Politica

JEGOȘI AU FOST, JEGOȘI SUNT ÎNCĂ: Motivarea CCR pe respingerea pensiilor speciale – Pensionarul special de lux, Nicolae Ciucă, a refuzat să trimită punct de vedere

Judecătorii Curții Constituționale au redactat și publicat motivarea pe Legea pensiilor speciale, iar un detaliu de culoare al acestei motivări se regăsește la punctul 75. Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a refuzată să trimită un punct de vedere la Curtea Constituțională deși, în general, acestea sunt trimise de către reprezentanții Parlamentului.

”75. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra obiecției de neconstituționalitate.

76. La dosarul cauzei, persoane fizice și juridice au depus, în calitate de amicus curiae, înscrisuri prin care, în esență, solicită admiterea, respectiv respingerea obiecției de neconstituționalitate”, se arată în motivarea judecătorilor CCR.

Zicem să vină Rareș Bogdan și să urle la Ciucă ca în treizeci de zile să rezolve problema!

Motivarea deciziei CCR

Magistraţii CCR arată, în motivare, faptul că statul poate decide să aleagă ce tip sau cuantum de beneficii acordă, în condiţiile în care respectă principiul nediscriminării.

”Opţiunea legiuitorului în sensul impunerii unei sarcini fiscale asupra unui venit, acordat cu titlu de compensaţie, cu privire la care are libertatea de a-l modifica sau chiar elimina, în funcţie de politica statului în domeniul asigurărilor sociale, se plasează în marja proprie de apreciere, atât timp cât impunerea fiscală vizează toate categoriile de pensii de serviciu şi de pensii militare. Astfel, persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, respectiv beneficiarii de venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă acordate în baza unor legi sau statute speciale, li se aplică acelaşi tratament juridic sub aspectul modului de fiscalizare a venitului, cu respectarea dispoziţiilor art. 56 alin. (2) din Constituţie referitoare la justa aşezare a sarcinilor fiscale. Curtea reiterează că statul este liber să decidă cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau să aleagă tipul sau cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre aceste regimuri. Singura condiţie impusă statului este aceea de a respecta principiul nediscriminării, fiind absolut necesar ca măsura de reformare a regimului fiscal privind pensiile obţinute în baza unor legi sau statute speciale să fie aplicabilă tuturor categoriilor de beneficiari ai unor astfel de pensii, fără distincţie”, explică judecătorii Curţii, în motivare.

”Spectrul remodelării elementelor definitorii ale dreptului la pensie deja exercitat (pensie aflată în plată) afectează integritatea şi substanţa acestuia şi pune sub semnul îndoielii încrederea cetăţeanului în stat şi în activitatea de legiferare. Evenimente viitoare şi incerte nu pot influenţa negativ dreptul care a fost dobândit şi a intrat în sfera patrimonială a persoanei. Ca atare, odată cu decizia de pensionare, persoana dobândeşte calitatea de pensionar, şi, în acelaşi timp, o pensie ataşată acestei calităţi, care se obţine cu îndeplinirea anumitor condiţii stabilite de lege, condiţii care au condus la calculul pensiei de serviciu după o anumită metodologie şi o anumită formulă, cu respectarea legii în vigoare la respectivul moment. Cu alte cuvinte, modalitatea de calcul al pensiei respective rămâne guvernată de legea sub imperiul căreia a fost obţinută”, arată CCR, în motivarea deciziei de admitere parţială a sesizării de neconstituţionalitate a ÎCCJ.

Prin urmare, judecătorii Curţii spun că nu poate fi acceptat ca, „ulterior acestui moment, legiuitorul să stabilească o nouă modalitate de calcul care să conducă la recalcularea negativă a pensiei, însă, din punctul de vedere al securităţii juridice, ori de câte ori legiuitorul apreciază ca fiind necesar, o îmbunătăţire a modului de calcul care să conducă la o creştere a pensiei aflate în plată este în concordanţă cu principiul neretroactivităţii legii, pentru că neretroactivitatea este o garanţie pentru cetăţean, o protecţie constituţională acordată în beneficiul său”.

”Securitatea juridică cere şi impune o protecţie ascendentă, de sporire a garanţiilor referitoare la conservarea dreptului care a fost dobândit prin emiterea deciziei de pensionare. Orice încercare de reconsiderare a elementelor aplicabile la acel moment pentru pensiile aflate în plată afectează securitatea juridică în componenta garanţiei de neretroactivitate a legii”, mai prevede sursa citată.

De asemenea, magistraţii CCR fac referire la stabilirea vechimii în muncă de 25 de ani, fără perioade asimilitate şi spun că aceste aspecte nu contravin independenţei justiţiei, însă lipsa unor norme tranzitorii conduce la încălcarea independenţei justiţiei.

”Ca atare, norma analizată sub aspectul stabilirii unei vechimi efective în funcţie de 25 de ani, fără perioade asimilate, nu contravine componentei instituţionale a independenţei justiţiei, dar lipsa reglementării unor norme tranzitorii raţionale care să conducă treptat la finalitatea urmărită, corelată cu pierderea iremediabilă a perioadei asimilate antereferite, conduce la încălcarea componentei instituţionale a independenţei justiţiei, cu referire directă la condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru acordarea pensiei de serviciu”, precizează textul motivării deciziei CCR.

Totodată, orice reglementare privind salarizarea şi stabilirea pensiilor magistraţilor trebuie să respecte principiul statului de drept şi independenţei justiţiei.

”Având în vedere cele expuse, se pune problema dacă efectul combinat al acestor prevederi afectează principiul independenţei justiţiei (componenta instituţională) din perspectiva faptului că reglementarea unor asemenea condiţii ex abrupto creează premisele unor pensionări accelerate/demisii generate de lipsa unei perspective rezonabile de a dobândi pensia de serviciu la final de carieră/scăderea atractivităţii profesiilor din sistemul justiţiei. Cu alte cuvinte, trebuie să se evalueze limita libertăţii de legiferare a Parlamentului atunci când în discuţie este componenta instituţională a independenţei justiţiei. Ca principiu, orice reglementare referitoare la salarizarea şi stabilirea pensiilor magistraţilor trebuie să respecte cele două principii, al independenţei justiţiei şi al statului de drept, cadrul constituţional actual fundamentând securitatea financiară a magistraţilor”, potrivit motivării CCR.

O altă problemă pe care o ridică Curtea, în motivare este cea privind sistemul de pensionare.

”Cu privire la vârsta de pensionare, Curtea constată că legea analizată introduce această condiţie, ceea ce ţine de marja de apreciere a legiuitorului, drept care stabileşte şi o perioadă de implementare a creşterii vârstei de pensionare printr-o dispoziţie tranzitorie cuprinsă într-un tabel anexă. Omisiunea de a reglementa norme tranzitorii menite să asigure coerenţa cadrului normativ reprezintă o încălcare a exigenţelor constituţionale referitoare la principiul securităţii juridice, care impune legiuitorului limite în activitatea de modificare a normelor juridice, limite care să asigure stabilitatea regulilor instituite”, mai arată sursa menţionată.

Astfel, judecătorii Curţii explică faptul că ”modul defectuos de realizare a eşalonării creşterii vârstei standard de pensionare este de natură să încalce art. 1 alin. (5) din Constituţie în componenta sa de securitate juridică corelat cu componenta instituţională a independenţei justiţiei, cu referire directă la condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru acordarea pensiei de serviciu. Se încalcă, astfel, art. 1 alin. (3) şi (5) cu referire la art. 124 alin. (3) din Constituţie”.

Curtea Constituţională a admis parţial, miercurea trecută, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în legătură cu modificările legii privind pensiile de serviciu. Preşedintele CCR Marian Enache a explicat, într-o declaraţie de presă, că actul normativ se va reîntoarce în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia Curţii.

Premierul Marcel Colacu a anunţat, joia trecută, că săptămâna viitoare va fi convocat Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a modifica legea pensiilor speciale în acord cu obiecţiile Curţii Constituţionale.

La rândul său, preşedintele Senatului şi liderul PNL Nicolae Ciucă a precizat că va fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a modifica proiectul privind pensiile speciale, după ce va apărea motivarea deciziei Curţii Constituţionale care a admis parţial sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe actul normativ.