In vizor

Vrei să fii polițist? 300 de locuri, scoase la concurs la Școala de agenți de poliție din Cluj-Napoca

Peste 1.600 de locuri au fost scoase la concurs la Şcolile de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” de la Câmpina şi „Septimiu Mureşan” de la Cluj-Napoca.

Sesiunea de admitere se va desfăşura în perioada aprilie – iulie pentru cele 1.340 de locuri de la Şcoala de la Câmpina şi cele 300 de la Cluj-Napoca.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, miercuri, AGERPRES, cererile tip de înscriere, precum şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii de recrutare, în perioada 24 aprilie – 14 mai, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Unităţile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite cererile-tip de înscriere.

Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii vor depune documentele solicitate până la data de 21 mai.

Lista cu unităţile de recrutare se regăseşte pe adresa de internet – https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale.

După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Proba de evaluare a performanţei fizice va fi susţinută în perioada 25 – 31 mai, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecţie.

Proba de evaluare a cunoştinţelor se va susţine la unităţile de învăţământ pentru care au optat de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice.

Candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice vor susţine proba de evaluare a cunoştinţelor la data de 15 iunie, iar rezultatele obţinute vor fi aduse prin postarea pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ pentru care optează, până la data de 16 iunie, arată sursa citată.

Proba de evaluare a cunoştinţelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislaţie specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie – 12 iulie.

Rezultatele finale ale admiterii se afişează la sediul unităţilor de învăţământ şi se postează pe site-ul oficial al acestora până la data de 19 iulie.