In vizor

EXISTĂ BANI PENTRU PENSII NESIMȚITE, ”PRIME DE OSÂNZĂ” ȘI ”DEGETE AMORȚITE”, nu și pentru viitoarele mame fără venituri salariale

Sub masca ”bunăvoinței” suma pentru care se pot asigura viitoarele mame care nu au venituri din salarii, dar vor să primească indemnizația de maternitate va fi de maximum 3 salarii minime, nu 12 ca până acum. Motivația gestului de bunăvoință este aceea că, cităm ce zice Ministerul Sănătății: ”Iminenta insuficiență a fondurilor pentru concedii medicale și indemnizații reclamă măsuri imediate”. N-au colectat nici pe dracu cu 12 salarii minime și speră să o facă cu trei. Nicio clipă nu se gândesc să întrerupă fluxul de plăți către ”adevărații beneficiari” ai sistemului de cumetrie. Făcând o paralelă (în ce privește efortul bugetar), între viitoarele mămici și beneficiarii sistemului de cumetrie, putem zice: bine că există bani pentru pensii nesimțite, mite salariale și tot fel de prime ciudate pentru bugetari. În condițiile în care 90% dintre beneficiarii de pensii nesimțite nu au contribuit în viața lor la fondul de pensii și la cel de asigurări, femeile FĂRĂ VENITURI vor trebui să facă pe dracu în patru pentrua a scoate din piatră seacă echivalentul a trei salarii minime dacă vor să devină mame și să primească indemnizația de maternitate. Șmecheria este că se reduce și baza de calcul a indeminizației de maternitate, de la 12 salarii minime, la 3.

  • Un proiect de ordonanță de Guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății prevede ca suma pentru care se pot asigura viitoarele mame care nu au venituri din salarii, dar vor să primească indemnizația de maternitate să fie limitată la maximum 3 salarii minime brute, față de 12 în prezent. În nota de fundamentare a proiectului, Ministerul Sănătății susține că ”iminenta insuficiență a fondurilor pentru plata drepturilor de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați constituie o situație extraordinară care reclamă adoptarea de măsuri imediate”.

În cazul persoanelor fizice, care nu sunt salariate, prevederile actuale stabilesc că acestea se pot asigura opțional în sistem pentru a beneficia de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare, prin care își asigură un venit lunar ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

”Pentru această din urmă situație, pentru anul 2023, plafonul maxim de asigurare ar fi de 36.000 lei (3000 lei x12). În practică, s-a constatat că aceste persoane se asigură pentru concedii și indemnizații doar pentru perioada necesară îndeplinirii stagiului de asigurare, respectiv 6 luni, pentru care plătesc o contribuție în cotă de 1% la venitul maxim, ceea ce înseamnă că pentru o lună contribuția datorată este de 360 lei, iar indemnizația brută lunară care se suportă din FNUASS este în valoare de 36.000 lei”, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit sursei citate, ponderea majoritară a solicitărilor de încheiere a contractelor de asigurare o constituie componenta pentru sarcină și lăuzie, valoare asigurată fiind în majoritatea cazurilor situată la plafon maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară.

”În această situație se mai află și persoane fizice, cu venituri relativ mici din salarii, indemnizație de șomaj, pensie de invaliditate sau urmaș, indemnizație de ajutor social, care solicită plătitorilor încetarea acestor drepturi în scopul asigurării pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ca persoane fără venituri, prin încheierea unui contract de asigurare, ceea ce a condus la un impact semnificativ asupra bugetului FNUASS”, susține ministerul.

Ministerul Sănătății precizează că se impune reglementarea în mod nediscriminatoriu a unor măsuri care să conducă la echilibrarea între veniturile alocate bugetului FNUASS și costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în sensul diminuării bazei maxime de calcul al indemnizațiilor de maternitate de la 12 salarii minime brute pe țară lunar, la 3 salarii minime brute pe țară lunar, în cazul persoanelor fizice care se asigură opțional pentru concedii și indemnizații de maternitate.

Potrivit datelor statistice, în perioada 2021 – 2022, la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în ceea ce privește persoanele fizice care au încheiate contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate cu casele de asigurări de sănătate, s-au constatat următoarele:

Perioada Sume încasate Plăți efectuate
01.01.2021-31.12.2021 9.183,78 mii lei 167.836,16 mii lei
01.01.2022-31.08.2022 7.118,12 mii lei 119.217,44 mii lei

”Iminenta insuficiență a fondurilor pentru plata drepturilor de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru asigurați constituie o situație extraordinară care reclamă adoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de reglementare prevăzută de art. 115 alin. (1) din Constituție, republicată. În lipsa adoptării măsurilor imediate se vor produce consecințe negative, prin diminuarea, în continuare, a bugetului FNUASS, aducându-se atingere unui interes public respectiv al sănătății populației”, se arată în nota de fundamentare.

În perioada ianuarie – august 2022, numărul persoanelor asigurate la casele de asigurări de sănătate cu contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate a fost de 5.031, suma încasată la bugetul FNUASS, reprezentând contribuții pentru concedii și indemnizații de la această categorie de persoane fiind de 7.118,12 mii lei, iar suma plătită de casele de asigurări de sănătate din bugetul FNUASS reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate a fost în valoare de 119.217,44 mii lei.

Noile reglementări urmează să intre în vigoare la data de 1 a lunii care începe după îndeplinirea termenului de 60 de lei de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. Concediile aflate în plată nu vor fi afectate.