Anchete

Curtea de Conturi: Peste 13 milioane de lei acordați necuvenit angajaților din Primăria Cluj-Napoca

Raportul Curții de Conturi pentru anul 2014 arată că Primăria Cluj-Napoca a plătit drepturi salariale necuvenite de peste 13 milioane lei și a plătit racordări de stâlpi inexistente austriecilor de la Elin GmbH, informeaza Clujust.ro.

Extras din Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2014 la nivelul județului Cluj

”În anul 2014 la nivelul UATM Cluj-Napoca și a unităților subordonate verificate în baza art. 260 din RODAS, au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală de 13.134 mii lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţi nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003.

Dispoziţiile legale în vigoare cu privire la acordarea stimulentelor (dispoziţiile art.14 din Legea nr. 285/2010 coroborate cu dispoziţiile art.1(3), art. 17(4) art. 227 (4) din O.G. nr. 92/2003), sunt clare și imperative în sensul că, includerea în salariul de bază a drepturilor băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul art. 227(4) ale O.G. nr. 92/2003, este doar pentru personalul din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale care administrează creanţele fiscale.

Drept urmare, includerea în salariul de bază a stimulentelor şi în cazul angajaţilor care nu se încadrează în dispoziţiile art.1 alin.(3), art.17 alin.(4) şi art.227 alin.(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv a celor care îşi desfăşoară activitatea la celelalte compartimente funcţionale, acordarea sumelor de natură salarială astfel stabilite, contravine prevederilor legale în vigoare.
Racordări inexistente plătite pentru austriecii de la Elin GmbH

Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 134 mii lei către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, urmare acceptării în situaţiile de lucrări a unor articole de lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere iluminat public” având ca obiect „modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a punctelor de lumină nou instalate de executant precum și a noilor puncte de lumină instalate de SC Electrica”.

Analizând prevederile contractuale și documentele care au stat la baza plăţilor efectuate către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, s-a constatat faptul că entitatea auditată a decontat către executant cantități de lucrări reprezentând racorduri stâlpi la nivelul numărului de stâlpi montați în rețelele de iluminat public executate la obiectivele: Calea Turzii partea I, Calea Turzii partea II, Aleea Stadion, Uzinei Electrice și Ion I. C Brătianu.

Potrivit clauzelor contractuale, racordarea stâlpilor la rețeaua de energie electrică presupune „plasarea cablului subteran, realizarea egalizării de tensiune, împreună cu șurub de pământare M10, protecție pentru cablurile din canalurile de cabluri.”

La data încheierii contractului lucrările realizate de către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca au fost doar de modernizare a sistemului de iluminat public pe rețeaua executată de către Electrica Distribuție Transilvania Nord, Sucursala Cluj-Napoca și racordarea stâlpilor presupunea identificarea rețelei, cablurilor, plasarea de cabluri pentru racordare;

În situația de față, Elin GmbH & Co Austria a realizat toate lucrările de investiții care constau în execuția propriu-zisă a rețelelor de alimentare subterane, achiziția și montarea stâlpilor livrați gata de racordat, plasați în nisip, betonați și montați astfel încât nu se justifică suma decontată pentru racordurile de stâlpi.”

Sursa: Clujust.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *