Focus

Județul Cluj este pe primul loc în țară la profesori promovați la definitivat. Dar nu prea e de laudă faptul că 60 de profesori, din 378, nu au promovat

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat rezultatele finale la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022. Aceste rezultate au fost afișate și în centrul de examen organizat la nivelul județului Cluj, la Colegiul Național George Coșbuc” Cluj-Napoca, precum și pe site-ul definitivat.edu.ro.

La examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, desfășurat în data de 20 iulie 2022, în județul Cluj, au participat 378 de candidați.

SĂ REȚINEM URMĂTORUL ASPECT: Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an,
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8 (opt).

Potrivit datelor de la Ministerul Educației, cele mai multe note de 10 sunt în București (39) și Cluj (16). Conform sursei citate 317 profesori din Cluj au promovat, în timp de 60 nu.

Prin urmare 60 de ”profesori” care au îndeplinit cumulativ specificațiile de mai sus, nu au promovat.

Cum se calculeaza media la Definitivat 2022?

  • In structura lucrarii scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodica de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
  • Nota obtinuta la examen se calculeaza dupa formula:
    ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10,
    unde ND reprezinta nota la examen, NI1 reprezinta nota inspectiei de specialitate 1, NI2 reprezinta nota inspectiei de specialitate 2, NP reprezinta nota acordata pentru portofoliu, iar NS reprezinta nota la proba scrisa, toate notele fiind obtinute de candidat in sesiunea de examen curenta.
  • Nota minima de promovare a examenului de Definitivat este 8 (opt).