Din oras

IPOCRIZIILE LUI EMIL BOC: Una fumăm în spaţiul public, alta în scris, oficial. Nu a reuşit să ia Băile Someşeni? Băile Someşeni pot să piară!

Iosif Pop, Preşedinte al Consiliului Civic Local, se plânge pe pagina de Facebook a Clujului Civic: „Interpelarea domnului primar Emil Boc de către colegul nostru, dl. Răzvan Radu, în timpul şedinţei de Consiliu Local din 07.06.2022, cu privire la suprapunerea traseului Centurii oraşului peste Băile Someşeni, a primit asigurarea fermă a dânsului cum că apără înca din 2013 refacerea acestei baze de tratament si de relaxare, dând temă Arhitectului şef să protejeze acest areal de alte investiţii. Răspunsul primit în scris, în urma PETIŢIEI Consiliului Civic Local, asumat şi semnat de către domnul primar sună ciudat de diferit, punând sub semnul îndoielii şansa refacerii Băilor Someşeni. Aveţi mai jos textul răspunsului scris, iar pe site-ul primăriei înregistrarea video a declaraţiei din iunie a.c.”.

„Ca urmare a solicitarii dvs inregistrata sub nr.535388/44/2022 privind proiectul „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitana si Etapa II-Drumuri de legatura”, vă comunicăm următoarele:

• pentru ca traseul Centurii Ocolitoare sa nu se suprapuna pe zona Bailor Someseni, cu scopul de a nu impiedica realizarea unei baze de tratament necesară în oraș pentru bolnavi, vă informăm că la analiza si stabilirea traseului optim, Proiectantul a respectat culoarul rezervat prin PUG Cluj aprobat prin HCL nr. 493/2014, care a fost și cerință de proiectare în cadrul contractului de servicii sus mentionat. Amplasarea drumului a fost realizată astfel pe limita de proprietate, pentru a minimiza efectele negative de fragmentare și devalorificare a acestui areal cu resurse terapeutice.

Precizăm totodată că în definitivarea traseului drumului, Proiectantul a căutat să se îndepărteze cât mai mult de amplasamentul izvoarelor de apă, pentru a evita afectarea acestora.

În vederea reducerii impactului asupra zonei și mediului, Proiectantul a adoptat o soluție tehnică corespunzătoare, prin care a redus la minim amprenta la sol a drumului, care traverseaza zona Baile Someseni pri intermediul unui viaduct cu 18 deschideri, si o lungime totala de 699,30 m pe firul stanga, respectiv lungime de 689.30m pe firul dreapta.

Din considerente tehnice, de relief și constrangerile din imediata apropiere, adica existenta caii ferate ce se desfasoara paralel cu Calea Someseni, s-a impus traversarea caii ferate pe deasupra acesteia, respectand gabaritele minime impuse de Regionala CFR. Astfel, cota superioara a drumului proiectat este la aproximativ 11.65 ml deasupra terenului natural pe zona Bailor Someseni. Pentru a evita realizarea unui terasament inalt cu dimensiuni la baza, s-a adoptat aceasta solutie tehnica minim
invaziva pentru traversarea zonei Bale Someseni, cu impact redus asupra suprafetei de teren ocupate si implicit cu impact redus asupra izvoarelor si namolurilor existente pe amplasament.

In ceea ce priveste recomandarea dvs de a evita dificultatile tehnice de edificare a obiectivului de investitie, va informam ca Proiectantul a realizat studii de teren detaliate, conform standardelor si normelor in vigoare, analize de laborator pe probe prelevate din teren, studii care au fost verificate de persoane autorizate si aprobate /receptionate de Beneficiarul final CNAIR, printr-o analiza riguroasa de catre specialistii responsabili.

Pe baza informatiilor din studiile de teren realizate, Proiectantul a adoptat solutiile tehnice de fundare potrivite, care au tinut cont inclusiv de existenta si protectia namolului din zona. Solutia tehnica adoptata sigileaza zona traversata de obiectivul de investitie pentru a proteja si a nu contamina namolul existent din proximitate inclusiv pe durata de realizare a constructiei. Totodata Prestatorul a realizat studiul privind impactul proiectului asupra mediului- denumit RIM si studiul privind impactul proiectului asupra corpurilor de apa denumit SEICA, care au fost supuse dezbaterii publice din data de 28.04.2022. Din aceste studii rezulta ca Proiectul are un impact nesemnificativ asupra mediului si asupra izvoarelor de apa din proximitate, iar solutiile tehnice adoptate in cadrul proiectului sunt eficiente pentru minimizarea acestui impact redus.

Aceste conluzii sunt confirmate de Agenția pentru Protectia Mediului Cluj prin decizia de emitere a acordului de mediu cu nr. 13341/06.06.2022, coroborat cu raspunsul Consiliului Judetean Cluj care administreaza aria de interes judetean Baile Someseni din adresa nr. 22279/03.06.2022.

CONCLUZII:

Traseul Centurii Metropolitane a fost stabilit pe baza studiilor de specialitate efectuate în teren, urmărindu-se satisfacerea condiționărilor impuse de caracteristicile geotehnice, topografice, de protecție a mediului, de criteriile tehnice de proiectare, conform normativelor aferente acestei categorii de drum (dimensiuni ale amprizei, geometria curbelor, etc.) și de criterii care țin de eficiența economică a investiției.

Rezultatul obținut îndeplinește în modul cel mai echilibrat criteriile enumerate, motiv pentru care traseul a fost aprobat în cadrul CNAIR, iar solutiile constructive și măsurile pentru diminuarea impactului asupra au fost acceptate si corespund conditiilor de protectie a mediului.

Profilul de sustenabilitate si masurile de protectie a mediului ce caracterizeaza proiectul au fost accentuate prin solutiile optime si inovative dezvoltate de echipa de proiectare, printre care amintim:

 caracteristicile tehnice ale drumului si nodurile de acces ce asigura o deplasare constanta si sigura;

 includerea de viaducte si tuneluri pentru a asigura un impact minim-invaziv al drumului in zonele ce protejează dezvoltarea si conservarea elementelor de biodiversitate.

 solutii tehnice de protectie a apelor si a zonelor umede pentru a limita impactul proiectului atat in faza de constructie, cat si in faza de exploatare.

 sistem de iluminat eficient alimentat cu energie regenerabila de la parcul fotovoltaic inclus in proiect, ce acopera necesarul de energie pentru consumul sistemului de iluminat al intregului traseu;

 panouri antifonice amplasate de-a lungul traseului pentru reducerea poluarii fonice;

 proiect de împădurire in raport de 2:1 fata de suprafetele impadurite afectate de proiect;

 piste de biciclete si micromobilitate amplasate in ampriza drumului pentru accelerarea mobilitatii nepoluante in conditii de siguranta in zona metropolitana;

Cu stima,”

CONCLUZIE? Una se vorbeşte pentru urechile fraierilor, alta se urmăreşte în teren: „pohta ce-a pohtit-o Însuşi El, Maestrul, Excelenţa Sa, Şefu'” – nu poate avea Băile Someşeni, nimeni nu are să mai facă ceva acolo. Emil Boc îşi permite să facă astfel de gesturi pentru că, în colaborare cu presa locală plătită şi aservită, are impresia că el controlează spaţiul comunicării. Că minciunile lui nu mai ies la iveală.

Se înşeală.