale nr. 399 din data de 29 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 4397/1/2014. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: În baza art. 396 alin. (8) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpa?ii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ ?i Gheorghe Stelian sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. (1) din Codul penal, art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, respectiv, sub aspectul săvâr?irii complicită?ii la infrac?iunea de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 297 alin. (1) din Codul penal, art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta a fost reţinută, arestată preventiv ?i arestată la domiciliu de la 24.11.2014 la 12.06.2015. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Cocoş Dorin, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. 1 teza I şi teza a II-a din Codul penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine dispoziţia de confiscare specială, de la inculpatul Cocoş Dorin, a sumei de 10.000.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii. Constată că inculpatul a fost reţinut în data de 29.01.2015 şi arestat preventiv şi la domiciliu în perioada 30.01.2015 la 21.06.2015. Obligă pe inculpatul Nuţiu Emil, în solidar cu inculpaţii Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ şi Gheorghe Stelian, la plata sumei de 218.353.075 lei, cu titlu de despăgubiri civile, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie, de la data emiterii titlurilor de conversie nr.1051/20.05.2011, nr.1052/20.05.2011, nr.1372/24.05.2011, nr.1379/24.05.2011 şi până la achitarea integrală a sumei, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei stabilită cu titlu de despăgubiri, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea integrală a acestei sume. În baza art. 275 alin. (1) pct. 1 lit. c) din Codul de procedură penală obligă inculpatul Nu?iu Emil la plata sumei de 7000 lei, cheltuieli judiciare către stat în primă instan?ă. Modifică temeiul de drept al obligării inculpa?ilor Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ ?i Gheorghe Stelian la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instan?ă, re?inând inciden?a art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală. În majoritate, Menţine celelalte dispoziţii ale sentin?ei apelate ce nu contravin prezentei decizii. În unanimitate, II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Nuţiu Emil ?i Alexandru Lăcrămioara împotriva aceleiaşi sentinţe. III. Constată că prin încheierea din data de 22 iunie 2020 s-a luat act de retragerea apelurilor formulate de inculpaţii Vasilescu Oana şi Teodorescu Cătălin Florin împotriva aceleia?i sentin?e penale, dispunându-se obligarea acestora la plata sumei de câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorup?ie, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice ?i de inculpa?ii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Gheorghe Stelian ?i Cocoş Dorin rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpaţii Nuţiu Emil ?i Alexandru Lăcrămioara la plata sumei de câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate stat în apel. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Gheorghe Stelian, Alexandru Lăcrămioara, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Teodorescu Cătălin Florin, Vasilescu Oana, Bica Alina Mihaela, Mihăilescu Ionuţ-Florentin, Baciu Remus Virgil, Bogdan Dragoş George şi Cocoş Alin, în sumă de câte 1360 lei, precum ?i onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta şi Nuţiu Emil, în sumă de câte 340 lei, rămân în sarcina statului ?i se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 decembrie 2022.