Din oras

EXCLUSIV Sentință în dosarul medicului Lucan. Constatările rămân în picioare. Cine recuperează prejudiciul?

La două luni de la perchezițiile efectuate de DIICOT București la familia Lucan și Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, cei de la Agenția Națională de Integritate au constatat că pe lângă acuzațiile de delapidare și constituire de grup infracțional organizat, Mihai Lucan se afla în conflict de interese. Raportul ANI face referire la relațiile contractuale între Lukmed (firma patronată de Lucan și soția acestuia) și Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca (unde Lucan era „medic șef secție – Secția Clinică Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca – ICUTR, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca”).

Constatările ANI au fost contestate de medicul Lucan la Curtea de Apel București. Instanța a decis săptămâna trecută și valideze raportul ANI, respingând cerințele lui Lucan.

„Respinge acţiunea în anularea Raportului de evaluare nr. 4889/G/II/13.02.2018, ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în soluția pe scurt.

ANI: Lucan acționa prin conflict de interese

Pe 13 martie, inspectorii de la Agenția Națională de Integritate au prezentat un raport de evaluare prin care arătau că, timp de patru ani, Mihai Lucan se afla într-o stare certă de conflict de interese. În timp ce conducea ICUTR, firma acestuia obținea beneficii contractuale de pe seama Institutului.

„ Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinică Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

 În perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercială la care acesta împreună cu soția au calitatea de asociați, iar fiul său calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu  Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestări servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia.

 

 Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit căruia: „Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză”, art. 185, alin. (15) din același act normativ potrivit căruia: „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice” și art. 187, alin. (13) din același act normativ potrivit căruia: „Dispoziţiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de administraţie”.

 
Decăzut din drepturi

Pentru perioada în care Lukmed a obținut beneficii de pe spatele ICUTR Cluj-Napoca, Mihai Lucan este decăzut din dreptul de a mai ocupa o funcție în orice spital din România, pe o perioadă de trei ani.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […]  este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

ICUTR poate recupera ”prejudiciul”

În cazul în care decizia din 5 noiembrie, luată de Curtea de Apel București, devine definitivă, conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca poate recupera ”prejudiciul” cauzat prin încasările Lukmed, în baza contractului cu ICUTR, în perioada în care Mihai Lucan conducea instituția, fiind și asociat la Lukmed.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *