In vizor

Curtea de Conturi a găsit abateri financiare de peste 9 milioane lei la Primăria Cluj-Napoca. Mai pune Boc un milion de la el și-i dă la ”U” Cluj

Curtea de Conturi a publicat Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2021 la nivelul municipiului Cluj-Napoca.  Vorbim de prejudicii de 191.000 lei și abateri financiar contabile de 9.161.000 lei.

Pe scurt (urmând să aprofundăm), de unde provin sumele:

  • Neînregistrarea în evidența contabilă a participării Municipiului Cluj-Napoca la capitalul social al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A, în sumă de 4.231.000 lei;
  • Nu a fost înregistrat în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, respectiv în evidența contabilă, drumul nemodernizat denumit ”Drumul Radului”, în condițiile în care pe acest drum au fost efectuate în anul 2020 cheltuieli cu reparații curente de întreținere străzi nemodernizate, în sumă de 1.842.631,11 lei;
  • Nu au fost recuperate de la bugetul statului subvențiile acordate de UATM Cluj-Napoca operatorului de transport public local în sumă de 7.011.781 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011;
  • În perioada octombrie – decembrie 2020, au fost efectuate plăți în sumă totală de 3.087.447 lei, reprezentând subvenții acordate din bugetul local pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră, fără respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, respectiv autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței;

”În urma acțiunii de audit financiar, s-a constatat că situațiile financiare au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România, dar nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a entității Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Cluj-Napoca la data de 31 decembrie 2020 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, motiv pentru care opinia exprimată este opinie contrară”, se arata in raportul citat.

Oricum Curtea de Conturi constată, administrația publică locală trece mai departe (ca o caravană lătrată degeaba de câini) – legal nu sunt prevăzute sancțiuni concrete, legal se poate contesta în ”contencios” șamd. Legea e făcută să se dea niște bani babani unora numiți politic la Curtea de Conturi ca să constate nimicul, neamendabilul, neimputabilul șamd.

Dar e bine ca noi să consemnăm și să ne aducem aminte cum se tratează banul public, atunci când Maestrul ne va mai spune cât de strâmtorat e bugetul local. Atât de strâmtorat încât nu mai poate să aplaude după ce și băgat ambele mânuțe în el. Măr rog, nu el. Că el nu știe nimic, numai este informat.