Anchete

De ce s-a ferit Poșta Română de un contract de un milion de euro cu Primăria Cluj-Napoca?

Rapid Pay, firma prin intermediul căreia Primăria Cluj-Napoca le livrează clujenilor corespondența, este reclamată de către beneficiari pentru întârzierile cu care sunt primite trimiterile poștale, întârzieri care le cauzează clujenilor multe neajunsuri, fiind vorba despre acte oficiale primite tardiv, chiar și după 10-12 zile. (Despre reclamațiile clujenilor la adresa acestei firme puteți citi aici)

Ziar de Cluj a solicitat Primăriei Cluj-Napoca să ne informeze de ce a încheiat un contract pentru distribuirea corespondenței cu firma Rapid Pay și nu cu Poșta Română și care sunt măsurile pe care municipalitatea intenționează să le ia pentru remedierea erorilor și întârzierilor de care această firmă se face vinovată, în procesul de distribuire a corespondenței.

„Primăria municipiului Cluj-Napoca a realizat procedurile de expediere a corespondenței cu Poșta Română până în anul 2013 inclusiv, în baza legislației în vigoare la momentul respectiv acest serviciu fiind contractat prin atribuire directă.

Având în vedere prevederile legale în vigoare în anul 2013, care obligau instituțiile publice la organizarea de proceduri de licitație publică în vederea desemnării furnizorului de servicii de expediere a corespondenței, în anul 2013 a fost organizată această procedură (atașat aveți caietul de sarcini al licitației respective, realizat în baza unor medii de consum ale anului 2012, adaptate duratei de 4 ani a acordului-cadru licitat).

Pe durata prealabilă licitației publice, Poșta Română a adresat comisiei de licitație o serie de solicitări de clarificări ale prevederilor caietului de sarcini, însă până la data – limită de depunere a ofertelor nu a depus nicio ofertă pentru această licitație.

Singurii ofertanți ai licitației au fost SC Tipo Direct și SC Rapid Pay SRL în calitate de lider al asocierii cu SC C&R Media SRL.

În urma evaluării ofertelor depuse, comisia de licitație a atribuit contractul către SC Tipo Direct și a semnat acordul-cadrul cu această societate.

SC Rapid Pay SRL a contestat la CNSC decizia comisiei de licitație, CNSC a dat câștig de cauză Primăriei, ulterior SC Rapid Pay a făcut o plângere în instanță și a obținut o sentință favorabilă a Curții de Apel Cluj.

Având la bază decizia civilă nr. 1125/2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 29/33/2014, Primăria a încheiat un acord-cadru cu SC Rapid Pay – SC C&R Media SRL, cu o propunere financiara de 4.359.826 lei fără TVA.

În cadrul executării contractului cu această societate, fiecare reclamație în parte este analizată și Primăria solicită un raport din partea SC Rapid Pay, acționând în consecință, în funcție de situația fiecărei trimiteri (toate termenele și sancțiunile le regăsiți în extrasul din acordul-cadru atașat)”, ne-au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Întrebarea care se ridică este de ce Poșta Română nu a depus nicio ofertă la licitația publică pentru serviciile de curierat ale Primăriei, mai ales că era vorba despre un contract de un milion de euro. Ziar de Cluj a solicitat din partea Companiei Naționale Poșta Română S.A. să ne lămurească această nedumerire. Vom reveni cu răspunsul, de îndată ce-l vom primi.

Primăria avea dreptul de a rezilia fără somație contractul în cazul nerespectării obligațiilor

Conform acordului-cadru încheiat între Primăria Cluj-Napoca și SC Rapid Pay, condițiile de livrare și termenele de expediție sunt următoarele:

– În regiune 12-24 ore

– În țară 48 de ore

– În străinătate, în funcție de țara de destinație, 6-12 zile

Același acord-cadru prevede și faptul că „în cazul nerespectării obligațiilor asumate de către promitentul-prestator, rezilierea acordului-cadru de către promitentul-achizitor se poate produce de drept, fără nicio somație, notificare prealabilă sau punere în întârziere. În acest caz și fără a fi afectat dreptul promitentului-achizitor de a solicita daune-interese, promitentul-achizitor are dreptul de a desfășura orice activități pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului pe riscul și cheltuiala promitentului-prestator”.

Așadar, dacă Rapid Pay nu și-a respectat/ nu își respectă obligațiile asumate, care înseamnă și termene maxime de livrare și de expediție, Primăria avea/ are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu această firmă. Reclamațiile și sesizările au curs de-a lungul anilor contractuali, însă Primăria nu a uzat până acum de acest drept de reziliere. 

Primăria putea urmări, în timp real, respectarea termenelor de expediție și de livrare

Conform prevederilor din caietul de sarcini, trimiterile poștale puteau fi monitorizate în timp real de către municipalitate:

„Prestatorul va asigura posibilitatea de monitorizare (urmărire electronică) a trimiterilor expediate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, începând din momentul intrării acestora în rețea și până la finalizarea prestației.

Prestatorul va pune la dispoziția autorității contractante aplicația informatică aferentă urmăririi electronice a trimiterilor. Aplicația va fi utilizată doar de Biroul expedieri a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca”, prevede caietul de sarcini care, în plus, mai stipulează:

„Prestatorul este obligat conform prezentului caiet de sarcini să aducă la sediul autorității contractante confirmările de primire, în original, în mod gratuit, în cazul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire care au fost ridicate de către destinatari.”

Așadar, atât prin intermediul monitorizării electronice, cât și prin urmărirea confirmărilor de primire aduse la sediul instituției, Primăria ar fi putut constata nerespectarea termenelor de expediție și de livrare prevăzute în acordul-cadru și, în consecință, ar fi putut rezilia contractul cu Rapid Pay. Lucru care nu s-a întâmplat.  

„Nerespectarea tuturor obligațiilor prezentului caiet de sarcini duce la rezilierea acordului cadru și a contractelor subsecvente”, specifică, negru pe alb, caietul de sarcini.

Dacă procedura de licitație a fost organizată în anul 2013, iar durata acordului-cadru este de 48 de luni de la data intrării în vigoare, înseamnă că, în curând, acesta va înceta de drept, iar clujenii ar putea beneficia, pe viitor, de servicii poștale mai prompte și eficiente, atunci când vorbim despre corespondența expediată de către Primăria Cluj-Napoca. 

Conform caietului de sarcini întocmit în anul 2013, valoarea acordului-cadru pe 48 de luni era de maximum 5 101 992 lei fără TVA. De ce s-a ferit Poșta Română de un contract cu municipalitatea clujeană, de un contract ce se învârtea în jurul sumei de un milion de euro? Va participa CN Poșta Română la viitoarea licitație pentru serviciile poștale ale Primăriei? Două întrebări al căror răspuns vi-l vom comunica de îndată ce îl vom primi din partea reprezentanților acestei companii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *