In vizor

Vanessa, iubita lui Gelu Olteanu, fostul șef al DGPI, acum încarcerată la Gherla, a vrut să dea țeapă și statului român

În urmă cu peste 10 ani, Vanessa Youness a deschis în Cluj Napoca o firmă de construcții. Însă, afacerile nu i-au mers prea bine, așa că a decis dizolvarea firmei. Dacă în 2012, firma avea o cifră de afaceri de peste un milion de lei, suma declarată a scăzut simțitor, până în 2018 când cifra de afaceri a fost zero. Coincidența face ca, la scurt timp, ea și iubitul ei, Gelu Oltean, fostul șef al DGIPI, au fost arestați într-un dosar de trafic de droguri. În firma respectivă, în perioada 2009 – 2010, Youness a fost asociat cu Andrei Lisinchi, un gălățean care atunci era supranumit ”cel mai tânăr milionar din România”. Ulterior, odată cu apariția unor insolvențe în afacerile lui a pierdut această titulatură.

  • În 2021, Vanessa Youness a decis dizolvarea firmei Youness SRL fără numirea unui lichidator, chiar dacă firma avea o serie de datorii.
  • Pentru suma datorată statului de 83.000 de lei, Finanțele clujene au dat-o în judecată pe Youness și, la final, au câștigat procesul, din cauză că, dacă firma se dizolva statul nu își mai putea recupera banii. Așa că s-a deschis un proces.
  • Inițial, la Tribunalul Comercial Cluj DGFP Cluj a pierdut primul termen deoarece instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege deoarece reclamanta (DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ) nu a făcut dovada calităţii de creditor a societăţii.

Însă, inspectorii de la Finanțele clujene au contestat verdictul și au arătat că pe seama firmei au fost emise mai multe acte de executare silită care nu au fost contestate. Pe seama firmei au fost emise somaţia nr. 15245/27.08.2019 şi titlul executoriu nr. 14769/27.08.2019 pentru suma de 64.774 lei, comunicate debitoarei prin poştă cu confirmare de primire, plic neridicat de către aceasta conform menţiunilor de pe confirmarea de primire.

În opinia Finanțelor clujene, ”dizolvarea urmată de lichidare poate deveni operaţională şi poate produce efecte numai dacă este însoţită de stingerea pasivului, soluţie rezonabilă, menită să asigure protecţia creditorilor. Aceste aspecte sunt, în esenţă, avute în vedere şi de Oficiul Registrului Comerţului, care enumeră printre documentele necesare pentru dizolvare şi lichidare şi dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui. Stingerea pasivului reprezintă o măsură prioritară, anterioară sau cel mult concomitentă dizolvării, tocmai pentru a se evita dizolvările arbitrale sau abuzive din partea asociaţilor în frauda creditorilor lor. Prin urmare, consideră că opţiunea asociatului unic al societăţii Youness SRL de a dizolva societatea este criticabilă atâta timp cât persoana juridică menţionată înregistrează datorii faţă de bugetul de stat, cu atât mai mult cu cât prin hotărârea de dizolvare declară că nu are datorii restante sau creditori neplătiţi. Se creează, astfel, pericolul prejudicierii bugetului de stat, îngreunându-se considerabil posibilitatea recuperării creanţelor fiscale. În cazul în care se va dovedi că scopul urmărit de către asociatul unic este sustragerea de la plata către bugetul de stat a creanţelor fiscale datorate de societatea Youness S.R.L. solicită obligarea asociatului unic Youness Amal Vanessa la plata către bugetul general consolidat al statului a creanţelor fiscale restante”, se arată în contestația depusă de Finanțele clujene.

În concordanță cu opinia celor de la Finanțe, Curtea de Apel Cluj a a reținut că, mai mult, sunt îndeplinite condițiile esențiale pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a unicului asociat şi administrator, adică Youness Amal Vanessa. Ea a omis ”în mod culpabil existența unor creanțe bugetare restante în sarcina societății-pârâte. Această omisiune reprezintă fapta ilicită din structura răspunderii incidente. Unicul asociat şi administrator este vinovat în mod direct de această omisiune, având în vedere că avea sau trebuia să aibă cunoștință de existența acestor obligații fiscale, deoarece i-au fost comunicate, în mod legal, somațiile și titlurile executorii depuse la dosar.

  • În realitate, unicul asociat şi administrator Youness Amal Vanessa s-a folosit într-o manieră abuzivă de procedura simplificată reglementată de dispoziţiile art. 235 alin. 1 teza finală din Legea nr. 31/1990, aplicând o procedură simplificată de dizolvare şi lichidare, însă cu sacrificarea intenţionată a intereselor creditorilor ale căror creanţe au fost cu desăvârşire ignorate prin hotărârea de dizolvare (f. 10 dosar prima instanţă).

De asemenea, prejudiciul este pe deplin dovedit, constând în imposibilitatea recuperării creanțelor fiscale datorate bugetului de stat în ipoteza dizolvării societății în temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990, procedură urmată de radierea societăţii din evidenţele registrului comerţului. Nu în ultimul rând, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a unicului asociat și prejudiciul produs creditorului bugetar este demonstrat, imposibilitatea recuperării creanțelor fiscale ulterior dizolvării şi lichidării fiind o consecință directă a neîndeplinirii obligației de stingere a pasivului societăţii de către unicul asociat, anterior deciziei de dizolvare”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj care dă câștig de cauză celor de la DGFP Cluj. (Sursa: Gazeta de Cluj)

Nu numai țeapa pe care o pregătea statului, ci și banii pe care trebuia să-i achite celor cu care a făcut afaceri, au stat la baza decizoei de trecere în dizolvare a firme. Fata e o țepară prin definiție

Vanessa Youness nu a prea avut ”noroc” cu această firmă în Cluj-Napoca. În 2018, magistraţii Curţii de Apel Cluj mențimeau decizia prin care afacerista Youness Amal Vanessa a fost obligată să achite antreprenorului Vell Construct SRL, dobânzi de circa 100.000 de euro, pentru restanţe la executarea blocurilor din Cluj.

Investitoarea reziliase, cam prin 2007-2008, contractul cu antreprenorul care-i construia un bloc într-un cartier de case din Cluj (tipic Urbanism de Cumetrie a la ”funăria” lui Emil Boc), lucrare aflată într-o fază avansată de execuţie şi a fost obligată de instanţă recent, să achite preţul convenit, plus dobânda.

Decizia Curţii de Apel:

Respinge apelul declarat de apelanta Y.A.V. împotriva sentinţei civile a Tribunalului Specializat Cluj, pe care o păstrează în întregime. Respinge cererea intimatei de obligare la plata cheltuielilor de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Decizia Tribunalului Comercial Cluj din noiembrie 2018

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. V. C. S.R.L. societate în insolvenţă, prin administrator judiciar C. M. UV IPURL, în contradictoriu cu Y. A. V. Obligă pârâta să achite suma de 414.819 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 1.402.489 lei, calculată pentru perioada 06 noiembrie 2014-06 noiembrie 2017.