In vizor

Alegeri locale 2024: Ce alegem pe 9 iunie. Iată ce atribuţii au primarii, consilierii locali, consilierii judeţeni şi preşedinţii consiliilor judeţene

 Anul acesta românii își vor alege primarii, consiliile locale, consiliile judeţene, eu­ro­, parlamentarii, parlamen­tarii şi preşe­dintele. Coaliţia de guvernare PSD – PNL a ajuns la un acord pentru comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, aşa că pe 9 iunie, românii vor merge la vot atât pentru alegerile locale, cât şi pentru cele europarlamentare.

În ceea ce priveşte alegerile locale, românii vor vota pentru a alege primari, consilieri locali, consilieri ju­deţeni şi preşedinţi ai consiliilor jude­­ţene. România are în prezent 41 de preşedinţi de consilii judeţene, 3.180 de primari, 40.022 de consilieri locali şi 1.338 de consilieri județeni.

Primăria este în centrul comunităţii, este instituţia în care se iau toate deciziile importante cu privire la modul în care funcţionează lucrurile în respectivele comunităţi. Printre altele, primarul este cel care se ocupă de strategiile economice, sociale şi de mediu ale unei localităţi. El propune consiliului local bugetul localităţii şi se ocupă de imple­mentarea lui.

În esenţă, primarul joacă un rol crucial în conducerea şi dezvoltarea unei comunităţi locale, având respon­sa­bilitatea de a asigura buna funcţio­nare a administraţiei locale şi de a îm­bunătăţi calitatea vieţii locuitorilor.

Consiliile locale şi primarii func­ţio­nează ca autorităţi ale adminis­traţiei publice locale şi rezolvă aspectele publice din comune, oraşe şi municipii. Consiliile locale sunt compuse din con­si­lieri locali aleşi prin vot. Deciziile le ia consiliul local prin membrii săi. Primarul doar duce la îndeplinire proiectele aprobate de consiliu.

 

Consiliul local aprobă bugetul local, stabileşte şi aprobă impozite şi taxe şi este responsabil de înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii locale, printre altele.

Consiliul judeţean aprobă bugetul judeţului, stabileşte şi aprobă impozite şi taxe şi adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu pentru judeţul său.

Interesul pentru faţă de funcţia de preşedinte al consiliului judeţean vine pe fondul rolului important pe care l-au primit aceste organisme, printre care se numără şi distribuirea de fonduri naţionale şi europene.

 

Care sunt atribuţiile primarului:

► Întocmeşte proiectul bugetului localităţii şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

 

► Asigură furnizarea de servicii publice esenţiale;

 

► Este ofiţer de stare civilă;

 

► Prezintă consiliului local un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii;

 

► Elaborează strategiile economice, sociale şi de mediu ale localităţii sale;

 

► Ia măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 

► Numeşte, sancţionează şi suspendă angajaţii primăriei, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

 

► Desemnează funcţionarii publici;

 

► Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date aflate competenţa sa;

 

Care sunt atribuţiile consiliului local:

► Hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome;

 

► Aprobă bugetul local;

 

► Alege din rândul consilierilor judeţeni doi vicepreşedinţi;

 

► Stabileşte şi aprobă impozite şi taxe;

 

► Hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor localităţii;

 

► Avizează sau aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor;

 

► Atribuie sau schimbă denumiri de străzi, de pieţe, de obiective de interes public.

Care sunt atribuţiile consiliului judeţean:

► Aprobă bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare;

 

► Stabileşte şi aprobă impozite şi taxe;

 

► Aprobă contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor;

 

► Adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu pentru judeţul său;

 

► Stabileşte proiectele de organizare, amenajare şi de dezvoltare urbanistică generală;

 

► Aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii;

 

 

 

► Asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia, serviciile sociale, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltarea infrastructurii, a economiei.

sursa: Mediafax.ro