De cartier

Încă o stradă din cartierul Europa se transformă în zonă rezidențială

Încă o zonă din cartierul Europa ar putea fi transformată într-una cu caracter rezidențial. Autoritățile analizează planul urbanistic de dezvoltare a unei zone rezidențiale pe strada Aurel Gurghianu, pe o suprafață de teren de peste 15.000 mp. 

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) dezvoltare zonă rezidențială – strada Aurel Gurghianu

Terenul reglementat prin PUZ este în suprafață de 15.270 mp, aflat în proprietate privată. Teritoriul reglementat este delimitat de parcelele de pe str Aurel Gurghianu (N), de strada Miko Imre (E), limită UTRliu (V) și limite cadastrale (S). 

Beneficiar: Boariu Mihai Tudor
Documentație întocmită de sc Spin Studio srl 

Planul Urbanistic Zonal propune dezvoltarea terenului pe bază de structură parcelară, respectiv: opt parcele destinate construirii de locuințe (individuale sau semicolective) cu regim redus de înălțime

Locuințe unifamiliale și familiale, cu maximum două unități locative și anexele acestora. 
Regimul de înălțime: trei niveluri supraterane (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R. 
Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. 
Garajele se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. 

Două parcele destinate construirii de locuințe colective mici

Subzonă de locuințe colective mici, cu maximum 6 unități locative/construcție

Suprafața parcelei va fi mai mare sau egală cu 100 mp/unitatea locativă, respectiv min. 600 mp pentru un imobil de locuințe colective mici. Pe o parcelă se poate dispune o construcție cu 6 unități locative sau un grup de locuințe colective mici, cu 6 unități locative/construcție, dacă se respectă regula privind suprafața min. a parcelei de 100 mp/unitate locativă.

Regim înălțime max. admis: 3 etaje supraterane (parter și două etaje, parter, etaj și mansardă). Suplimentar este admis un demisol, destinate exclusive garajelor sau altor funcțiuni, nu locuirii. 
Circulații și accese: accesul se realizează din str Aurel Gurghianu. 
Staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, spații specializate la subsol/demsilol. 
Necesar parcaje: locuințe colective mici – 1 loc parcare pentru fiecare unitate locativă, servicii de proximitate – 2 locuri de parcare. 

O parcelă destinată construirii de locuințe colective cu alte funcțiuni la parter, funcțiuni terțiare

Regim înălțime admis: 4 niveluri supraterane (parter și trei etaje). Suplimentar este admis un demisol, destinat garajelor sau altor funcțiuni. 

Acces: accese auto din str Miko Imre și accese pietonale din str Aurel Gurghianu și str Miko Imre. 
Staționare vehicule: în proporție minima de 75% în spații specializate amenajate la subsolul/demisolul clădirii. Parcajele amenajate la sol vor respecta o distanță min de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit. 

O parcelă destinată instituțiilor și serviciilor publice sau de interes public

funcțiuni predominante: administrative, de cultură, de învățământ și cercetare, sănătate și asistență socială.

Regim înălțime max. admis: 12 m / (S)/D+P+2E.
Staționare vehicule: garaje colective subterane/supraterane sau parcaje amenajate la sol. 

Două parcele cu destinație de spațiu verde cu acces public nelimitat și imobile destinate circulațiilor aferente dezvoltării propuse. 

Spațiile verzi cu acces public vor fi amenajate în baza unor proiecte de specialitate, anterior recepției imobilelor de locuințe colective. Pe fiecare din cele două spații verzi amenajate se vor planta cel puțin 3 arbori cu circumferința de min 35 cm. 

Planul urbanistic zonal ce propune dezvoltarea terenului pe bază de structură parcelară – și care include 8 parcele destinate construirii de locuințe cu regim redus de înălțime, 2 parcele pentru locuințele colective mici, 1 parcelă (de colt) pentru construirea de locuințe colective cu funcțiuni la parter, 1 parcelă pentru instituții/servicii publice, 2 parcele spațiu verde și acces public și imobile destinate circulațiilor aferente – se află în analiza reprezentanților serviciului de urbanism ai Primăriei Cluj-Napoca până în 22 decembrie 2021. 

PUZ – dezvoltare zonă rezidențială – str. Aurel Gurghianu poate fi consultat AICI

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *