In vizor

ÎN REPUBLICA SECURISTOIDĂ ROMÂNIA și Consiliul Concurenței s-a îmbolnăvit de incontinență pe LEGE: Chirițoiu, după ce a vrut să-și ia SPP, încearcă o altă lovitură ilegală

După ce a încercat fără succes să obțină protecție SPP, printr-un amendament strecurat într-un proiect de lege, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, încearcă o nouă lovitură pe căi nelegale. Deși nu are căderea legală să aibă inițiative legislative, Chirițoiu s-a hărnicit să-și scrie propriul proiect de lege prin care să obțină monopolul ”legal” al Consiliului Concurenței în ceea ce privește acreditarea consultanților în domeniul concurenței sau crearea de dificultăți pe piața cursurilor de implementare a regulilor de concurență, ceea ce împiedică dezvoltarea acestor piețe. Reglementarea în sine este anticonstituțională. Dar asta e boala celor eternificați în funcții: beția de putere.

La Guverm, în procedură de avizare, se află un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996. Proiectul dorește să transpună în legislația națională Directiva (UE) 1/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne.

Proiectul a fost întocmit chiar de Consiliul Concurenței, chiar dacă instituția nu are drept de inițiativă legislativă. Textul conține și reglementări care nu au legătură cu transpunerea Directivei menționate. Dincolo de faptul că pentru prevederile suplimentare nu este probat caracterul extraordinar și urgența adoptării, așa cum prevedere Constituția, se dorește introducerea unor proceduri total incompatibile cu misiunea Consiliului Concurenței.

La punctul 72 al proiectului de OUG se introduc patru noi articole în Legea concurenței care nu au legătură ci Directiva ECN+, ci înfiintează Institutul Național de Concurență (INC). Înființarea unui asemenea institut nu este serios fundamentată și nu se precizează clar necesitatea și statutul său.

Mai mult, la o analiză sumară se poate constata că înființarea INC ar știrbi independența Consiliului Concurenței, contrar a ceea ce se dorește la nivel european prin Directiva ECN+. Se intervine în operațiuni de piață prin crearea unui monopol legal al Consiliului Concurenței în ceea ce privește acreditarea consultanților în domeniul concurenței sau crearea de dificultăți pe piața cursurilor de implementare a regulilor de concurență, ceea ce împiedică dezvoltarea acestor piețe. Reglementarea în sine este anticonstituțională. Nu există la nivelul UE sau a statelor membre astfel de organizări de piață. Consultanții înșiși își desfășoară activitatea pe bază de concurență. Cum consultanța în domeniul concurenței este o activitate de piață concurențială, Consiliul Concurenței ar fi în situația de a desfășura activități supuse propriului control.

Proiectul prevede ca președintele Consiliului Concurenței șă fie și președintele INC, dar și participarea celor doi vicepreședinți la activitatea INC, a inspectorilor de concurență. Consiliul Concurenței a fost desemnată, de curând, autoritate de implementare prin Legea nr. 81/2022 în ceea ce privește sancționarea practicilor comerciale neloiale, altfel că implicarea membrilor Consiliului și a inspectorilor de concurență pe piețe concurențiale (cel puțin piața de consultanță și piața de instruire) este incompatibilă cu statutul creat prin Legea concurenței pentru aceste categorii de demnitari și funcționari publici.

Consiliul Concurenței este parte în toate procesele prin care se atacă deciziile sale, deci nu este în măsură să acrediteze consultanți, care ar trebui să fie independenți în prestarea serviciilor pentru părțile sancționate de Consiliul Concurenței (firme de avocatură, cabinete individuale de consultanți independenți).

Ca un corolar al întregii tentative de a deturna transpunerea unei directive, proiectul vizat conține numeroase prevederi care sunt deja în dezbatere în Parlament, astfel că adoptarea lor prin OUG ar fi neconstituțională.