Din oras

Bani de la bugetul local pentru culte și organizații de asistență pentru sănătate publică

Primăria Cluj-Napoca anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și pentru asigurarea asistenței de sănătate publică.

Depunerea dosarelor cu proiectele pentru finanțare se face online pe https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/ sau la Registratura Primăriei Municipiului Cluj-Napoca (str. Moților nr. 5-7) și primăriile de cartier din oraș, conform perioadei de depunere:

  • 25.07.2022 – 08.08.2022 pentru unitățile de cult
  • 25.07.2022 – 23.08.2022 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

Pentru lăcaşurile de cult, documentația de solicitare a sprijinului financiar se poate depune într-un exemplar scris la Serviciul de Informare pentru Cetățeni, Calea Moților nr. 5-7, Cluj-Napoca, precum și online cu semnătură electronică pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro.

Pentru asistenţa de sănătate publică, documentația de solicitare a finanțării se poate depune într-un exemplar scris la Serviciul de Informare pentru Cetățeni, Calea Moților nr. 7, Cluj-Napoca, precum și online cu semnătură electronică pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație/ Servicii online/ Depune cereri la Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, formular cod 426.004.