General

Clujenii care au găzduit ucraineni primesc un milion de euro, dar nimeni nu are o evidență a refugiaților

Clujenii care au găzduit refugiați așteaptă să primească 5.611.310 lei, însă nicio instituție nu are vreo evidență a persoanelor găzduite de persoanele fizice din România. Banii vin de la IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) care distribuit fondurile administrațiilor locale. La rândul lor, primăriile depun banii în conturile persoanelor care au declarat că au găzduit refugiați din Ucraina.

Cei care i-au găzduit pe ucrainenii care au fugit din calea războiului primesc până la 2.100 de lei pe lună pentru fiecare persoană, nu trebuie să îi declare la ANAF și nici nu au obligații de plată.

În același timp, IGSU transmite că nu centralizează date privind numărul de ucraineni pentru care a plătit.

Guvernul a decontat peste 100 de milioane de lei pentru cazarea și masa refugiaților ucraineni, doar că nu știe pentru câți. Zeci de milioane lei neimpozabili au ajuns la persoane private care au cazat ucraineni

Lider în ce privește sumele decontate de persoane fizice este București-Ilfov – cu 18,4 milioane lei, Constanța – cu 10,6 milioane lei, urmate de Suceava – 6,85 milioane lei, Cluj – 5,61 milioane lei și Sibiu – 4,9 milioane lei

„Vă comunicăm faptul că la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu se regăsesc informații cu privire la numărul cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pentru care se decontează cheltuielile cu hrana și cazarea, întrucât acest număr este precizat doar în cererea depusă la autoritățile administrației publice locale de către persoanele fizice care îi găzduiesc pe cetățenii ucrainieni”, a transmis IGSU pentru Profit.ro.

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare.

De la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernuiui nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuieiiiar cu hrana și cazarea cetățeniior străini sau apatriziior aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, au fost efectuate plăți către autoritățile administrației publice locale, din sumele alocate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, până la data de 30 iunie 2022, în valoare de 87.305.825 lei.