Justitie

Curtea de Apel Cluj a decis, peste Tribunalul Cluj, să-l mai lase pe Bene să se bucure de hotelul ”Continental” o vreme

Curtea de Apel Cluj a dispus marți suspendarea procedurii de faliment dispusă de Tribunalul Cluj în cazul firmei Napocamin care deține clădirea fostului hotel Continental. Prin urmare, lichidatorul nu va putea trece la vânzarea bunurilor Napocamin până când Curtea de Apel se va pronunțat în cazul apelului formulat la hotărârea Tribunalului Cluj prin care s-a dispus dispus declanșarea procedurii de faliment.

”Admite cererea formulată de petenta Napocamin SRL prin administrator special Virgil Pop şi, în consecinţă, Dispune suspendarea provizorie a executării sentinţei civile nr. 602/29.03.2023 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 120/1285/2019 până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul apelului declarat. Încheierea este definitivă”, se arată în încheierea Curții de Apel Cluj.

Tribunalul Cluj a respins în 29 martie planul de reorganizare a SC Napocamin deținută de omul de afaceri Ioan Bene, dispunând intrarea companiei în faliment.

”Respinge, ca neîntemeiată, cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei NAPOCAMIN S.R.L., propus de creditorul MIXT LOGISTIC S.R.L. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei NAPOCAMIN S.R.L., propus de debitoare, prin administrator special. Dispune intrarea debitoarei NAPOCAMIN S.R.L. în faliment în procedura generala şi desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014”, se arată în încheiere Tribunalului Comercial Cluj. Sentința nu este î să definitivă, putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Cluj.

Prin sentința pronunțată, se dispune întocmirea de către lichidatorul judiciar provizoriu, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment a debitoarei a unei liste cuprinzând numele/denumirile şi adresele/sediile creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. „Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar provizoriu a intrării în faliment în condiţiile art. 146 din Legea nr. 85/2014 debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare”, se arată în sentință.

Napocamin a contestat hotărârea prin apel iar până la judecarea acestei căi de atac a cerut suspendarea procedurii de faliment. Cererea a fost înaintată la Curtea de Apel Cluj, iar marți instanța a dispus suspendarea procedurii de faliment până la judecarea apelului.

Printre cei care au considerat că niciunul dintre planurile de reorganizare propuse nu sunt viabile, solicitând declanșarea falimentului, se numără patronul clubului CFR 1907, Ioan Varga. Conforma datelor de la Instanță, Varga are de recuperat de la Napocamin o creanță garantată de 787.859 lei și o altă de 8.602.200 lei sub condiții suspensivă.

Conform Legii 85 din 2014, instanța poate dispune falimentul dacă unul dintre creditorii consideră că este dezavantajat prin planul de reorganizare decât prin procedura de faliment.

SC Napocamin care deține clădirea fostului hotel Continental are datorii de 86.247.501 lei. Din această datorie 51,3 milioane de lei este aferentă creditorilor chirografari, 601.661 lei sunt drepturile salariale aferente celor 135 de angajați iar restul sunt creanțe ale creditorilor garantați.

Astfel, Mixt Logistic SRL are 25,9 milioane de lei, Caterpillar Financial Service are 22,5 milioane de lei, Ministerul Finanțelor are 3 milioane de lei iar Sandvick Credit 177 de mii de lei.

În cazul în care se ajunge la faliment și la valorificarea bunurilor, banii obținuți se vor împărți în ordinea următoare: drepturile salariale, datoriile apărute în timpul procedurii de insolvență și faliment, creditorii garantați și creditorii chirografari.

Cel mai important bun dețint de Napocamin este clădirea fostului hotel Continental din Cluj-Napoca.

În 2013, imobilul a fost cumpărat de la Societatea Ardeleana din Albă Iulia contra sumei de cinci milioane de euro de firma SC Napocamin, deținută de omul de afaceri clujean Ioan Bene. Cum societatea clujeană nu avea suficienți bani pentru a achiziționa clădirea Continental a contractat un credit de la Banca Intesa San Paolo iar ca garanție pentru împrumut a fost instituită o ipotecă asupra imobilului. La acea vreme și Consiliul Local Cluj-Napoca a analizat posibilitatea cumpărării clădirii fostului Hotel Contiental de pe strada Napoca în virtutea exercitãrii dreptului de preemțiune, însă în final a renunțat.

După ce a devenit proprietar, Napocamin nu și-a mai plătit ratele bancare față de Intesa San Paolo. Mai mult, firma controlată de Ioan Bene a intrat în insolvență. În acest context, banca a cesionat creanța pe care o avea față de Napocamin către Amco SGA, o instituție financiară al cărei acționar majoritar este Ministerul Finanțelor din Italia.
La rândul său, Amco SGA a vândut creanța contra sumei de 5,5 milioane de euro omului de afaceri clujean Nicu Todea, deținătorul mai multor proiecte imobiliare în comuna Florești. De precizat că garanția pentru această creanță a rămas în continuare clădirea fostului Hotel Continental.

 

Sursa: Făclia